top of page

Rare, antique Subuk Inten keris, kris - Mataram Amangkurat I era (17th century) - Wilah with the rare pamor Mlinjon and Sabuk Inten dapur with 11 luk - Gandar Iras of Geharu Zebra wood.

 

This rare, antique keris dates from the Mataram Amangkurat I era (17th century).

 

The jet black wilah is forged with a stark white version of the pamor motif Mlinjon. Mlinjon comes from the word melinjo – fruit of the so/mlinjo/tangkil tree (Gnetum gnemon Linn). It is so named because the pamor motif consists of an oval pattern arranged in a row between vertically lined lines framing it, resembling a mlinjo seed. The pamor motif Mlinjon is rare. Mlinjo seeds growing in clusters will always remind you that humans are social beings who cannot live alone (individualists) and are expected not to forget their close family relationship and their lives are capable of producing many good fruits bring.

 

The circular (oval) pattern of the mlinjon pamor also symbolizes one of the elements of life - water (Supiyah's lust). Supiah's lust comes from the essence so that this lust inherits the properties of water. The nature of water, among other things, seeks the lowest position, the opposite of fire/anger that always points upwards. Teaches us to be humble before others. It possesses spiritual powers that will enable its owner to overcome any challenges or obstacles in life calmly, patiently and with consistent effort and continuous effort.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to dapur Sabuk Inten with 11 luk (waves). Keris with dapur Sabuk Inten has been very popular among keris collectors since the 1970s as it was mentioned in the Javanese silat storybook Nagasasra Sabuk Inten by S.H Mintardja. These keris would be the legacy of the Majapahit era. Both are often mentioned in a series of Nogosro-Sabuk Inten. It is because these keris are thought to be symbols of karahayon or the prosperity of a kingdom. Nogososro represents the original revelations lost from the throne of Demak and Sabuk Inten represents his glories and prestige. The dragon of Inten is not only an heirloom in the form of a keris, but a symbol of the wandering life of people who seek true perfection in life and in the world. However, in modern times like now, and Sabuk Inten kris is more attractive than ever for anyone to own. It is believed that this keris brings good luck and glory to its owner and his family.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka and gandar of the rich Geharu Zebra wood. The gandar is of the Gandar Iras type. The warangka and gandar are carved from a single piece of solid wood.

 

A richly decorated copper blewah (half open) pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sabuk Inten, 11 luk.

Pamor: Mlinjon

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Geharu Zebra

 

Dimensions:

Total length: 46.5 cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Zeldzame, antieke Subuk Inten keris, kris - Mataram Amangkurat I era (17de eeuw) – Wilah met het zeldzame pamor Mlinjon en Sabuk Inten dapur met 11 luk – Gandar Iras van Geharu Zebrahout.

 

Deze zeldzame, antieke keris stamt van de Mataram Amangkurat I era (17de eeuw).

 

De gitzwarte wilah is gesmeed met een spierwitte uitvoering van het pamormotief Mlinjon. Mlinjon komt van het woord melinjo – vrucht van de so/mlinjo/tangkil-boom (Gnetum gnemon Linn). Het wordt zo genoemd omdat het pamormotief bestaat uit een ovaal patroon dat in een rij is gerangschikt tussen verticaal gelijnde lijnen die het omlijsten, wat op een mlinjo-zaad lijkt. Het pamormotief Mlinjon is zeldzaam. Mlinjo-zaden die in clusters groeien, zullen je er altijd aan herinneren dat mensen sociale wezens zijn die niet alleen kunnen leven (individualisten) en waarvan wordt verwacht dat ze hun hechte familierelatie niet vergeten en dat hun leven in staat is veel goede vruchten voort te brengen.

 

Het cirkelvormige (ovale) patroon van de mlinjon pamor symboliseert ook een van de elementen van het leven - water (Supiyah's lust). Supiah's lust komt voort uit de essentie zodat deze lust de eigenschappen van water erft. De aard van onder andere water zoekt de laagste stand, het tegenovergestelde van vuur/woede die altijd naar boven wijst. Leert ons nederig te zijn tegenover anderen .Het bezit spirituele krachten die de eigenaar in staat zal stellen om alle uitdagingen of obstakels in het leven kalm, geduldig en met consistente inspanningen en voortdurende inspanningen te overwinnen.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar dapur Sabuk Inten met 11 luk (bochten). Kerissen met dapur Sabuk Inten zijn sinds de jaren zeventig zeer geliefd onder kerissen verzamelaars, omdat deze werd genoemd in het Javaanse silat-verhalenboek Nagasasra Sabuk Inten van S.H Mintardja. Deze kerissen zouden de erfenis zijn van het Majapahit-tijdperk. Beiden worden vaak genoemd in een reeks van Nogosro-Sabuk Inten. Het is omdat men denkt dat deze kerissen symbolen zijn van karahayon of de welvaart van een koninkrijk. Nogososro vertegenwoordigt de oorspronkelijke openbaringen die verloren zijn gegaan van de troon van Demak en Sabuk Inten vertegenwoordigd zijn gloriën en prestige. De draak van Inten is niet alleen een erfstuk in de vorm van een keris, maar een symbool van het zwervende leven van mensen die op zoek zijn naar ware perfectie in het leven en in de wereld. Echter, in moderne tijden zoals nu, is en Sabuk Inten kris aantrekkelijker dan ooit voor iemand om te bezitten. Het wordt aangenomen dat deze keris geluk en glorie brengt aan de eigenaar en diens gezin. 

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka en gandar van het rijke Geharu Zebrahout. De gandar is van het type Gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een stuk massief hout gesneden.

 

Een rijkelijk gedecoreerde, koperen blewah (half open) pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sabuk Inten, 11 luk.

Pamor: Mlinjon

Tangguh: Mataram Amangkurat I (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Geharu Zebra

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Rare, antique Subuk Inten keris, kris - Mataram Amangkurat I era (17th century)

€ 395,00Price
    bottom of page