top of page

Rare, antique Cirebon Pendawa Cinarita keris, kris - Cirebon Abad XVI era (16th century) - Scarce Cirebon praon warangka - Complex carved Buto Bjang hilt of Cirebon of Tanduk (buffalo horn) - Antique selut.

 

This rare, antique Cirebon keris dates from the Cirebon Abad XVI era (16th century).

 

The ancient wilah is forged to Pedawa Cinarita dapur (shape) with 5 luk. If one looks closely at the dapur Pendawa Cinarita of this antique keris, one can only conclude that it is a mysterious beauty from the past. The graceful five curves and the selection of Malela iron kendaga add to the almost sacredness of this wilah. It is said that this type of iron was favored by kings during the pre-mataram period for its effectiveness. Anyone affected by the wilah would be faded by the powerful magic of the wilah. Pendawa Cinarita kerisses therefore have strong magical powers that protect the owner and his family against malicious persons and evil spirits, diseases and epidemics.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a light silver Ngulit Semangka pamor motif.

 

The top of the keris is adorned with a beautiful, antique Buto Bjang hilt from Cirebon of Tanduk (buffalo horn) that is set on an also antique selut. . It is estimated that the embodiment of living beings in Cirebonan hilts is a trace of the remaining Hindu cultural heritage. The persistence of the use of human-like handles is evidence of Cirebon's openness as an international trading port, which is highly tolerant of foreign cultures, so it is not surprising that the palace itself did not strictly forbid the forms of statues on handles after the entry into Islam in Indonesia.

 

The keris is housed in a rare Cirebon praon warangka of dark Bertuah kalimasada wood.

 

Characteristics:

Dapur: Pedawa Cinarita, 5 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon Abad XVI (16th century)

Warangka: Cirebon Praon

Kayu: Bertuah kalimasada

 

Dimensions:

Total length: 44.5cm.

Length of the Keris: 36.5 cm.

Length of the Wilah: 27.5 cm.

 

Zeldzame, antieke Cirebon Pendawa Cinarita keris, kris - Cirebon Abad XVI era (16e eeuw) – Schaarse Cirebon praon warangka – Complex gesneden Buto Bjang greep van Cirebon van Tanduk (buffel hoorn) – Antieke selut.

 

Deze zeldzame, antieke Cirebon keris stamt van de Cirebon Abad XVI era (16e eeuw).

 

De oeroude wilah is gesmeed naar Pedawa Cinarita dapur (vorm) met 5 luk. Als men goed de dapur Pendawa Cinarita van deze antieke keris bekijkt dan kan alleen worden geconcludeerd dat het een mysterieuze schoonheid uit het verleden is. De sierlijke vijf bochten en de selectie van Malela ijzeren kendaga dragen bij aan de haast heiligheid van deze wilah. Naar verluidt was dit soort ijzer gelieft bij koningen tijdens de pre-mataram periode vanwege zijn doeltreffendheid. Iedereen die door de wilah werd getroffen zou door de krachtige magie van de wilah doen vervagen. Pendawa Cinarita kerissen hebben dan ook sterke magische krachten die de eigenaar en diens familie beschermen tegen kwaadwillende personen en kwade geesten, ziektes en epidemieën.

 

Naast de bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een licht zilveren Ngulit Semangka pamormotief.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een prachtige, antieke Buto Bjang greep van Cirebon van Tanduk (buffel hoorn) dat gezet is op een eveneens antieke selut. . Geschat wordt dat de belichaming van levende wezens in Cirebonan grepen een spoor is van het resterende hindoeïstische culturele erfgoed. De persistentie van het gebruik van op mensen lijkende grepen is het bewijs van Cirebon's openheid als een internationale handelshaven, die zeer tolerant is voor buitenlandse culturen, dus het is niet verwonderlijk dat het paleis zelf de vormen van beelden op grepen niet strikt verbood na de intreden van de Islam in Indonesië.

 

De keris huist in een zeldzame Cirebon praon warangka van het donkere Bertuah kalimasada hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Pedawa Cinarita, 5 luk.

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon Abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Cirebon praon

Kayu: Bertuah kalimasada

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44,5cm.

Lengte van de Keris: 36,5cm.

Lengte van de Wilah: 27,5 cm.

 

 

Rare, antique Cirebon keris, kris - 16th Century - Buto Bjang hilt

€ 525,00Price
    bottom of page