top of page

Rare, antique Kebo Layer keris, kris - Mataram Panembahan Senapati era (16th century) - Wilah with the rare dapur Kebo Layer and two equally rare pamors - Waranga and gandar Iras of Akasia wood - Deep carved Nunggak semi handle.
(Article number: 1443)

 

This rare, antique keris dates from the Mataram Panembahan Senapati era (16th century).

 

The wilah is forged with two rare pamor motifs. Pamor Kul Buntet can be admired at the base of the keris, which turns into pamor Bendo Segodo.

 

Pamor Kul Buntet is equated to the navel of the Earth. The name Kol Buntet is taken from a type of cabbage or sea creature such as shellfish/shellfish. It is said that this pamor was inspired by the fossil pattern of cabbage, which in the process emerged from the shells of the conch that had been buried in the ground for hundreds of years. In the process of fossilization, the shells are then filled with sand, soil and also silt, so that they become clogged and hard. Kul Buntet is the pamor of entrusted people.. This pamor motif brings good luck, especially as a medium to solve problems when they are considered an impasse or when there is no way out. The dead end/closed form of Kol Buntet also symbolizes protection or shields the owner from harm, witchcraft, avoids slander from others and some of it is even believed to be related to supernatural powers/immunity. However, this pamor can be called quite finicky, although anyone can own it, the owner of this keris should always avoid immoral acts, especially with regard to matters of other sexual relations.

 

Pamor Bendo Segodo is very popular with keris collectors. The shape of the pamor motif is formed by pamor spheres arranged in tight groups over the wilah. Bendo Sagodo is classified as a pear pamor, namely a pre-designed pamor by Empu. A keris with Bendodo Sagodo pamor possesses magical powers that bring good luck, making it easier for its owner to find great wealth and achieve many results. That is why this pamor is sought after by merchants and entrepreneurs.

What is the true meaning of bendo? The meaning is bendo as big as a club. Bendo here does not mean the same as 'things' or in Indonesian 'goods', but is the name of a plant or tree. In Sundanese, the benda plant is called cariu (a type of creeper whose fruit resembles a petai but is much larger, the content is used for cooking). Javanese usually call things they consider larger than the average size a segadha.

 

In addition to the special pamors, the wilah is forged from the equally rare Kebo Layer dapur. A keris with Kebo Lajer dapur has a long straight Gandik which is longer than normal keris. In the past, Kebo Lajer kerisses were owned by respected groups such as landlords, plantation owners, and agricultural merchants. Kebo means buffalo in Javanese. This is strong and tall in physique, diligent, loyal and patient. Javanese saw the buffalo as 'Rojokoyo' (king of an empire). A Kebo Lajer keris has powers that make its owner both mentally and physically strong like a buffalo. This gives him optimism in life, an easy life, security in the afterlife and prosperity for himself and his descendants.

 

The keris is housed in an antique Solo Ladrang warangka and Gandar Iras of the rich Akasia wood. The warangka and gandar are carved from a solid piece of wood.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Nunggak semi grip from Surakarta.

 

The isi is strong and lively. The spiritual power is high and is a guide who knows how to receive revelations and translate them into solutions and opportunities in both private and business areas.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Layer

Pamor: Bendo Segodo and Kul Buntet

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16th century).

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Akasia

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Zeldzame, antieke Kebo Layer keris, kris - Mataram Panembahan Senapati era (16de eeuw) – Wilah met het zeldzame dapur Kebo Layer en twee even zeldzame pamors – Waranga en gandar Iras van Akasia hout – Diep gestoken Nunggak semi greep.

 

Deze zeldzame, antieke keris stamt van de Mataram Panembahan Senapati era (16de eeuw).

 

De wilah is gesmeed met twee zeldzame pamormotieven. Aan de basis van de keris is pamor Kul Buntet te bewonderen dat overgaat in pamor Bendo Segodo.

 

Pamor Kul Buntet wordt gelijkstelt aan de navel van de aarde. De naam Kol Buntet is ontleend aan een soort kool of zeedier zoals schelp- / schelpdieren. Kul Buntet is het pamor van toevertrouwde mensen.. Dit pamormotief brengt geluk, vooral als medium om problemen op te lossen wanneer ze als een impasse worden beschouwd of als er geen uitweg is. De doodlopende / gesloten vorm van Kol Buntet symboliseert ook bescherming of schermt de eigenaar tegen schade, hekserij, vermijdt laster van anderen en een deel ervan wordt zelfs verondersteld verband te houden met bovennatuurlijke krachten / immuniteit.

 

Pamor Bendo Segodo is erg populair bij kerisverzamelaars. De vorm van het pamormotief wordt gevormd door pamorbollen die in strakke groepen over de wilah zijn gerangschikt. Bendo Sagodo is geclassificeerd als een perenpamor, namelijk een vooraf ontworpen pamor door Empu. Een keris met Bendodo Sagodo pamor bezit magische krachten die geluk brengen, waardoor het voor de eigenaar gemakkelijker wordt om grote rijkdom te vinden en veel resultaten te behalen. Daarom is deze pamor gewild bij kooplieden en ondernemers.

Wat is de ware betekenis van bendo? De betekenis is bendo zo groot als een knots. Bendo betekent hier niet hetzelfde als 'dingen' of in het Indonesisch 'goederen', maar is de naam van een plant of boom. In Sundanees wordt de benda-plant cariu genoemd (een soort klimplant waarvan de vrucht lijkt op een petai maar veel groter is, de inhoud wordt gebruikt om te koken). Javanen noemen dingen die ze groter dan de gemiddelde grootte achten meestal een segadha.

 

Naast de bijzondere pamors is de wilah gesmeed naar het even zeldzame Kebo Layer dapur. Een keris met Kebo Lajer dapur heeft een lange rechte Gandik die langer is dan normale kerissen. In het verleden waren Kebo Lajer kerisses eigendom van gerespecteerde groepen zoals landheren, plantage-eigenaren en handelaren in landbouwproducten. Een Kebo Lajer keris heeft krachten die zijn eigenaar zowel mentaal als fysiek sterk maken als een buffel. Dit geeft hem optimisme in het leven, een gemakkelijk leven, veiligheid in het hiernamaals en voorspoed voor zichzelf en zijn nakomelingen.

 

De keris huist in een antieke Solo Ladrang warangka en Gandar Iras van het rijke Akasia hout. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk hout gesneden.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Nunggak semi greep van Surakarta.

 

De isi is sterk en levendig. De spirituele kracht is hoog en is een gids die openbaringen weet te ontvangen en te vertalen naar oplossingen en kansen op zowel privé- als zakelijkgebied.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Layer

Pamor: Bendo Segodo en Kul Buntet

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16de eeuw).

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Akasia

 

Afmetingen:

Totale lengte:  47cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

Rare, antique Kebo Layer keris, kris - Bendo segogo, kul buntet - 16th century

€ 595,00Price
    bottom of page