top of page

Rare, antique Sewar - Sumatra, Indonesia.

 

The sewar is a dagger of Indian origin that is worn in a belt. The blade is either nearly straight or slightly curved. It varies, from 12 cm to such a length, especially in South Sumatra, where it can also serve as a machette. The back is quite thick, the cutting edge is on the concave side and bends backwards at the tip.

 

The blade often shows a seemingly haphazard, irregular groove along the back. It runs on both sides, at the level of the handle. Here the blade widens slightly to then continue into a forged stem ring that is round, oval or angular in cross section. This ring then forms the transition between blade and handle. Particularly in ceremonial rituals, much attention is paid to the stem ring between blade and handle. If this stem ring (tampo) consists of one or more triangular, seemingly interlocking whorls, which form the lowest part of the handle, it is called puco. If these ends of the triangles do not end in a point, but are rounded, the ornament takes on a bowl-shaped appearance and is called a glupa (a chalice or half coconut shell with the skin still attached).

 

At the top of the sewar is a beautifully carved and decorated hulu glimo (meaning: 'looks like a pomegranate') handle.

 

The sewar is housed in a typical Seivah sheath.

 

The sewar was feared by the Dutch occupying army in colonial times. It could be worn invisibly under clothing and then pulled at lightning speed. The razor-sharp blade could inflict fatal injuries in one movement.

 

Dimensions:

Total length: 32cm.

Length of the sewar: 29cm.

Length of the blade: 20.5 cm.

 

Zeldzame, antieke Sewar – Sumatra, Indonesië.

 

De sewar is een dolk van Indiase oorsprong die in een riem wordt gedragen. De kling is ofwel bijna recht of licht gebogen. Het varieert, van 12 cm tot zo'n lengte, vooral in Zuid-Sumatra, waar het ook als machette kan dienen. De rug is vrij dik, de snijdrand bevindt zich aan de holle kant en buigt aan de punt naar achteren.

 

De kling vertoont vaak een schijnbaar lukrake, onregelmatige groef langs de rug. Het loopt aan beide kanten, ter hoogte van de greep. Hier wordt de kling iets breder om dan verder te gaan in een gesmede stamring die rond, ovaal of hoekig in dwarsdoorsnede is. Deze ring vormt dan de overgang tussen kling en greep. Vooral bij ceremoniële rituelen wordt veel aandacht besteed aan de stamring tussen kling en greep. Als deze stamring (tampo) bestaat uit een of meer driehoekige, schijnbaar in elkaar grijpende kransen, die het laagste deel van de greep vormen, wordt dit puco genoemd. Als deze uiteinden van de driehoeken niet in een punt eindigen, maar afgerond zijn, krijgt het ornament een komvormig uiterlijk en wordt het glupa genoemd (een kelk of een halve kokosnootschaal waaraan de huid nog vastzit).

 

Aan de bovenzijde van de sewar prijkt een mooi gesneden en gedecoreerde hulu glimo (betekent: 'lijkt op een granaatappel') greep.

 

De sewar huist in een typische Seivah schede.

 

De sewar was in koloniale tijden gevreesd door de Nederlandse bezettingsleger. Het kon namelijk onzichtbaar onder de kleding worden gedragen om vervolgens razendsnel te worden getrokken. De vlijmscherpe kling kon in een beweging dodelijk letsel toebrengen.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 32cm.

Lengte van de sewar: 29cm.

Lengte van de kling: 20,5cm.

 

Rare, antique Sewar - Sumatra - Indonesia - kris, keris

€ 95,00Price
    bottom of page