top of page

Rare Bahari keris - Bulan Sabit warangka - Carang Soka wilah (blade) Majapahit era (14th century) with two pamors - Putri Malu handle - Copper cup.

 

Bahari kerises originate from the north coast of Sumatra to the peninsula of Malacca. Characteristic are the Bulan Sabit (sickle-shaped) warangkas.

 

This special Bahari keris has a beautifully carved Bulan Sabit warangka from the rich Sonokeling wood.

 

The old wilah (blade) dates from the Majapahit era (14th century) and is forged with two pamors. At the base of the wilah (blade) the pamor motif begins with pamor titipan Putri Kinurung (caged princess). Putri Kinurung possesses magical powers that help its owner provide for a living and tame the owner's wasteful abilities. It is ideal for treasurers, traders and entrepreneurs. This pamor is followed by pamor Pulo Tirta. Pulo Tirta literally means island (in the middle) of water (sea). It is one of the pamor motifs whose fleeting shape resembles a cluster of islands in a sea of ​​water. Considered a pamor that has magical powers that bring good luck and contribute to peace within families, generate fortune for the owner, and bring flexibility in relationships.

 

Besides these special pamors, the wilah is forged after Carang Soka dapur (shape). Carang is a branch of a tree which, although small but large in number, makes the tree appear lush, while Soka is a recording from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means that the asoka flower is the flower of the savior / antidote to sorrow. Soka / asoka is a popular ornamental plant due to its unique morphological features and variety. Strong suspicion regarding the origin of this plant is more inclined to the country of India, where there are several types of Soka plants in the country. The distribution of Soka plants could not be separated from the role of Hindu priests. In conjunction with the Hindu belief in the Soka flower, a flower often associated with the symbol of love and purity so it is often used as an offering for the sacrifices of the god Shiva and Vishnu. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so that they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will find pleasure and always be overwhelmed with happiness.

 

A Carang Soka keris therefore has magical powers that take away sorrow and bring happiness. In addition, this keris also has powers to expel negative spirits and keep them away.

 

At the top of the keris is a style-compliant Putri Malu hilt that is trimmed with an antique copper cup.

 

Characteristics:

Dapur: Carang Soka

Pamor: Putri Kinurung and Pulo Tirto

Tangguh: Majapahit era (14th century)

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 42cm.

Length of the Keris: 41cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Zeldzame Bahari keris, kris – kerissen, krissen – Bulan Sabit warangka – Carang Soka wilah (kling) Majapahit era (14de eeuw) met twee pamors – Putri Malu greep – Koperen cup.

 

Bahari kerissen vinden hun oorsprong langs de noordkust van Sumatra tot aan het schiereiland van Malakka. Kenmerkend zijn de Bulan Sabit (sikkelvormig) warangka’s.

 

Deze bijzondere Bahari keris heeft dan ook een prachtig gesneden Bulan Sabit warangka van het rijke Sonokeling hout.

 

De oude wilah (kling) stamt van de Majapahit era (14de eeuw) en is gesmeed met twee pamors. Aan de basis van de wilah (kling) begint het pamormotief met pamor titipan Putri Kinurung (gekooide prinses). Putri Kinurung bezit magische krachten die de eigenaar helpen in zijn levensonderhoud te voorzien en de verkwistende vermogens van de eigenaar te temmen. Het is ideaal voor penningmeesters, handelaren en ondernemers. Dit pamor wordt gevolgd door pamor Pulo Tirta . Pulo Tirta betekent letterlijk eiland (in het midden) van water (zee). Het is een van de pamor motieven waarvan de vluchtige vorm lijkt op een cluster van eilanden in een zee van water. Beschouwd als een pamor dat magische krachten heeft die geluk brengt en dat bijdraagt aan de vrede binnen families, fortuin genereert voor de eigenaar en flexibiliteit brengt in relaties.

 

Naast deze bijzondere pamors is de wilah gesmeed naar Carang Soka dapur (vorm). Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is uit Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser/ tegengif voor verdriet. Soka / asoka is een populaire sierplant vanwege zijn unieke morfologische kenmerken en verschillende soorten. Sterk vermoeden met betrekking tot de oorsprong van deze plant is meer geneigd naar het land van India, waar in het land verschillende soorten Soka-planten zijn. De distributie van Soka-planten kon niet los worden gezien van de rol van hindoe-priesters. In combinatie met het hindoe-geloof in de Soka-bloem, een bloem die vaak wordt geassocieerd met het symbool van liefde en zuiverheid, zodat het vaak wordt gebruikt als offer voor de offers van de god Shiva en Vishnu. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door het brengen van Soka-bloemen waar ze ook gaan, ze plezier zullen krijgen en altijd worden overweldigd door geluk.

 

Een Carang Soka keris heeft dan ook magische krachten die verdriet wegneemt en geluk brengt. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een stijlconforme Putri Malu greep dat is afgezet met een antieke, koperen cup.

 

Kenmerken:

Dapur: Carang Soka

Pamor: Putri Kinurung en Pulo Tirto

Tangguh: Mataram

Warangka: Bulan Sabit

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 42cm.

Lengte van de Keris: 41cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

 

Rare Bahari keris - Bulan Sabit warangka - Majapahit era (14th century)

€ 325,00Price
    bottom of page