top of page

1194. Rare, antique Tilam Upih keris, kris - Wilah with the special pamor Ganggeng Kanyut - Madura Sepuh XVI (16th century) - Warangka of the noble Nagasari wood - 2-part slorok pendok.

 

The wilah of this antique Tilam Upih keris is a masterpiece. It is forged with the difficult-to-forge pamor motif Ganggeng Kanyut. A sign that an experienced empu has forged this keris. Ganggeng = Algae that squirm to stop the flow of water, while Kanyut is Javanese, meaning floating. Ganggeng roots remain firmly embedded as the stems and ends sway in the rapid flow of the river. This is an expression of symbolism of the hope that the owner of the keris becomes a figure who is always steadfast in his decisions (firm), can be a role model and always gives relief to his subordinates (dignified), and the end that winds in the direction of the flow is a picture of the need to be a flexible person so that it is easy to socialize with anyone anywhere and can be accepted by all circles. In addition, it creates relaxation in socialization or career. The owner of this keris will easily get into many relationships, and is usually approached by fortune as well. Hence, it is believed to be very suitable for those who work in the entertainment (art) world, or those associated with many people.

 

In addition to the special pamor motif, the wilah is forged after dapur (shape) Tilam Upih. The popularity of this dapur is not without reason, it is a dapur that is neat and not too crowded which makes many people willing to wear it. On the other hand, there is a strong belief in the community so far that isoteric powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dhapur such as brojol and tilam upih.

 

Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion.

 

A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

At the top of the keris is a finely carved Nunggak semi grip that is trimmed with a silver widhengan mendak.

 

The keris is housed in a Solo gayaman warangka made of the noble Nagasari wood. A two-part slorok pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Madura Sepuh Abad XVI

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Keris length: 45.5cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Zeldzame, antieke Tilam Upih keris, kris – Wilah met het bijzondere pamor Ganggeng Kanyut – Madura Sepuh XVI (16e eeuw) – Warangka van het edele Nagasari hout – 2 delige slorok pendok.

 

De wilah van deze antieke Tilam Upih keris is een meesterwerk. Het is gesmeed met het moeilijk te smeden pamormotief Ganggeng Kanyut. Een teken dat een ervaren empu deze keris heeft gesmeed. Ganggeng = Algen die kronkelen om de waterstroom tegen te houden, terwijl Kanyut Javaans is, wat drijven betekent. Ganggeng wortels blijven stevig ingebed terwijl de stengels en uiteinden zwaaien in de snelle stroom van de rivier. Dit is een uitdrukking van symboliek van de hoop dat de eigenaar van de keris een figuur wordt die altijd standvastig is in zijn beslissingen (stevig), een rolmodel kan zijn en geeft altijd verlichting aan zijn ondergeschikten (waardig), en het einde dat slingert in de richting van de stroom is een beeld van de behoefte om een ​​flexibel persoon te zijn, zodat het gemakkelijk is om overal met iedereen sociale relaties aan te gaan en kan worden geaccepteerd door alle kringen. Daarnaast creëert het versoepeling in socialisatie of carrière. De eigenaar van deze keris zal gemakkelijk veel relaties krijgen, en wordt meestal ook benaderd door fortuin. Daarom wordt aangenomen dat het zeer geschikt is voor degenen die in de entertainmentwereld (kunst) werken, of voor degenen die met veel mensen worden geassocieerd.

 

Naast het bijzondere pamormotief is de wilah gesmeed naar dapur (vorm) Tilam Upih. De populariteit van deze dapur is niet zonder reden, het is een dapur die net is en niet te druk, waardoor veel mensen bereid zijn om het te dragen. Aan de andere kant is er tot nu toe een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih.

 

Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een fijngesneden Nunggak semi greep dat is afgezet met een zilveren widhengan mendak.

 

De keris huist in een Solo gayaman warangka van het edele Nagasari hout. Een tweedelige slorok pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Madura Sepuh Abad XVI

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Rare Ganggeng Kanyut keris, kris - Madura Sepuh XVI (16th century)

€ 395,00Price
    bottom of page