top of page

Rare Togog Korowelang keris, kris – Mataram Amangkurat IV era (18th century) - Wilah with 13 waves, a Kinatah (gold plated) Togog and Ilining Warih pamor – Beautiful Gayaman warangka of the noble Pelet Ngingrim wood – Antique 2-piece slorok pendok with black kemalo.

(Article number:  1520)

 

The wilah of this antique keris is a rarity. The wilah is forged to Sanghyang Togog Korowelang dapur with 13 luk (waves). The gandhik is forged with the mythological figure Togog which is gold plated (kinatah).

 

Togog and his brother Semar were sent to the 'marcapada' (human world) to become advisors and mentors to whisper the true meaning of life and virtue in people, while Semar was chosen as a teacher for good natured knights (Pandavas) and Togog became sent as keeper of the dark knights. In his role as mentor and keeper of the dark knights, Togog is joined by Sarawita who was born from Togog's passion through the holy word of Sanghyang Podo Wenang. Togog's role was also to notice the sins of the dark knights for reckoning during Judgment Day.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with Ilining Warih pamor. Pamor lines run the length of the keris, starting at the base of the wilah (blade) and continuing to the tip of the wilah (blade). Some pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "flowing water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif run along the length of the Wilah, symbolizing flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space. This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water always flowing to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. It is much sought after as it brings good luck to its owner.

 

The keris is housed in a gayaman warangka carved from the very rare Pelet Ngingrim wood. A two-piece, antique slorok pendok with black kemalo covers the gandar. In historical times, pendoks with black kemalo were reserved for 'jajar' (high-ranking persons).

 

Characteristics:

Dapur: Sanghyang Togog Korowelang

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Mataram Amangkurat IV (18th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 44 cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Zeldzame Togog Korowelang keris, kris – Mataram Amangkurat IV era (18de eeuw) -  Wilah met 13 luk, een Kinatah (goud vergulde) Togog en Ilining Warih pamor – Prachtige Gayaman warangka van het edele Pelet Ngingrim hout – Antieke 2 delige slorok pendok met zwart kemalo.

 

De wilah van deze antieke keris is een zeldzaamheid. De wilah is namelijk gesmeed naar Sanghyang Togog Korowelang dapur met 13 luk (bochten). De gandhik is gesmeed met het mythologische figuur Togog dat goudverguld is (kinatah).

 

Togog en zijn broer Semar werden naar de ‘marcapada’ (mensenwereld) gestuurd om adviseurs en mentoren te worden om de ware betekenis van het leven en deugd in mensen te fluisteren, terwijl Semar werd gekozen als leraar voor goedaardige ridders (Pandavas) en Togog werd gestuurd als bewaarder van de donkere ridders. In zijn rol als mentor en bewaarder van de donkere ridders, wordt Togog vergezeld door Sarawita die door het heilige woord van Sanghyang Podo Wenang uit Togogs passie is ontstaan. Togog’s rol was ook het opmerken van de zonden van de donkere ridders voor de afrekening tijdens de dag des oordeels.  

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met Ilining Warih pamor. Pamorlijnen lopen langs de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah (kling) en doorlopend tot de punt van de Wilah (kling). Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stromend water" in het Javaans. De pamorlijnen van deze pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van leven. De aard van water past zich aan de omgeving eromheen aan en kan stromen waar ruimte is. Dit pamor heeft magische krachten die de eigenaren in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg te vinden van de berg naar de oceaan. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf zullen laten floreren en hem succesvol in het leven zullen maken. Het is erg gewild omdat het de eigenaar veel geluk brengt.

 

De keris huist in een gayaman warangka dat gesneden is uit het zeer zeldzame Pelet Ngingrim hout. Een tweedelige, antieke slorok pendok met zwart kemalo bedekt de gandar. In historische tijden werden pendoks met zwart kemalo voorbehouden aan ‘jajar’ (hooggeplaatste personen).

 

Kenmerken:

Dapur: Sanghyang Togog Korowelang

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Mataram Amangkurat IV (18de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 44 cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

 

Rare, antique Togog Korowelang keris, kris - Ilining Warih pamor

€ 425,00Price
    bottom of page