top of page

Rare Brojol, Naga Rangsang keris, kris – Wilah (blade) with the very rare Naga Rangsang pamor motif and Brojol dapur – Solo Gayaman warangka of Ebony wood – Copper bunton pendok with deeply driven motifs.

(Article number: 1413)

 

This rare Naga Rangsang keris dates from the Kamardikan era (20th century).

 

The pamor motif Naga Rangsang with which the wilah (blade) of this antique keris is forged is rare because only very experienced Empus possess the mastery to forge this pamor. The image of this pamor resembles a crawling centipede. This pamor resembles pamor Blarak Ngirid and Ron Pakis but the direction of the grain of this pamor is reversed. Pamor Naga Rangsang possesses magical powers that enhance the owner's authority and leadership skills. This pamor motif is classified in the earthly element fire (rekan). The aura of this keris mixes with the aura of the owner and positively influences the character and appearance of the owner.

 

Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions, making him more focused on achieving his goals in life.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of dark Ebony wood. A copper Solo bunton pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Naga Rangsang

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Ebony

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Zeldzame Brojol, Naga Rangsang keris, kris – Wilah (kling) met het zeer zeldzame Naga Rangsang pamormotief en Brojol dapur – Solo Gayaman warangka van Ebony hout – Koperen bunton pendok met diep gedreven motieven.

 

Deze zeldzame Naga Rangsang keris stamt van de Kamardikan era (20ste eeuw).

 

Het pamormotief Naga Rangsang waarmee de wilah (kling) van deze antieke keris is gesmeed is zeldzaam omdat alleen zeer ervaren Empu’s de meesterschap bezitten om dit pamor te kunnen smeden. De afbeelding van dit pamor lijkt op een kruipende duizendpoot. Dit pamor lijkt op pamor Blarak Ngirid en Ron Pakis maar de richting van de nerven van dit pamor zijn omgekeerd. Pamor Naga Rangsang bezit magische krachten die het gezag en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. Dit pamormotief wordt ingedeeld in de aardse element vuur (rekan). De aura van deze keris vermengt zich met de aura van de eigenaar en beïnvloed op een positieve wijze de karakter en uitstraling van de eigenaar.

 

Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het donkere Ebony hout. Een koperen Solo bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.  

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Naga Rangsang

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Ebony

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

Rare Naga Rangsang keris, kris - Blade with rare Naga Rangsang pamor

€ 295,00Price
    bottom of page