top of page

Rare Bahari keris, kris – South Sumatra, Indonesia – Bulan Sabit warangka of the beautiful Galih Gaharu wood – Balu Mekambun handle set on a silver cup.

(Article number: 1341)

 

This rare Bahari keris is a very good example of a rather short keris, called the keris bahari, from the southern Sumatran region of Riau Lingga. Many Bahari keris are of the keris panjang type. This keris is the patrem version of that.

 

The typical Bulan Sabit (half moon) warangka is carved from the beautiful Galih Gaharuh wood. The gandar is made of beautifully contrasting Cemara Wangi wood. The gandar ends with a graceful black foot.

 

At the top is a rare Balu Mekambun handle set on a silver cup.

 

The sturdy lurus wilah is forged after the typical Bahari dapur Sangu tumang. The common form is called the keris anak alang and like its larger cousin is meant to confirm the status of the owner.

 

Furthermore, the wilah is forged with pamor Kelengan. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

Characteristics:

Dapur: Sangu tumang / Bahari

Pamor: Kelengan

Tangguh: Bahari, Abad XVII (17th century)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Galih Gaharu and Cemara Wangi

 

Dimensions:

Total length: 44.5cm.

Length of the Keris: 40.5 cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Zeldzame Bahari keris, kris – Zuid Sumatra, Indonesië – Bulan Sabit warangka van het prachtige Galih Gaharu hout – Balu Mekambun greep gezet op een zilveren cup.

 

Deze zeldzame Bahari keris is een zeer goed voorbeeld van een vrij korte keris, de keris bahari genaamd, uit de zuidelijke Sumatraanse regio Riau Lingga. Veel Bahari kerissen zijn van het type keris panjang. Deze keris is daar de patrem uitvoering van. 

 

De typische Bulan Sabit (halvemaan) warangka is gesneden van het prachtige Galih Gaharuh hout. De gandar is gemaakt van mooi contrasterende Cemara Wangi hout. De gandar eindigt met een sierlijk zwart voetje.

 

Aan de bovenzijde prijkt een zeldzame Balu Mekambun greep gezet op een zilveren cup.

 

De stevige lurus wilah is gesmeed naar het typische Bahari dapur Sangu tumang. De algemene vorm wordt de keris anak alang genoemd en is net als zijn grotere neef bedoeld om de status van de eigenaar te bevestigen.

 

Verder is de wilah gesmeed met pamor Kelengan. Keleng kerissen behoren aan het element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren. Deze kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezitten deze kerissen magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Kenmerken:

Dapur: Sangu tumang/bahari

Pamor: Kelengan

Tangguh: Bahari, Abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Galih Gaharu en Cemara Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44,5cm.

Lengte van de Keris: 40,5cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

Rare Bahari keris, kris – South Sumatra, Indonesia – Bulan Sabit warangka

€ 425,00Price
    bottom of page