top of page

Rare, healing, antique Cirebon Kebo Teki keris, kris - Cirebon abad VI-era (16th century) - Wilah with the rare Kebo Teki dapur and Ngulit Semangka pamor - Ganja Iras - Antique Jawa Demam hilt on heavy copper cup - Antique silver pendok with deeply driven mask and motives.

(Article number: 1673)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare Cirebon keris with healing powers dates from the Cirebon abad VI (16th century).

 

As was the case with the Cirebon keris previously published by me, this rare keris also comes from a special old lady who lives in Cirebon City. Her impressive collection consists of only authentic and spiritually strong keris that have been used in her practice as a Tarot reader and Chakra healer. Because she cherishes the spiritual and magical power of her kerisses, she only includes kerisses in her collection that are authentic in terms of sandangan (decoration) and wilah. This is also the case with this rare Kebo Teki keris. She said that she used this keris to heal physical and mental complaints of her patients with the help of this small but powerful keris.

 

The wilah is forged to the rare Kebo Teki dapur (shape). A Kebo Teki differs from other keris because the gandik is about 2 to 2.5 times the length of a normal keris, the pejetan is shallow. This keris wards off diseases, negative spirits and persons and other evils. In addition, spiritual powers feed the imagination, entrepreneurial spirit and motivation of the owner so that his business or career will flourish. This power also radiates to the owner's family which will make his family excel in studies as well as be successful in life.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a complex version of pamor Ngulit Semangka. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to one direction. It is a message that we should not be discouraged in this life from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to keep going without getting discouraged, to keep struggling and to never give up.

 

The top of the keris is adorned with an antique Jawa Demam hilt set on a heavy, silver selut.

 

The keris is housed in a Cirebon Lamen warangka made of Sonokeling wood. An ancient and authentic pendok with deeply driven mask and other decorations covers the gandar. The pendok is in a moderate condition but has been preserved so as not to adversely affect the authenticity and the spiritual power of the keris.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Teki

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad VI (16th century)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:
Total length: 44.5 cm.
Length of the Keris: 35.5 cm.
Length of the Wilah: 26.5 cm.

 

Zeldzame, genezende antieke Cirebon Kebo Teki keris, kris - Cirebon abad VI-era (16de eeuw) – Wilah met het zeldzame Kebo Teki dapur en Ngulit Semangka pamor –  Ganja iras - Antieke Jawa Demam greep op zware koperen cup – Aantieke zilveren pendok met diep gedreven masker en motieven.

 

Deze zeldzame Cirebon keris met genezende krachten stamt van de Cirebon abad VI (16de eeuw).

 

Zoals het geval was bij de eerder door mij gepubliceerde Cirebon keris, is deze zeldzame keris ook afkomstig van een bijzondere, oude dame die in Cirebon City woont. Haar indrukwekkende collectie bestaat uit alleen authentieke en spiritueel sterke kerissen die zijn gebruikt in haar praktijk als Tarot reader en Chakra genezer. Omdat zij de spirituele en magische kracht van haar kerissen koestert, neemt zij alleen kerissen op in haar collectie die authentiek zijn qua sandangan (aankleding) en wilah. Zo ook het geval bij deze zeldzame Kebo Teki keris. Zij vertelde dat zij deze keris gebruikte om lichamelijke en geestelijke klachten van haar patiënten te genezen met behulp van deze kleine maar krachtige keris.

 

De wilah is gesmeed naar het zeldzame Kebo Teki dapur (vorm). Een Kebo Teki onderscheidt zich van andere kerissen doordat de gandik ongeveer 2 tot 2,5 keer de lengte is van een normale keris, de pejetan is ondiep. Deze keris weert ziektes, negatieve geesten en personen en andere onheil. Daarnaast voeden spritiuele krachten de fantasie, ondernemingsgeest en motivatie van de eigenaar waardoor zijn onderneming of carrière zal floreren.  Deze kracht straalt ook door naar het gezin van de eigenaar waardoor zijn familie zal excelleren in studies evenals succesvol zal zijn in het leven.  

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Ngulit Semangka. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Jawa Demam greep gezet op een zware, zilveren selut.

 

De keris huist in een Cirebon Lamen warangka van Sonokeling hout. Een oeroude en authetieke pendok met diepgedreven masker en andere decoraties bedekt de gandar. De pendok verkeert in een matige conditie maar is behouden om de authenticiteit en de spirituele kracht van de keris niet nadelig te beïnvloeden.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Teki

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad VI (16de eeuw)

Warangka: Cirebon Lamen

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44,5cm.

Lengte van de Keris: 35,5cm.

Lengte van de Wilah: 26,5cm.

 

Rare, healing, antique Cirebon Kebo Teki keris, kris - Ngulit Semangka pamor

€ 195,00Price
    bottom of page