top of page

Rare Minangkabau Panimbal keris - Panimbal Wilah with 9 Luk, Mataram Sepuh XIV era - Separate and clear pamor - Exclusive Minangkabau warnagka and gandar with silver fittings.

 

This rare Minangkabau keris originates from Sumatra. The Wilah (blade) dates from the first half of the 14th century and is forged to Paminmal Dapur (shape) with 9 Luk (waves). Furthermore, the Wilah has an impressive Beras Wutah pamor motif.

 

Pamor Beras Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his needs.

 

Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will help the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

In Indonesian history, kerisses with Dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to aid the owner to become a person chosen or to gain the trust of his superiors or even the king and thus be trusted to perform important functions of the kingdom.

 

This Dapur has magical powers that give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. This made the Panimbal keris one of the kerisses with a class of its own. Panimbal keris gives wisdom and power.

 

It reminds us that humans are always responsible for our duties and obligations as humans, namely duties and obligations to others.

 

A Panimbal keris is believed to strengthen the powers of other kerisses to aid its owner.

 

The keris houses and a rare Minangkabau sheath with finely driven silver fittings.

 

At the top of the keris is a beautiful Burung handle that is trimmed with a style-compliant Selut.

 

Provenance:

I acquired this keris from a man from Schagen, Friesland. This man collected only high-quality Minangkabau kerisses, but had recently converted to Hinduism, so that the keris collection no longer matched his philosophy. Because this collection was special to him, he asked me to find new owners for his kerisses.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Mataram Sepuh XIV

Warangka: Minangkabau

Kayu: Kemuning Coklat

 

Dimensions:

Total length: 47cm. / 18.5”

Length of the Keris: 36cm. / 14.2”

Length of the Wilah: 29.5 cm. / 11.6”

 

Zeldzame Minangkabau Panimbal keris – Panimbal Wilah met 9 Luk, Mataram Sepuh XIV era  – Aparte en heldere pamor - Bijzondere Minangkabau warnagka en gandar met zilveren beslag.

 

Deze zeldzame Minangkabau keris is afkomstig van Sumatra. De Wilah (kling) dateert van de 14e eeuw en is gesmeed naar Paminmal Dapur (vorm) met 9 Luk (bochten). Verder heeft de Wilah een indrukwekkend Beras Wutah pamor motief.

Pamor Beras Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien.

 

Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

In de Indonesische geschiedenis waren kerisses met Dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur in staat zou zijn om de eigenaar te helpen een persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen van zijn meerderen of zelfs van de koning won en dat hij aldus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren.

 

Deze Dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure geeft in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd worden gehoord en hij zal worden vertrouwd en gehoorzaamd. Hierdoor werd de Panimbal-keris een van de kerisses met een eigen klasse. Panimbal keris geeft wijsheid en macht.

 

Het herinnert ons eraan dat mensen altijd verantwoordelijk zijn voor onze plichten en verplichtingen als mensen, namelijk plichten en verplichtingen jegens anderen.

 

Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerisses trekt om de eigenaar ervan te helpen.

 

De keris huist en een zeldzame Minangkabau schede met fijn gedreven zilveren beslag.

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooie Burung greep dat is afgezet met een stijlconforme Selut.

 

Provenance:

Ik heb deze keris mogen overnemen van een man uit Schagen, Friesland. Deze man verzamelde uitsluitend hoogwaardige Minangkabau kerissen maar was recentelijk tot het Hindoeïsme bekeerd waardoor de kerissencollectie niet meer paste bij zijn levensovertuiging. Omdat deze collectie voor hem bijzonder was verzocht hij mij om nieuwe eigenaars voor zijn kerissen te vinden.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Mataram Sepuh XIV

Warangka: Minangkabau

Kayu: Kemuning Coklat

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 36cm.

Lengte van de Wilah: 29,5cm.

 

Rare Minangkabau Panimbal keris - Panimbal Wilah, 9 Luk, Mataram Sepuh XIV era

€ 295,00Price
    bottom of page