top of page

Rare, antique Nenggala Tombak - Cirebon abad XVIII (18th century) - Entirely damascus forged.

(Article number: 1756 )

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

Nenggala, is the name for a spear-like weapon with a hook-like shape with sharp cutting edges. The basic form of nenggala is actually very simple, but very varied. Unfortunately, when we open books about Tombaks dhapurs, there is no clear reference as to what kind of dhapur the tombak nenggala has.

 

There are two types or forms of the tombak Nenggala. The first, called Nenggala Jaler; looks stiffer, where the shape of the part to the spearhead is straight without leaves. While the second (as in this spear), is called Nenggala Estri; slimmer/more flexible, the shape of the part to the spearhead is curved (not straight) with leaves, similar to "angkusa" weapons from India. A Nenggala Tombak is passed down from generation to generation. The Nenggala Estri Tombak is always kept at home (guard), the Nenggala Jaler spear will accompany its Master when he has to travel, hunt and fight.

 

Is this inspired by the legend of the salt island of Madura about the supernatural powers of Raden Sagoro? One day, Kyai Poleng told him to catch two giant dragons that often appeared on the beach. When the two dragons were captured and knocked to the ground, they turned into two spears, Nenggolo and Alugoro. Kyai Poleng then ordered that Aluqoro's spear be kept at home. While Nenggolo should always be carried everywhere especially during war.

 

Long story short, Raden Sagoro with Nenggolo the magic spear, finally managed to help his grandfather. The only king Sanghjang, in the war against China. It was also told that in the future Kijahi Nenggolo and Kijahi Aluquro of Raden Segoro were given to Prince Demong Plakaran (Kijahi Demong), the regent of Arosbaya (Bangkalan). And from then on, the two spears (Kijahi Nenggolo and Kijahi Aluquro) became the heirlooms of Bangkalan.

 

Research shows that the Nenggala Tombak was functionally used as a weapon of war for Javanese soldiers, according to the documentation of Raffles in his book The History of Java (1817) about weapons and war banners for the Javanese people. There are also carvings on the walls of the Kanoman Palace which also depict a Cirebon soldier carrying a Nenggala Tombak on his shoulder.

 

On Cirebon, the Nenggala tombak is believed to be the embodiment of the sixth Hijaiyah letter (ha), meaning Al Haq, Al Hayyu, wa Al Halim (the truest, most living and wisest), is the embodiment of the created sunnatullah. And in the 30 keys of the hijaiyah letter in the human body, ha is located in the right hand.

 

This rare Nenggala tombak is, despite its considerable age, in a very good condition. I had it ritually and professionally washed in Indonesia.

 

Dimensions:

Total length: 41cm.

Length of the Wilah: 31.5 cm.

 

Zeldzame, antieke Nenggala Tombak – Cirebon abad XVIII (18de eeuw) – Geheel damast gesmeed.

 

Nenggala, is de naam voor een speerachtig wapen met een haakachtige vorm met scherpe snijdkanten. De basisvorm van nenggala is eigenlijk heel eenvoudig, maar zeer gevarieerd. Helaas, als we boeken openen over dhapurs van Tombaks, is er geen duidelijke referentie over wat voor soort dhapur de tombak nenggala heeft.

 

Er bestaan twee soorten of vormen van de tombak Nenggala. De eerste, genaamd Nenggala Jaler; ziet er stugger uit, waar de vorm van het deel naar de speerpunt recht is zonder bladeren. Terwijl de tweede (zoals in deze speer), Nenggala Estri wordt genoemd; slanker / flexibeler, de vorm van het deel naar de speerpunt is gebogen (niet recht) met bladeren, vergelijkbaar met "angkusa" -wapens uit India. Een Nenggala Tombak wordt van generatie op generatie doorgegeven. De Nenggala Estri Tombak wordt altijd thuis (bewaker) gehouden, de Nenggala Jaler-speer zal zijn Meester vergezellen wanneer hij moet reizen, jagen en vechten.

 

Is dit geïnspireerd op de legende van het zouteiland Madura over de bovennatuurlijke krachten van Raden Sagoro? Op een dag vertelde Kyai Poleng hem om twee gigantische draken te vangen die vaak op het strand verschenen. Toen de twee draken werden gevangen en tegen de grond werden geslagen, veranderden ze in twee speren, Nenggolo en Alugoro. Kyai Poleng beval vervolgens dat de speer van Aluqoro thuis moest worden gehouden. Terwijl Nenggolo altijd overal naartoe moet worden gedragen, vooral tijdens oorlog.

 

Om een ​​lang verhaal kort te maken, Raden Sagoro met Nenggolo de magische speer, slaagde er eindelijk in om zijn grootvader te helpen. De enige koning Sanghjang, in de oorlog tegen China. Er werd ook verteld dat in de toekomst Kijahi Nenggolo en Kijahi Aluquro van Raden Segoro werden gegeven aan prins Demong Plakaran (Kijahi Demong), de regent van Arosbaya (Bangkalan). En vanaf dat moment werden de twee speren (Kijahi Nenggolo en Kijahi Aluquro) de erfstukken van Bangkalan.

 

Na onderzoek blijkt dat de Nenggala Tombak functioneel werd gebruikt als oorlogswapen voor Javaanse soldaten, volgens de documentatie van Raffles in zijn boek The History of Java (1817) over wapens en oorlogsbanieren voor het Javaanse volk. Er zijn ook houtsnijwerken op de muren van het Kanoman-paleis waarop ook een Cirebon-soldaat te zien is die een Nenggala Tombak op zijn schouder draagt. ​

 

Op Cirebon gelooft men dat de Nenggala tombak de belichaming is van de zesde Hijaiyah-letter (ha), wat betekent Al Haq, Al Hayyu, wa Al Halim (de meest ware, meest levende en meest wijze), is de uitvoering van de gecreëerde sunnatullah. En in de 30 sleutels van de hijaiyah-letter in het menselijk lichaam bevindt ha zich in de rechterhand.

 

Deze zeldzame Nenggala tombak verkeert, ondanks de aanzienlijke leeftijd, in een bijzonder goede conditie. Ik heb het ritueel en professioneel in Indonesië laten wassen.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 41cm.

Lengte van de Wilah: 31,5cm.

 

Rare, antique Nenggala Tombak - Cirebon abad XVIII (18th century) - Damascus

€ 275,00Price
    bottom of page