top of page

Rare Cirebon Jalak Nguwung keris, kris - Beautiful Jalak Nguwung wilah with 3 pamors - Cirebon Mataram era (17th century) - Cirebon Raseksi hilt - Ladrang Perahu Cirebon sheath.

 

This Cirebon Jalak Nguwung keris rare. The wilah (king) dates from the Cirebon Mataram era (17th century) and is forged with three pamors; Pulo Tirto Winengku, Putri Kinurung and Jung Isi Dunya.

 

In addition to these special pamors, the wilah is forged to Jalak Nguwung dapur (form). Jalak means starling and Nguwuh means to invite by chirping. Starlings are one of the exotic birds that like to cluster, but when they have found a mate, the birds will live together. The commotion among starlings incites other birds to sing. Starlings are often used as illustrative material to illustrate how a friendship between two animals is so beautifully intertwined.

 

Almost all cultures in the Indonesian archipelago collectively have different perspectives on seeing birds, both birds and common pets and birds in other dimensions. In ancient times, birds were a symbol of the spirits of dead people. Birds are attuned to the natural life above. Certain birds in Nusantara mythology are believed to have good instincts that have contributed to survival. The creator made the bird one of the symbols of the perfection of Javanese life because the bird was considered by the Javanese people as a symbol of a creature's desire to attain the nobility of both character and spirit. Birds are also a symbol of their willingness to start work in the morning as a symbol of making money in the real world and returning home in the evening to meet another life, namely ‘ukhrawi’ life . Hearing singing birds, according to Indonesian mythology, brings wealth and abundant fortune.

 

A complex carved Cirebon Raseksi handle adorns the top of the keris.

 

The keris is housed in an antique Ladrang Perahu Cirebon sheath.

 

A rare and special antique keris.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Nguwung

Pamor: Tri Warno: Pulo Tirto Winengku, Putri Kinurung, Jung Isi Dunya

Tangguh: Cirebon era Mataram

Warangka: Ladrang Perahu Cirebon

 

Dimensions:

Total length: 46.5 cm. / 18.3”

Length of the Keris: 43.5 cm. / 17.1”

Length of the Wilah: 35.5 cm. / 14”

 

Zeldzame Cirebon Jalak Nguwung keris, kris – Prachtige Jalak Nguwung wilah met 3 pamors - Cirebon Mataram era (17e eeuw) – Cirebon Raseksi greep - Ladrang Perahu Cirebon schede.

 

Deze Cirebon Jalak Nguwung keris is in een woord zeldzaam. De wilah (king) stamt van de Cirebon Mataram era (17de eeuw) en is gesmeed met drie pamors; Pulo Tirto Winengku, Putri Kinurung en Jung Isi Dunya.

 

Naast deze bijzondere pamors is de wilah naar Jalak Nguwung dapur (vorm) gesmeed. Jalak betekent spreeuw en Nguwuh betekent het uitnodigen door zijn getjirp. Spreeuwen zijn een van de exotische vogels die zich graag groeperen, maar als ze een partner hebt gevonden, zullen de vogels samenleven. De ophef onder spreeuwen zetten andere vogels aan tot zingen. Spreeuwen worden vaak gebruikt als illustratiemateriaal om te illustreren hoe een vriendschap tussen twee dieren zo mooi met elkaar verweven is.

 

Bijna alle culturen in de Indische archipel hebben gezamenlijk verschillende perspectieven op het zien van vogels, zowel vogels als gewone huisdieren als vogels in andere dimensies. In de oudheid waren vogels een symbool van de geesten van gestorven mensen. Vogels zijn afgestemd op het natuurlijke leven hierboven. Van bepaalde vogels in de Nusantara-mythologie wordt aangenomen dat ze goede instincten hebben die hebben bijgedragen tot overleving. De schepper maakte de vogel als een van de symbolen van de perfectie van het Javaanse leven omdat de vogel door het Javaanse volk werd beschouwd als een symbool van het verlangen van een schepsel om de adel van zowel karakter als geest te bereiken. Vogels zijn ook een symbool van hun bereidheid om ‘s ochtends met hun werk te beginnen als een symbool van het verdienen van geld in de echte wereld en 's avonds naar huis terug te keren om een ​​ander leven te ontmoeten, namelijk het ukhrawi-leven. Het horen van zingende vogels brengt volgens Indonesische mythologie rijkdom en overvloedig fortuin.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een complex gesneden Cirebon Raseksi greep.

 

De keris huist in een antieke Ladrang Perahu Cirebon schede.

 

Een zeldzame en bijzondere, antieke keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Nguwung

Pamor: Tri Warno: Pulo Tirto Winengku, Putri Kinurung, Jung Isi Dunya

Tangguh: Cirebon era Mataram

Warangka: Ladrang Perahu Cirebon

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Rare Cirebon Jalak Nguwung keris, kris – 17th century wilah with 3 pamors

€ 395,00Price
    bottom of page