top of page

Rare Naga Siluman keris, kris – Warangka with beautiful Sunggingan art in gold foil – Naga Siluman wilah with snow-white Pendarigan Kebak pamor – Semar handle.

 

The sandangan (dress) of this Naga Siluman keris is fascinating. The sheath and hilt have beautiful Sunggingan art in gold foil. A detailed Si Mega (flying horse) can be admired on the front and back of the warangka.

 

The winged horse is mentioned in the story of Joko Tolè, son of the Putri (princess) Kuning, who was a grandchild of Pangeran Bukabu of Sumenep (Madura). Joko Tolè and his brother Joko wedi that are said to have arisen through a dream meeting between Putri Kuning and their father Adipoday. While traveling to Majapahit to help his stepfather named Empu Kelleng, Joko Tolè met his uncle, Adirasa, who gave him the flying horse Si Mega and a whip, both of which were entrusted to him by Adipoday. The Madurese winged horse is believed to have Persian origins and is probably the emblem of the Horse Master, known in the Roman Empire as the Magister Equitum (master of horses, master of cavalry); a title of nobility, which stands for second of a higher power. The Prince of Sumenep held this title at that time, because of the hereditary transmission within the Sumenep dynasty.

 

The sunggingan art continues in floral black with gold patterns down the length of the gandar.

 

An equally beautifully executed Semar hilt adorns the top of the keris.

 

The 18th century wilah is forged after Naga Siluman dapur with a complex version of pamor Pendarigan Kebak.

 

Naga Siluman. Seluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be literally interpreted as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (mystic and mystical) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman, 11 luk (turns)

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon, abad XVIII (18th century)

Kayu: Sunggingan in gold foil

 

Dimensions:

Total length: 53.5cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Zeldzame Naga Siluman keris, kris – Warangka met prachtig Sunggingan kunst in goudfolie – Naga Siluman wilah met hagelwitte Pendarigan Kebak pamor – Semar greep.

 

De sandangan (aankleding) van deze Naga Siluman keris is fascinerend. De schede en greep zijn voorzien van prachtig Sunggingan kunst in goudfolie. Op de voor- en achterzijde van de warangka is een gedetailleerd uitgevoerde Si Mega (vliegend paard) te bewonderen.

 

Het gevleugelde paard wordt genoemd in het verhaal van Joko Tolè, zoon van de Putri (prinses) Kuning, die een kleinkind van Pangeran Bukabu van Sumenep (Madura) was. Joko Tolè en zijn broer Joko wedi die zouden zijn ontstaan middels van een droom ontmoeting tussen Putri Kuning en hun vader Adipoday. Terwijl reizen naar Majapahit aan zijn stiefvader noemde Empu Kelleng helpen, Joko Tolè een ontmoeting met zijn oom, Adirasa, die hem het vliegende paard Si Mega en een zweep, die beide door Adipoday aan hem toevertrouwd waren. Het Madurese gevleugelde paard zou een Perzische oorsprong hebben en is waarschijnlijk het embleem van de Paarden Meester, In het Romeinse Rijk bekend als de Magister Equitum (meester van de paarden, meester van de ruiterij); een adelijke titel, die staat voor secondant van een hogere macht. De prins van Sumenep bezat op dat moment deze titel, vanwege de erfelijke overdracht binnen de Sumenep dynastie.

 

De sunggingan kunst gaat verder in florale zwart met gouden patronen in de lengte van de gandar.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een even prachtig uitgevoerde Semar greep.

 

De 18de eeuwse wilah is gesmeed naar Naga Siluman dapur met een complex uitgevoerde variant van pamor Pendarigan Kebak.

 

Naga Siluman. Seluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), dat is de schaduw die door magische krachten wordt opgewekt. Een andere betekenis is mannelijk, wat betekend magisch en fascinerend is. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (mystieke en mystieke) wereld, maar het wekt magische krachten aan die fascinerend en charismatisch zijn. Kerissen met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen. 

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman,  11 luk (bochten)

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon, abad XVIII (18de eeuw)

Kayu: Sunggingan in goudfolie

 

Afmetingen:

Totale lengte: 53,5cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.


https://drive.google.com/drive/folders/1aUlMyFpDk4iWsQzhdFhGzCrhqjD9Bqat?usp=sharing

 

Rare Naga Siluman keris, kris – Warangka with beautiful Sunggingan art in gold

€ 1.300,00Price
    bottom of page