top of page

Rare Koro Welang keris - Hamengku Buwono V era (19th century) - Wilah forged with texts from the Koran - Koro Welang dapur (shape) with 13 luk - Yogyakarta-Gayaman warangka of Pelet Ngingrim wood - Copper, finely driven Yogyakarta bunton pendok.

 

The wilah (blade) of this rare keris comes from the Hamengku Buwono V era (19th century). The wilah is forged with ancient Arabic texts from the Quran. In addition to these special texts, the wilah is forged with Beras Wutah pamor motif.

 

Part of the translation of the old Arabic texts:

By the sky and the night star!

Through the sky and the night corner

There is no soul without a watchful angel who takes everything.

Then make people think what they are made of!

This Quran is certainly a decisive word,

and should not be taken lightly.

 

The dapur (shape) to which the wilah is forged is Koro Welang. According to the Keris Encyclopedia written by Alm. Bambang Harsrinuksmo (2004) is a Korowelang keris a rare keris. In the Majapahit era, King Brawijaya's keris, named Jalak Sumelang Gandring, disappeared from the keraton. Empu Supa Mandrangi, after consultation with the sultan, agreed to recover the stolen royal heirloom. He then went to the Blambangan area and disguised himself as Ki Pitrang. Due to his skill in making keris, Ki Pitrang quickly became famous. Ki Pitrang was once called by Adipati Blambangan, named Siyunglaut, to make a keris. After the Adipati took the keris away to use, Ki Pitrang finally knew it was the keris that was being sought. Ki Pitrang then agreed to make the keris putran. Then 2 (two) identical keris were made, and the original was hidden. Then the second white keris was presented to the Duke of Siyunglaut. Fortunately, the Adipati rewarded Ki Pitrang, his daughter, Retna Sugiyah. This princess has been married several times, but the marriage is never long, the husband always dies. Ki Pitrang was curious what secrets the princess actually had. Finally the secret became known, because on the genitals of the princess there is a Welang snake, where the snake comes out and bites the genitals of the man who wears it. At Ki Pitrang, the welang snake was pulled out and then buried under a Koro tree (a type of legume). At night the Welang serpent that was buried disappears, all that remains is a keris luk thirteen. Ki Pitrang called the keris Koro Welang.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of the noble Pelet Ngingrim wood. A finely driven copper bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Koro Welang

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Hamengku Buwono V era (19th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 36.5 cm.

 

Zeldzame Koro Welang keris - Hamengku Buwono V era (19de-eeuw) – Wilah gesmeed met teksten uit de Koran – Koro Welang dapur (vorm) met 13 luk – Yogyakarta-Gayaman warangka van Pelet Ngingrim hout – Koperen, fijn gedreven Yogyakarta bunton pendok.

 

De wilah (kling) van deze zeldzame keris stamt van de Hamengku Buwono V era (19de-eeuw). De wilah is gesmeed met oud Arabische teksten uit de Koran. Naast deze bijzondere teksten is de wilah gesmeed met Beras Wutah pamormotief.

 

Een gedeelte van de vertaling van de oud Arabische teksten:

Bij de hemel en de nachtelijke ster!

Door de lucht en de nacht hoek

Er is geen ziel zonder een waakzame engel die alles opneemt.

Deze ˹Koran˺ is beslist een beslissend woord,

En moet niet lichtvaardig worden opgevat.

 

De dapur (vorm) waarna de wilah is gesmeed is Koro Welang. Volgens het Keris Encyclopedia geschreven door Alm. Bambang Harsrinuksmo (2004) is een Korowelang keris een zeldzame keris. In het Majapahit-tijdperk verdween de keris van koning Brawijaya, genaamd Jalak Sumelang Gandring, uit de keraton. Empu Supa Mandrangi, stemde, na overleg met de sultan, ermee in om het gestolen koninklijke erfstuk terug te krijgen. Hij ging toen naar het Blambangan-gebied en vermomde zich als Ki Pitrang. Vanwege zijn vaardigheid in het maken van keris, werd Ki Pitrang al snel beroemd. Ooit werd Ki Pitrang door Adipati Blambangan, genaamd Siyunglaut, geroepen om een ​​keris te maken. Nadat de Adipati de keris had weggehaald om te gebruiken, wist Ki Pitrang eindelijk dat het de keris was die werd gezocht. Ki Pitrang stemde toen toe om de keris putran te maken. Vervolgens werden 2 (twee) identieke kerissen gemaakt, en het origineel werd verborgen. Vervolgens werd de tweede witte keris gepresenteerd aan de hertog van Siyunglaut. Gelukkig beloonde de Adipati Ki Pitrang, zijn dochter, Retna Sugiyah. Deze prinses is meerdere keren getrouwd geweest, maar het huwelijk is nooit lang, de echtgenoot sterft altijd. Ki Pitrang was benieuwd welke geheimen de prinses eigenlijk had. Eindelijk werd het geheim bekend, want op de geslachtsdelen van de prinses bevindt zich een Welang-slang, waar de slang naar buiten komt en in de geslachtsdelen van de man bijt die het draagt. Bij Ki Pitrang werd de Welang-slang uitgetrokken en vervolgens onder een Koro-boom (een soort peulvrucht) begraven. 's Nachts verdwijnt de Welang-slang die werd begraven, het enige dat overblijft is een keris luk dertien. Ki Pitrang noemde de keris Koro Welang.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van het edele Pelet Ngingrim hout. Een fijn gedreven, koperen bunton pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Koro Welang 

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Hamengku Buwono V era (19de-eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

Rare Koro Welang keris - Hamengku Buwono V era (19th century) - Koran texts

€ 210,00Price
    bottom of page