top of page

Very rare Sepang kris, keris – Jawa Timur abad XIX era (mid 19th century) – Wilah forged to the rare Sepang dapur with 3 equally rare pamors – Sandang Walikat warangka – Openwork slorok pendok.

(Article number: 1727)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This very rare Sepang keris dates from the Jawa Timur abad XIX era (mid 19th century).

 

The keris is rare for several reasons. Firstly, the wilah is forged with no less than 3 pamors. At the base of the wilah is a striking pamor Kol Buntet that changes into pamor Pamor Satrya Pinayungan which is a combination of two pamors. Below the pamor Kolbuntet, the motif continues in pamor Lintang Kemukus which changes at the tip of the wilah into pamor Kudhung (an arrow pointing to the tip of the wilah). Satrya Pinayungan in the literal sense or literal sense is Satriya (who is always) Pinayungan. Pinayungan itself in Javanese means to be protected by the Almighty. The spiritual power of pamor Satrya Pinayungan gives the possessor protection against jealousy and forbidden actions of other people. Moreover, the owner constantly has "the wind in his sails". This pamor motif is a form of pamor Mlumah, Miring and Rekan. All of the mentioned pamors are rare because each pamor is difficult to forge individually, but combining these pamors requires a very high spiritual strength from the Empu.

 

In addition to the rare pamors, the wilah is forged to the at least as rare Sepang dapur (shape). Sepang is a form of straight keris dhapur. The shape of the gandik, which is almost symmetrical to the right and left, is a symbol of gender equality and the most important of the nature of Adam and Eve to give and receive to each other for a man and woman, to love and be loved to strengthen each other in times of fall, to maintain honor and dignity, also to cover each other's weaknesses or shortcomings. Thus, the Dapur Sepang teaches an expression of a very deep love language that a couple of people who love each other and decide to start a family is indeed destined. The Creator to live together, there is no other power that can separate, except death itself as the Creator's will to be lived.

 

The wilah is also forged with ganja wilut (waved ganja) and ganja iras (ganja is forged in the wilah).

 

The keris is housed in a very special Sandang Walikat warangka of the noble Jati wood. A copper, two-piece slorok pendok with openwork front covers the gandar.

 

The spiritual power of this keris is as rare and special as the keris. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Sepang

Pamor: Kol Buntet, Satrya Pinayungan, Lintang Kemukus, Kudhung

Tangguh: Jawa Timur abad XIX-era (mid 19th century)

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Jati

 

Dimensions:

Total length: 55cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Zeer zeldzame Sepang kris, keris – Jawa Timur abad XIX-era (midden 19e eeuw) – Wilah gesmeed naar het zeldzame Sepang dapur met 3 even zeldzame pamors – Sandang Walikat warangka – Opengewerkte slorok pendok.

 

Deze zeer zeldzame Sepang keris dateert van de Jawa Timur abad XIX-era (midden 19e eeuw).

 

De keris is zeldzaam om meerdere redenen. Ten eerste is de wilah gesmeed met maar liefst 3 pamors. Aan de basis van de wilah is een opvallend pamor Kol Buntet te bewonderen dat overgaat in pamor Pamor Satrya Pinayungan dat een combinatie is van twee pamors. Onder de pamor Kolbuntet gaat het motief verder in pamor Lintang Kemukus dat bij de punt van de wilah overgaat in pamor Kudhung (een pijl dat naar de punt van de wilah wijst). Satrya Pinayungan in de letterlijke zin of letterlijke zin is Satriya (die altijd is) Pinayungan. Pinayungan zelf betekent in het Javaans beschermd worden door de Almachtige. De spirituele kracht van pamor Satrya Pinayungan geeft de bezitter bescherming tegen jaloezie en verboden handelingen van andere mensen. Bovendien heeft de bezitter voortdurend "de wind in de zeilen". Dit pamor-motief is een vorm van pamor Mlumah, Miring en Rekan. Alle genoemde pamors zijn zeldzaam omdat ieder pamor afzonderlijk al moeilijk te smeden is maar het combineren van deze pamors vereist een zeer hoge spirituele kracht van de Empu.

 

Naast de zeldzame pamors is de wilah gesmeed naar het minstens zo zeldzame Sepang dapur (vorm). Sepang is een vorm van rechte keris dhapur. De vorm van de gandik, die bijna symmetrisch is naar rechts en links, is een symbool van gendergelijkheid en het belangrijkste van de aard van Adam en Eva om aan elkaar te geven en te ontvangen voor een man en vrouw, om lief te hebben en bemind te worden, om te versterken elkaar in tijden van vallen, om eer en waardigheid te behouden, ook om elkaars zwakheden of tekortkomingen te dekken. Zo leert de Dapur Sepang een uitdrukking van een zeer diepe liefdestaal dat een paar mensen die van elkaar houden en besluiten een gezin te stichten inderdaad voorbestemd is. De Schepper om samen te leven, er is geen andere macht die kan scheiden, behalve de dood zelf als de wil van de Schepper om geleefd te worden.

 

De wilah is ook gesemeed met ganja wilut (gegolfde ganja) en ganja iras (ganja is gesmeed in de wilah).

 

De keris huist in een zeer aparte Sandang Walikat warangka van het edele Jati hout. Een koperen, twee delige slorok pendok met opengewerkte front bedekt de gandar.

 

De spirituele kracht van deze keris is even zeldzaam en bijzonder als de keris. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Sepang

Pamor: Kol Buntet, Satrya Pinayungan, Lintang Kemukus , Kudhung

Tangguh: Jawa Timur abad XIX-era (midden 19e eeuw)

Warangka: Sandang Walikat

Kayu: Jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 55cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Rare Sepang kris, keris - 3 pamors - Beautiful Sarong

€ 250,00Price
    bottom of page