top of page

Rare Kebo Lajer keris, kris - Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (1645-1677) - Wilah with dapur Kebo Lajer and pamor Kul buntet - Yogyakarta gayaman warangka of Cendana wood.

(Article number: 1486)

 

The wilah of this keris dates from the Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (1645-1677) and is forged to the rare dapur (shape) Kebo Lajer. A keris with Kebo Lajer dapur has a long straight gandik that is longer than normal keris. In the past, Kebo Lajer kerisses were owned by respected groups such as landlords, plantation owners and agricultural merchants. Kebo means buffalo in Javanese. This is strong and big in physique, diligent, loyal and patient. Javanese see the buffalo as "Rojokoyo" (king of an empire). A Kebo Lajer keris has powers that make its owner both mentally and physically strong like a buffalo. This gives him optimism in life, an easy life, safety in the afterlife and prosperity for himself and his descendants.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with pamor Kul buntet. The image of pamor Kul Buntet resembles pamor Lintas Mas and pusar Bumi. Pamor Kul buntet is usually at the base of the wilah. Sometimes it is located elsewhere on the wilah. It is generally considered that pamor Kul buntet has strong magical powers that bring good luck to its owner. Owners of a keris with this Pamor motif can avoid unexpected disaster and danger. It is even said that in an emergency the possessor is not seen by the enemy.

 

Pamor Kul Buntet is classified as "Rekan" (fire) in relation to the five earthly elements. Element fire is the most powerful of the 5 elements. Fire provides heat, energy and has a transformative effect. A devastating fire can emerge from a first small flame. It is constantly changing and "eats up" all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire". Which means something like being very enthusiastic. Our "inner fire" consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

The keris is housed in a gayaman Yogyakarta warangka carved from the beautiful Cendana wood. A copper bunton pendok with finely driven motifs covers the gandar.

 

At the top of the keris is a Nunggak semi-grip model Pakubuwanen that is trimmed with a detailed robyong mendak set with 9 cut stones.

 

The isi of this keris is strong and vibrant. It revealed itself as a powerful shaman who will protect its owner from harm, witchcraft and slander. It will open the way to communication with the supernatural that will give the owner immunity.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Lajer

Pamor: Kul buntet

Tangguh: Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum (1645-1677)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Cendana

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Zeldzame Kebo Lajer keris, kris - Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (1645-1677) – Wilah met dapur Kebo Lajer en pamor Kul buntet – Yogyakarta gayaman warangka van Cendana hout.

 

De wilah van deze keris stamt van de Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum era (1645-1677) en is gesmeed naar het zeldzame dapur (vorm) Kebo Lajer. Een keris met Kebo Lajer dapur heeft een lange rechte Gandik die langer is dan normale kerissen. In het verleden waren Kebo Lajer kerisses eigendom van gerespecteerde groepen zoals landheren, plantage-eigenaren en handelaren in landbouwproducten. Kebo betekent buffel in het Javaans. Dit is sterk en groot in lichaamsbouw, ijverig, loyaal en geduldig. Javanen zien de buffel als ‘Rojokoyo’ (koning van een rijk). Een Kebo Lajer keris heeft krachten die zijn eigenaar zowel mentaal als fysiek sterk maken als een buffel. Dit geeft hem optimisme in het leven, een gemakkelijk leven, veiligheid in het hiernamaals en voorspoed voor zichzelf en zijn nakomelingen.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met pamor Kul buntet. De afbeelding van pamor Kul Buntet lijkt op pamor Lintas Mas en pusar Bumi. Pamor Kul buntet bevindt zich gewoonlijk aan de basis van de wilah. Soms bevindt het zich elders op de wilah. In het algemeen is men van oordeel dat pamor Kul buntet over goede magische krachten beschikt die geluk brengen voor de eigenaar. Bezitters van krissen met dit pamormotief kunnen onverwachts onheil en gevaar ontwijken. Men beweert zelfs dat de bezitter in geval van nood niet gezien wordt door de vijand.

 

Pamor Kul Buntet wordt geclassificeerd als ‘Rekan’ (vuur) in relatie tot de vijf aardse elementen. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.  

 

De keris huist in een gayaman Yogyakarta warangka van het beeldige Cendana hout. Een koperen bunton pendok met fijn gedreven motieven bedekt de gandar.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak semi greep model Pakubuwanen dat is afgezet met een gedetailleerde robyong mendak bezet met 9 geslepen steentjes.

 

De isi van deze keris is sterk en levendig. Het openbaarde zich als een krachtige shaman die de eigenaar bescherming zal bieden tegen schade, hekserij en laster. Het zal de weg naar communicatie met het bovennatuurlijke openstellen waardoor de eigenaar immuniteit zal genieten.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Lajer

Pamor: Kul buntet

Tangguh: Mataram Amangkurat I - Seda Tegal Arum (1645-1677)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Cendana

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

 

Rare Kebo Lajer keris, kris - Mataram Amangkurat I (17th century)

€ 375,00Price
    bottom of page