top of page

Very rare antique, protective and healing Cirebon Kuno Kebo Lajer keris, kris - Cirebon Kuno abad XIII-era (13th century) – Wilah with a very rare variation of Kebo Layer dapur with 7 luk and Adeg Pamor with two Pamor titipans – Ganja iras - Cirebon Kepompongan hilt – Wajikan mendak.

(Article number: 2179)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This very rare antique, protective and healing Cirebon Kuno Kebo Lajer keris dates from the Cirebon Kuno abad XIII-era (13th century).

 

The ancient wilah is a true rarity. To begin with, the wilah is forged to a rare version of Kebo Lajer dapur (shape). This is rare because mostly dapur Kebo lajer is a lurus keris (straight), but this wilah is forged with 7 luk (waves). Furthermore, the wilah is forged with a ganja iras. The ganja is forged as a part of the wilah.

 

The wilah shows all the signs that it could possibly been forged by Empu Sombro. The base of the wilah is forged with a pamor titipan Wenang Tjuriga which enforces the spiritual and magical powers of the keris and protects its owner from all problems and ilnisses in life. Furthermore, pamor Adeg adorns the length of the wilah. Adeg has magical, spiritual powers that protect the owner and his family against sickness, witchcraft, disturbances of spirits, natural disasters and people with bad intentions. It also has strong healing powers (both psychological as physical) and can detect sicknesses and ailments in the human body and mind.

 

The top of the keris is adorned with an intricately carved Cirebon Kepompongan hilt set on an antique Wajikan mendak.

 

The keris houses in an antique Gayaman warangka of Trembalo wood.

 

I acquired this keris from a family in Cirebon who treasured it as a Jimat. According to them this keris has protected the family through the centuries.

 

Whilst meditating with this ancient and powerful keris the Isi revealed itself as a strong healer and protector. There is alchemy within the isi. Its powers are all about blending, mixing, and combining diverse elements in a way that creates something new and even more valuable than its separate parts. In doing so it gives ultimate protection to its owner and his, her family.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Lajer – 7 luk

Pamor: Adeg

Tangguh: Cirebon Kuno abad XIII (13th century)

Warangka: Gayman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 44,5cm.

Length of the Keris: 40,5cm.

Length of the Wilah: 30cm.

 

Zeer zeldzame antieke, beschermende en genezende Cirebon Kuno Kebo Lajer keris, kris - Cirebon Kuno abad XIII-tijdperk (13e eeuw) – Wilah met een zeer zeldzame variant van Kebo Layer dapur met 7 luk en Adeg Pamor met twee Pamor titipans – Ganja iras - Cirebon Kepompongan greep – Wajikan mendak.

 

Deze zeer zeldzame antieke, beschermende en genezende Cirebon Kuno Kebo Lajer keris dateert uit het Cirebon Kuno abad XIII-tijdperk (13e eeuw).

 

De oude wilah is een zeldzaamheid. Om te beginnen is de wilah gesmeed naar een zeldzame versie van Kebo Lajer dapur (vorm). Dit is zeldzaam omdat dapur Kebo lajer meestal een lurus keris (recht) is, maar deze wilah is gesmeed met 7 luk (golven). Verder is de wilah gesmeed met een ganja iras. De ganja wordt gesmeed als onderdeel van de wilah.

 

De wilah vertoont alle tekenen die erop wijzen dat Empu Sombro hem mogelijk heeft gesmeed. De basis van de wilah is gesmeed met een pamor titipan Wenang Tjuriga die de spirituele en magische krachten van de keris versterkt en de eigenaar beschermt tegen alle problemen en ongemakken in het leven. Verder siert pamor Adeg de lengte van de wilah. Adeg beschikt over magische, spirituele krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen ziekte, hekserij, geestesverstoringen, natuurrampen en mensen met slechte bedoelingen. Het heeft ook sterke genezende krachten (zowel psychologisch als fysiek) en kan ziekten en kwalen in het menselijk lichaam en geest opsporen.

 

Op de bovenzijde van de keris prijkt een complex gesneden Cirebon Kepompongan greep, geplaatst op een antieke Wajikan-mendak.

 

De keris huist in een antieke Gayaman warangka van Trembalo-hout.

 

Ik heb deze keris over mogen nemen van een familie in Cirebon die het koesterde als een Jimat. Volgens hen heeft deze keris de familie door de eeuwen heen beschermd.

 

Tijdens het mediteren met deze oude en krachtige keris openbaarde de Isi zich als een sterke genezer en beschermer. Er is alchemie binnen de isi. De krachten ervan liggen allemaal in het vermengen, mixen en combineren van diverse elementen op een manier die iets nieuws en zelfs waardevoller creëert dan de afzonderlijke delen. Door dit te doen, biedt het ultieme bescherming aan de eigenaar en zijn, haar familie.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Lajer – 7 luk

Pamor: Adeg

Tangguh: Cirebon Kuno abad XIII (13e eeuw)

Warangka: Homoman

Kayu: Trembalo

 

Dimensies:

Totale lengte: 44,5cm.

Lengte van de Keris: 40,5cm.

Lengte van de Wilah: 30cm.

 

Rare antique, protective and healing Cirebon Kuno Kebo Lajer keris, kris

€ 250,00Price
    bottom of page