top of page

Rare Pedang Suduk with pamor blade - Cirebon abad VIII-era (18th century) - Blade with silver-grey Ngulit Semangka pamor - Wayang hilt - Mega Mendung sheath.

(Article number: 1800)

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

The name pedang is a collective name for sabers and swords of different origins in the different Indonesian regions. Depending on the origin, a pedang can be provided with a blade of European, Turkish, Arabic or Anglo-Indian, these blades are not damask forged and therefore have no pamor, or indigenous origin.

 

This rare Pedang Suduk comes from Cirebon, West Java. The Pedang dates from the Cirebon abad VIII era (18th century).

 

The blade is forged with a silver-grey variant of pamor Ngulit Semangka with an authentic washing that contrasts nicely against the dark background of the blade.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to one direction. It is a message that we should not be discouraged in this life from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to keep going without getting discouraged, to keep struggling and to never give up.

 

The top of the Pedang is adorned with a beautifully carved, antique wayang handle.

 

The Pedang is housed in a matching sheath. The scabbard mouth is carved to Mega Mendung (big clouds) model.

 

Characteristics:

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad VIII (18th century).

Warangka: Mega Mendung

 

Dimensions:

Total length: 55.5 cm.

Length of the Pedang: 52cm.

Length of the Wilah: 39.5 cm.

 

Zeldzame Pedang Suduk met pamor kling - Cirebon abad VIII-era (18de eeuw) – Kling met zilvergrijze Ngulit Semangka pamor – Wayang greep – Mega Mendung schede.

 

De naam pedang is een verzamelnaam voor sabels en zwaarden van verschillende oorsprong in de verschillende Indonesische regio’s. Afhankelijk van de herkomst kan een pedang voorzien zijn van een kling van Europees, Turks, Arabisch of Anglo-Indisch, deze klingen zijn niet damast gesmeed en hebben dan ook geen pamor, of inheemse herkomst.

 

Deze zeldzame Pedang Suduk is afkomstig van Cirebon, West-Java. De Pedang dateert van de Cirebon abad VIII-era (18de eeuw).

 

De kling is gesmeed met een zilvergrijze variant van pamor Ngulit Semangka met authentieke wassing dat mooi afsteekt tegen de donkere achtergrond van de kling.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de Pedang prijkt een mooi gesneden, antieke wayang greep.

 

De Pedang huist in een passende schede. De schedemond is gesneden naar Mega Mendung (grote wolken) model.

 

Kenmerken:

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad VIII (18de eeuw).

Warangka: Mega Mendung

 

Afmetingen:

Totale lengte: 55,5cm.

Lengte van de Pedang: 52cm.

Lengte van de Wilah: 39,5cm.

 

Rare, antique Pedang Suduk - pamor blade - Pedang - kris - keris

€ 225,00Price
    bottom of page