top of page

Rare, antique Pulanggeni, Pancuran Mas keris, kris – Madura abad XVIII (18th century) – Pulanggeni wilah with the extremely rare Pancuran Mas pamor – Majestic gabilan warangka – Elaborate Donoriko warangka.

(Article number: 1548)

 
This rare, antique Pulanggeni keris dates to the Madura abad XVIII era (18th century).

 

All facets of this antique keris are equally rare and of a very high standard. To begin with the wilah which is forged with the extremely rare pamor Pancuran Mas.

 

Panuran Mas means ‘golden shower’ in Indonesian. The shape of the image of pamor pancuran mas is similar to that of  sada saler / sada lanang / adeg siji in the form of a straight line, but at the base it looks like it has two branches. So the overall picture this pamor is like a snake's forked tongue. However, there are also those who interpret the form of the pamor pancuran mas as actually being the shape/form of a water shower that falls right in the middle of a large rock so that the flow of water becomes split/split. Pamor pancuran mas is considered to be good for traders and businessmen. The spiritual powers of pamor pancuran mas is considered to be the same as that of pamor udan mas, if the shower generally emits water, then the shower of pancuran mas means a shower that emits gold where it is hoped that whoever owns a keris with this pamor will have a lot of luck like having a flowing gold source.

 

Besides the rare pamor the wilah is forged to Pulanggeni (shape). Keris Pulanggeni is one of dapurs of a keris with 5 luk that is very popular among Tosan Aji lovers as this Keris has a name in common with the legacy of one of the puppeteers, Arjuna.

 

Pulanggeni can be interpreted as a hundred incense (religious fragrance), which symbolizes that in this life people should strive for a fragrant name by always behaving well, always helping others and filling their lives with things beneficial to the nation, state and religion, not just thinking about self and group interests. By behaving well and always doing things that are beneficial to others, surely his name will always be remembered even though life is not enclosed in the body. In the past, a keris with dapur Pulanggeni was reserved for warriors, as a symbol of struggle and sincerity in defending the nation and country, so that the good name was always fragrant and remembered forever.

 

So we can conclude that the happiness of the Keris Pulanggeni is that the owner of this Keris is always in good standing in the community, respected by all and protected from all forms of slander and crime that can destroy his reputation and good name.

 

Pulanggeni is the guiding principle of life so that the owner always does good to others so that he has a good name that will always be remembered.

The top of the keris is adorned with a magnificent, antique Donoriko hilt.

 

The elaborately carved gabilan warangka is a true masterpiece boasting deeply carved floral motifs which continue down the length of the gandar.

 

A copper, blewah (half-open) pendok covers the gandar.

 

The isi of this old keris is strong and vibrant. It revealed itself as a shaman with powers that will advise and guide its owner toward economic and financial success.  

 

Characteristics:

Dapur: Pulanggeni

Pamor: Pancuran Mas

Tangguh: Madura abad XVIII (18th century)

Warangka: Madura Gabilan

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 50,5cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Zeldzame, antieke Pulanggeni, Pancuran Mas keris, kris - Madura abad XVIII (18e eeuw) - Pulanggeni wilah met de uiterst zeldzame Pancuran Mas pamor - Majestueuze gabilan warangka - Uitgebreide Donoriko warangka.

 

Deze zeldzame, antieke Pulanggeni keris dateert uit het Madura abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

Alle facetten van deze antieke keris zijn even zeldzaam en van een zeer hoog niveau. Om te beginnen de wilah die gesmeed is met de uiterst zeldzame pamor Pancuran Mas.

 

Panuran Mas betekent 'gouden douche' in het Indonesisch. De vorm van het beeld van pamor pancuran mas is vergelijkbaar met dat van sada saler / sada lanang / adeg siji in de vorm van een rechte lijn, maar aan de basis lijkt het alsof het twee takken heeft. Dus het algemene beeld is dat deze pamor als de gevorkte tong van een slang is. Er zijn echter ook mensen die de vorm van de pamor pancuran mas interpreteren als de vorm/vorm van een waterdouche die precies in het midden van een grote rots valt, zodat de waterstroom gespleten/gespleten wordt. Pamor pancuran mas wordt beschouwd als goed voor handelaren en zakenmensen. De spirituele krachten van pamor pancuran mas worden beschouwd als dezelfde als die van pamor udan mas, als de douche in het algemeen water afgeeft, dan betekent de douche van pancuran mas een douche die goud uitstraalt waar men hoopt dat degene die een keris bezit hiermee pamor zal veel geluk hebben, zoals het hebben van een stromende goudbron.

 

Naast de zeldzame pamor is de wilah gesmeed tot Pulanggeni (vorm). Keris Pulanggeni is een van de dapurs van een keris met 5 luk die erg populair is onder Tosan Aji-liefhebbers, omdat deze Keris een naam gemeen heeft met de erfenis van een van de poppenspelers, Arjuna.

 

Pulanggeni kan worden geïnterpreteerd als honderd wierook (religieuze geur), wat symboliseert dat mensen in dit leven moeten streven naar een geurige naam door zich altijd goed te gedragen, anderen altijd te helpen en hun leven te vullen met dingen die gunstig zijn voor de natie, staat en religie, niet alleen maar denken aan zelf- en groepsbelangen. Door zich goed te gedragen en altijd dingen te doen die goed zijn voor anderen, zal zijn naam zeker altijd herinnerd worden, ook al is het leven niet ingesloten in het lichaam. In het verleden was een keris met dapur Pulanggeni gereserveerd voor krijgers, als een symbool van strijd en oprechtheid bij het verdedigen van de natie en het land, zodat de goede naam altijd geurig was en voor altijd herinnerd zou worden.

 

We kunnen dus concluderen dat het geluk van de Keris Pulanggeni is dat de eigenaar van deze Keris altijd een goede reputatie heeft in de gemeenschap, door iedereen wordt gerespecteerd en beschermd tegen alle vormen van laster en misdaad die zijn reputatie en goede naam kunnen vernietigen.

 

Pulanggeni is het leidende principe van het leven, zodat de eigenaar altijd goed is voor anderen, zodat hij een goede naam heeft die altijd zal worden herinnerd.

De bovenkant van de keris is versierd met een prachtig, antiek Donoriko-gevest.

 

De uitbundig gebeeldhouwde gabilan warangka is een waar meesterwerk met diep gesneden bloemmotieven die door de lengte van de gandar lopen.

 

Een koperen, blewah (halfopen) pendok bedekt de gandar.

 

De isi van deze oude keris is sterk en levendig. Het ontpopte zich als een sjamaan met bevoegdheden die de eigenaar adviseren en begeleiden naar economisch en financieel succes.

 

Eigenschappen:

Dapur: Pulanggeni

Pamor: Pancuran Mas

Tangguh: Madura abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Madura Gabilan

Kayu: Sonokeling

 

Dimensies:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

Rare, antique Pulanggeni, Pancuran Mas keris, kris – Pancuran Mas pamor

€ 395,00Price
    bottom of page