top of page

Rare Sinom Wora-wari keris - Paku buwono X (19th century) era - Special Sinom Wora-wari wilah with "saw teeth" - Warangka made of the noble Pakel wood.

 

The Wilah (blade) of this Solo keris is forged to the rare Sinom Wora Wari dapur. This Wilah is special because it has "saw teeth" at the top, below the Ganja and Gandhik. "Wora-wari" is a general term for keris with straight wilahs ("keris lurus") with gusen and lis-lisan. Wora-wari, however, often meets the same criteria of a dapur Sinom; and thus this particular dapur became commonly known as "Sinom Wora-wari" over time.

 

Taking the literal meaning, Sinom means young tamarind leaves or hairs on the forehead (bathuk = Java), very smooth and soft. Sinom has traits that are still "enom" (young), such as young children just looking for their world. When interacting with others, your tone and intonation should be gentle, kind, smiling, and respectful. This dapur has mystical powers that enhance the owner's communication skills so that people he communicates with, in both private and business capacities, immediately receive and interpret his message correctly. These kerises are suitable for people who consider optimal communication of paramount importance.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a clear pamor Wengkon Isen. This pamor has esoteric value that is believed to be a shield, protection, or antidote against catastrophe, disease, bad luck, and unexpected events.

 

The keris dates from the Paku buwono X (1893-1939) era. Paku buwono X was born on November 29, 1866. His real name was Raden Mas Sayiddin Malikul Kusna. It was then that movements and slander began to appear aimed at the leaders of the kasunanan government of Surakarta until it shook the government. We also know today the critical time of the Indonesian state between its preparation for independence and the attempt to restore and liberate the country of Indonesia. It can be said that the kingdom at the time of Pakubuwono X was the toughest compared to the previous kings who were still in harmony. Since the birth of pakubuwono X, however, it is thought that it will bring a very difficult time in the future, but develop together and fight against the Dutch occupation.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka made of the noble Pakel wood. The gandar is covered with a copper bunton pendok from Surakarta.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Wora-wari

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Paku buwono X (19th century)

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Pakel

 

Dimensions:

Total length including Gandar: cm.

Length of the Keris: cm.

Length of the Wilah: cm.

Total weight:

 

Zeldzame Sinom Wora-wari keris - Paku buwono X (19de eeuw) era – Bijzondere Sinom Wora-wari wilah met ‘zaagtandjes’ – Warangka van het edele Pakel hout.

 

De Wilah (kling) van deze Solo keris is gesmeed naar het zeldzame Sinom Wora Wari dapur. Deze Wilah is bijzonder omdat het aan de bovenkant ‘zaagtandjes’ heeft, onder de Ganja en Gandhik. ‘Wora-wari’ is een algemene term voor kerissen met rechte wilah’s (‘keris lurus‘) met gusen en lis-lisan. Wora-wari voldoet echter vaak aan dezelfde criteria van een dapur Sinom; en zo werd deze specifieke dapur in de loop van de tijd algemeen bekend als ‘Sinom Wora-wari’.

 

Als de letterlijke betekenis wordt opgevat, betekent Sinom jonge tamarindeblaadjes of haren op het voorhoofd (bathuk = Java), zeer glad en zacht. Sinom heeft eigenschappen die nog steeds ‘enom’ (jong) zijn, zoals jonge kinderen die gewoon op zoek zijn naar hun wereld. Als u met anderen omgaat, moet uw toon en intonatie zachtaardig, vriendelijk, glimlachend en respectvol zijn. Deze dapur heeft mystieke krachten die de communicatieve vaardigheden van de eigenaar versterken zodat mensen waarmee hij communiceert, in zowel privé als zakelijke hoedanigheden, zijn boodschap meteen ontvangen en juist interpreteren. Deze kerissen zijn geschikt voor mensen die optimaal communicatie hoog in het vaandel hebben staan.

 

Naast de bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een duidelijke pamor Wengkon Isen. Dit pamor heeft een esoterische waarde waarvan wordt aangenomen dat het een schild, bescherming of een tegengif is tegen catastrofe, ziekte, pech en onverwachte gebeurtenissen.

 

De keris stamt van de Paku buwono X (1893-1939) tijdperk.  Paku buwono X werd geboren op 29 november 1866. Zijn echte was naam Raden Mas Sayiddin Malikul Kusna. Op dat moment begonnen er bewegingen en laster te verschijnen die gericht waren op de leiders van de kasunanan-regering van Surakarta totdat deze de regering schudde. We kennen op dit moment ook de kritieke tijd van de Indonesische staat tussen de voorbereiding op onafhankelijkheid en de poging om het land Indonesië te herstellen en te bevrijden. Men kan zeggen dat het koninkrijk ten tijde van Pakubuwono X het zwaarste was in vergelijking met de vorige koningen die nog in harmonie waren. Sinds de geboorte van pakubuwono X wordt echter gedacht dat het in de toekomst een heel erg moeilijke tijd zal brengen, maar samen ontwikkelen en vechten strijd te voeren tegen de Nederlandse bezetting.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Pakel hout. De gandar is bedekt met een koperen bunton pendok van Surakarta.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Wora-wari

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Paku buwono X (19de eeuw)

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Pakel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 35,2cm.

 

Rare Sinom Wora-wari keris - Paku buwono X (19th century) era

€ 395,00Price
    bottom of page