top of page

Rare, large antique Wedung from Jawa Tengah, Indonesia - Ancient blade with pamor Beras Wutah – Rare and beautiful hilt carved from Mammoth tooth -  Matching scabbard of rich Trembalo wood with three silver bands.

 

A wedung is a short, wide machete. The blade of this exclusive specimen is 18,5 cm long and has a straight back and an S-shaped edge. The tang (peksi) is made from the thick edge of the blade.

 

I estimate that the blade of this Wedung dates from the 17th century.

 

The blade is forged with pamor Beras Wutah. Pamor Wos Wutah means spilled rice that is spilled due to abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his necessities of life.

 

Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and an abundance of natural resources to the owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The top of the wedung is adorned with a hilt which is carved from Mammoth tooth. FOOTNOTE ON MAMMOTH TOOTH AND CITES LEGISLATION:

Inquiries with the Netherlands Enterprise Agency (in charge of enforcing CITES legislation) revealed that mammoth tooth is not covered by CITES protection because it is an extinct animal species. Trade and shipment of mammoth tooth articles is permitted.

 

I quote the relevant portion of this correspondence:

 

Dear Sir ,

 

You sent an email on April 21st with a question about trading a mammoth tooth keris. I forwarded this question to a colleague of the CITES office in The Hague. I have now received an answer. I would be happy to answer your question.

 

Not protected under CITES

The mammoth is not under CITES protection, as this is an extinct species.

 

The wooden sheath is artfully carved from the rich Trembalo wood with three silver bands and exactly follows the shape of the blade. On the back of the sheath there is a hook to attach the wedung to a belt.

 

Total length: 31.5 cm

Length of the Wedung: 30cm.

Length of the blade: 20 cm.

Zeldzame, grote antieke Wedung uit Jawa Tengah, Indonesië - Oude kling met pamor Beras Wutah - Zeldzaam en mooi gevest gesneden uit mammoettand - Bijpassende schede van rijk Trembalo-hout met drie zilveren banden.

 

Een wedung is een korte, brede machete. Het lemmet van dit exclusieve exemplaar is 18,5 cm lang en heeft een rechte rug en een S-vormige snede. De tang (peksi) is gemaakt van de dikke rand van het lemmet.

 

Ik schat dat de kling van deze Wedung van de 17e eeuw dateert.

 

De kling is gesmeed met pamor Beras Wutah. Pamor Wos Wutah betekent gemorste rijst die gemorst wordt door overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in staat zullen stellen om ruimschoots in zijn levensbehoeften te voorzien.

 

Beras Wutah bezit magische krachten die de eigenaar rust, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geven. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen bedrijf floreren. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

De bovenkant van de wedung is versierd met een gevest dat is gesneden uit mammoettand. VOETNOTA BIJ MAMMOETTAND EN CITES-WETGEVING:

Navraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (die belast is met de handhaving van de CITES-wetgeving) heeft uitgewezen dat de mammoettand niet onder de CITES-bescherming valt omdat het een uitgestorven diersoort is. Handel en verzending van mammoettandartikelen is toegestaan.

 

Ik citeer het relevante deel van deze correspondentie:

 

Geachte heer ,

 

U heeft op 21 april een e-mail gestuurd met een vraag over het verhandelen van een mammoettand keris. Deze vraag heb ik doorgestuurd naar een collega van het CITES kantoor in Den Haag. Ik heb inmiddels antwoord gekregen. Ik beantwoord uw vraag graag.

 

Niet beschermd onder CITES

De mammoet staat niet onder CITES-bescherming, omdat dit een uitgestorven soort is.

 

De houten schede is kunstig uit het rijke Trembalo hout gesneden met drie zilveren banden en volgt exact de vorm van het lemmet. Aan de achterkant van de schede zit een haak om de wedung aan een riem te bevestigen.

 

Totale lengte: 31,5 cm

Lengte van de Wedung: 30cm.

Lengte van het lemmet: 20 cm.

 

 

Rare, large antique Wedung, Java, Indonesia - Hilt of mammoth tooth

€ 275,00Price
    bottom of page