top of page

Rare, antique Cirebon Sinom keris, kris - Cirebon abad VIII-era (18th century) - Sinom wilah with Sisik Sewu pamor - Detailed Cirebon Sekar Kacang hilt.

(Article number: 1707)

 

This rare, antique Cirebon Sinom keris, kris dates from the Cirebon abad VIII era (18th century).

 

I had the wilah professionally and ritually washed in Indonesia, making the Sisik Sewu pamor sparkle like never before.

 

The pamor motif Sisik Sewu possesses spiritual powers that bring good luck to the owner of the keris. It increases the owner's natural authority in a positive interpersonal sense. In addition, it ensures that the owner becomes popular in both private and business circles. Pamor Sisik Sewu is therefore very suitable for entrepreneurs, managers and other executives. The pamor motif Sisik Sewu falls into the category of unintended pamors. This means that the shape, pattern and image of the pamor were not previously designed by the Empu who forged the keris. This pamor motif is classified in the element of water according to the 5 elements of Shiva. Water is the element of emotion and wisdom, especially the wisdom of age. It represents a time past the pinnacle of livelihood, toward the end of the cycle.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged from Sinom dapur. If taken literally, Sinom means young tamarind leaves or hairs on the forehead (bathuk = Java), very smooth and soft. Sinom has traits that are still "enom" (young), like young children just looking for their world. When interacting with others, your tone and intonation should be gentle, kind, smiling, and respectful. This dapur has mystical powers that enhance the communication skills of its owner so that people with whom it communicates, in both private and business capacities, immediately receive and correctly interpret its message.

 

At the top is a detailed carved Cirebon Sekar Kacang hilt, which is trimmed with a heavy copper selut.

 

The keris is housed in a special Prahu rikathulu Cirebon warangka of dark Sonokeling wood.

 

This keris was part of the collection of an elderly Austrian man of noble descent. His keris are characterized by strong spiritual powers and rarity.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom

Pamor: Sisik Sewu

Tangguh: Cirebon abad VIII (18th century)

Warangka: Prahu rikathulu Cirebon

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 56.5 cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Guarantee:

If for any reason a keris that you have purchased from me does not suite you, you can exchange it for a suitable keris at any time.

 

Zeldzame, antieke Cirebon Sinom keris, kris - Cirebon abad VIII-era (18de eeuw) – Sinom wilah met Sisik Sewu pamor – Gedetailleerde Cirebon Sekar Kacang greep.

 

Deze zeldzame, antieke Cirebon Sinom keris, kris dateert van de Cirebon abad VIII-era (18de eeuw).

 

Ik heb de wilah in Indonesië professioneel en ritueel laten wassen waardoor het Sisik Sewu pamor weer straalt als nooit tevoren.

 

Het pamor-motief Sisik Sewu bezit spirituele krachten die veel geluk brengen voor de eigenaar van de keris. Het vergroot de natuurlijke autoriteit van de eigenaar in positief intermenselijke zin. Daarnaast zorgt het ervoor dat de eigenaar populair wordt in zowel privé- als zakelijke kring.  Pamor Sisik Sewu is dan ook zeer geschikt voor ondernemers, managers en andere leidinggevenden. Het pamor-motief Sisik Sewu valt in de categorie van niet van tevoren bedoelde pamors. Dit betekent dat de vorm, het patroon en de afbeelding van het pamor niet eerder zijn ontworpen door de Empu die de keris heeft gesmeed.  Dit pamor-motief wordt ingedeeld in het element water volgens de 5 elementen van Shiva. Water is het element van emotie en wijsheid, vooral de wijsheid van de leeftijd. Het vertegenwoordigt een tijd voorbij het hoogtepunt van levensonderhoud, richting het einde van de cyclus.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Sinom dapur. Als de letterlijke betekenis wordt opgevat, betekent Sinom jonge tamarindeblaadjes of haren op het voorhoofd (bathuk = Java), zeer glad en zacht. Sinom heeft eigenschappen die nog steeds ‘enom’ (jong) zijn, zoals jonge kinderen die gewoon op zoek zijn naar hun wereld. Als u met anderen omgaat, moet uw toon en intonatie zachtaardig, vriendelijk, glimlachend en respectvol zijn. Deze dapur heeft mystieke krachten die de communicatieve vaardigheden van de eigenaar versterken zodat mensen waarmee hij communiceert, in zowel privé als zakelijke hoedanigheden, zijn boodschap meteen ontvangen en juist interpreteren.

 

Aan de bovenzijde prijkt een gedetailleerd gesneden Cirebon Sekar Kacang greep die is afgezet met een zware koperen selut.

 

De keris huist in een bijzondere Prahu rikathulu Cirebon warangka van het donkere Sonokeling hout.

 

Deze keris maakte onderdeel uit van de collectie van een bejaarde Oostenrijkse man van adelijke komaf. Zijn kerissen kenmerken zich door sterke spirituele krachten en zeldzaamheid.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom

Pamor: Sisik Sewu

Tangguh: Cirebon abad VIII (18de eeuw)

Warangka: Prahu rikathulu Cirebon

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 56,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Garantie:

Mocht een keris die u bij mij heeft aangekocht om welke reden dan ook niet bevallen dat kunt u deze ten alle tijden ruilen voor een passend exemplaar.

 

Rare, antique Cirebon Sinom keris, kris - Sisik Sewu pamor - Sekar Kacang hilt

€ 450,00Price
    bottom of page