top of page

Rare Jaran Guyang keris, kris - 7 luk Jarang Guyang wilah with Kukus Angin Pusut pamor - Silver bunton pendok - Tumpalan mendak.

 

This Jarang Guyang keris is a rare sight. The wilah (blade) dates from the Mataram Senopaten Abad XV era (16th century). It is forged with the very rare pamor Kukus Angin Pusut. This pamor resembles a combination of pamor Kul Buntet and Adeg. This pamor motif has magical powers that increase the authority of its owner. In addition, it also strengthens his perseverance and leadership qualities.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged after Jaran Guyang dapur (shape) with 7 Luk (curves). Jaran Guyang itself means bathed horse (jaran) (guyang). Therefore, the philosophy is that horses are happy animals when they bathe. If the owner or human happily and voluntarily bathes the horse, the animal will obey and appreciate the bond with its owner. This is a symbol of human relationships based on compassion. The purpose of a master Empu to forge a kris is certainly not for pragmatic purposes, but for the sake of teaching noble teachings, by forging the Dapur and Pamor to make it an heirloom. Keris jaran guyang actually preserves meaning in terms of romance according to Javanese philosophy. As is known, "asmaragama" also has a spiritual dimension for Javanese. Sex in the sense of Java is not lust, but is the first gate for people to understand the two main concepts in Javanese cultural relations, namely the concept of 'sangkan paraning dumadi' (related to the origin of life) and the concept of the maneuvering of Kawula-Gusti (the main goal of life, namely unity with the supreme one).

 

At the top of the keris is a beautiful Mangkuratan handle from Yogyakarta that is trimmed with an antique, silver Tumpalan mendak.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka, carved from the noble Trembalo nginden wood.

 

A silver Yogyakarta bunton with deep embossed motifs covers the gandar.

 

This keris comes from the Kerner collection.

 

Characteristics:

Dapur: Jaran Guyang, 7 Luk

Pamor: Kukus Angin Pusut

Tangguh: Mataram Senopaths Abad XV (16th century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo nginden

 

Dimensions:

Total length: 46cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Zeldzame Jaran Guyang keris, kris – 7 luk Jarang Guyang wilah  met Kukus Angin Pusut pamor – Zilveren bunton pendok – Tumpalan mendak.

 

Deze Jarang Guyang keris is een zeldzame verschijning. De wilah (kling) stamt van de Mataram Senopaten Abad XV era (16de eeuw). Het is gesmeed met het zeer schaarse pamor Kukus Angin Pusut. Dit pamor lijkt op een combinatie van pamor Kul Buntet en Adeg. Dit pamormotief bezit magische krachten de het gezag van de eigenaar vergroot. Daarnaast versterkt het ook zijn doorzettingsvermogen en leiderschapskwaliteiten.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Jaran Guyang dapur (vorm) met 7 Luk (bochten). Jaran Guyang zelf betekent gebaad paard (jaran) (guyang). Daarom is de filosofie dat paarden gelukkige dieren zijn wanneer zij baden. Als de eigenaar of mens het paard gelukkig en vrijwillig baadt, zal het dier gehoorzamen en de band met zijn eigenaar waarderen. Dit is een symbool van menselijke relaties op basis van mededogen. Het doel van een meester Empu om een ​​kris te smeden is zeker niet voor pragmatische doeleinden, maar omwille van het onderwijzen van nobele leringen, door het smeden van de Dapur en Pamor om het tot een erfstuk te maken. Keris jaran guyang bewaart eigenlijk betekenis in termen van romantiek volgens de Javaanse filosofie. Zoals bekend heeft ‘asmaragama’ voor Javanen ook een spirituele dimensie. Seks in de zin van Java is geen lust, maar is de eerste poort voor mensen om de twee belangrijkste concepten in de Javaanse culturele relaties te begrijpen, namelijk het concept van ‘sangkan paraning dumadi’ (gerelateerd aan de oorsprong van het leven) en het concept van het manoeuvreren van Kawula-Gusti (het belangrijkste doel van het leven, namelijk eenheid met de oppermachtige).

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtige Mangkuratan greep van Yogyakarta dat is afgezet met een antieke, zilveren Tumpalan mendak.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka, gesneden van het edele Trembalo nginden hout.

 

Een zilveren Yogyakarta bunton met diep gedreven motieven bedekt de gandar.

 

Deze keris is afkomstig van de Kerner collectie. 

 

Kenmerken:

Dapur: Jaran Guyang, 7 Luk

Pamor: Kukus Angin Pusut

Tangguh: Mataram Senopaten Abad XV (16de eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo nginden

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

(1167)

Rare Jaran Guyang keris, kris - Kukus Angin Pusut pamor

€ 525,00Price
    bottom of page