top of page

Rare Cirebon Corok keris – Pandawa cinerita wilah – Cirebon XV era (15th century) - Nyanak pamor – Antique cirebon corok hilt with matching copper selut – Beautiful cirebon paparahuan warangka and gandar.

 

The blade of this rare Cirebon Corok keris measures no less than 41cm and dates to the Cirebon XV era (15th century). If one looks closely at the dapur (shape) Pendawa Cinarita of this ancient keris, it can only be concluded that it is a mysterious beauty from the past. The graceful five waves, the intricately forged Kembang Kacang and Grenengs and the selection of Malela iron kendaga add to the almost sanctity of this wilah. It is said that this type of iron was loved by kings during the pre-mataram period for its effectiveness. Anyone hit by the wilah would fade away by the wilah's powerful magic. Pendawa Cinarita kerises therefore have strong magical powers that protect the owner and his family against malicious persons and evil spirits, diseases and epidemics.

 

Besides this stunning dapur clear silver pamor nyanak lines follow the length of the long wilah. Pamor nyanak is the naming of a type of pamor whose reading impression is unclear, either through sight or touch. A keris that is thought to have had pamor beforehand, but later the pamor is not clearly visible and if the contours are unclear due to its extreme age, it is called pamor nyanak.

 

The top of the keris is adorned with an antique Corok Cirebon hilt which is set on an equally amazing, heavy copper selut.

 

The keris is housed in a beautiful and rare Cirebon Paparahuan warangka and gandar which is carved from dark Sonokeling wood to Cirebon Paparahuan model.

 

The Isi (spirit) of this ancient keris is still very alive and strong because the keris has always been ritually maintained through the centuries. The Isi has revealed itself to me as a wise guide in both the supernatural as the live world.

 

Characteristics:

Dapur: Pendawa Cinarita

Pamor: Nyanak

Tangguh: Cirebon XV (15th century)

Warangka: Cirebon Paparahuan

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 56,5cm. / 22”

Length of the Keris: 52cm. / 20.5”

Length of the Wilah: 41cm. / 16.1”

 

Zeldzame Cirebon Corok keris - Pandawa cinerita wilah - Cirebon XV tijdperk (15e eeuw) - Nyanak pamor - Antiek cirebon corok greep met bijpassende koperen selut - Mooie cirebon paparahuan warangka en gandar.

 

De wilah (kling) van deze zeldzame Cirebon Corok keris meet maar liefst 41cm en dateert uit het Cirebon XV-tijdperk (15e eeuw). Als je goed kijkt naar de dapur (vorm) Pendawa Cinarita van deze oude keris, kan alleen worden geconcludeerd dat het een mysterieuze schoonheid uit het verleden is. De sierlijke vijf golven, de ingewikkeld gesmede Kembang Kacang en Grenengs en de selectie van Malela ijzeren kendaga dragen bij aan de bijna heiligheid van deze wilah. Er wordt gezegd dat dit type ijzer tijdens de pre-mataram-periode geliefd was bij koningen vanwege zijn effectiviteit. Iedereen die door de wilah werd geraakt, zou verdwijnen door de krachtige magie van de wilah. Pendawa Cinarita kerissen hebben daarom sterke magische krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen kwaadwillende personen en boze geesten, ziekten en epidemieën.

 

Naast deze prachtige dapur, volgen heldere zilveren pamor nyanak-lijnen de lengte van de lange wilah. Pamor nyanak is de naamgeving van een soort pamor waarvan de leesindruk onduidelijk is, hetzij door zicht of aanraking. Een keris waarvan wordt gedacht dat deze van tevoren pamor heeft gehad, maar later is de pamor niet duidelijk zichtbaar en als de contouren onduidelijk zijn vanwege de extreme ouderdom, wordt deze pamor nyanak genoemd.

 

De bovenkant van de keris prijkt een antieke Corok Cirebon greep dat is geplaatst op een al even verbazingwekkende, zware koperen selut.

 

De keris huist in een mooie en zeldzame Cirebon Paparahuan Warangka en gandar dat is gesneden uit donkere Sonokeling hout naar Cirebon Paparahuan model.

 

De Isi (geest) van deze oude keris is nog levend en sterk doordat de keris door de eeuwen heen altijd ritueel is onderhouden. De Isi heeft zich aan mij geopenbaard als een wijze gids in zowel de spirituele als de levende wereld.

 

Kenmerken:

Dapur: Pendawa Cinarita

Pamor: Nyanak

Tangguh: Cirebon XV (15e eeuw)

Warangka: Cirebon Paparahuan

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 56,5cm.

Lengte van de Keris: 52 cm.

Lengte van de Wilah: 41cm.

 

 

Rare Cirebon Corok keris – Pandawa cinerita wilah – Cirebon XV era (15th century

€ 625,00Price
    bottom of page