top of page

Extremely rare, antique Cirebon Kalawaijan keris, kris - Cirebon abad XV (15th century) – Kalawijan wilah with 29 luk (waves) and pamor Kelengan – Cirebon Walikat warangka of Sonokeling wood – Jawa Demam hilt.

(Article number: 1838)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The extremely rare, antique Cirebon Kalawaijan keris dates from the Cirebon abad XV-era (15th century).

 

When the keris is pulled from its warangka it immediately becomes clear why this keris is extremely rare. The wilah is forged to Kalawaijan dapur with no less than 29 luk (waves). Recently made kerisses with Kalawaijan dapur can be found but antique specimens are extremely rare. I had the wilah professionally and ritually washed in Indonesia so that the ‘gligir sapir’ in the center of the blade that follows the 29 luks is again clearly visible. The wilah was forged using ‘wesi pulonasani’ which makes the wilah have a wet appearance without being oiled. This is why the wilah is in such a good condition despite its considerable age.  

 

Kalawaijan is actually not the name of a particular keris dhapur. Kalawijan itself is more of a classification for certain kerisses with many luk (above luk 13). In ancient times the Surakarta palace also had a line of Kalawijan courtiers. Called kalawijan because they were not ordinary. Or if you say it more subtly, they had physical builds or mental or spiritual powers that were different from people in general. The sultans believed that if he gave life to them (abdi kalawijan) it would bring special luck and good fortune. The Kalawijan people in the colonial period in everyday Java did not only refer to existing physical deficiencies, but also referred to people who had special talents, such as; painters, artists, dancers, gamelan players and so on. Kalawaijan kerisses possess not only one specific but a wide scla of magical and spiritual powers. They will ensure that the owner of the keris is guaranteed of a good monthly income, they ward off evil and or negative people and entities, it gives its owner natural authority and brings dignity and safety. Beside these powers this Kalawaijan will strengthen the powers of weaker kerisses.

 

Besides the rare dapur the wilah is forged with Kelengan pamor. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

The keris is housed in an antique Cirebon Walikat warangka of Sonokeling wood. The top of the keris is adorned with a Jawa Demam hilt.

 

Characteristics:

Dapur: Kalawijan 29 luk (waves)

Pamor: Kelengan

Tangguh: Cirebon abad XV (15th century)

Warangka: Cirebon Walikat

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Uiterst zeldzame, antieke Cirebon Kalawaijan keris, kris - Cirebon abad XV (15e eeuw) - Kalawijan wilah met 29 luk (bochten) en pamor Kelengan - Cirebon Walikat warangka van Sonokeling-hout - Jawa Demam-greep.

 

De uiterst zeldzame, antieke Cirebon Kalawaijan keris dateert van de Cirebon abad XV-era (15e eeuw).

 

Wanneer de keris uit zijn warangka wordt getrokken wordt meteen duidelijk waarom deze keris zo zeldzaam is. De wilah is gesmeed naar Kalawaijan dapur met maar liefst 29 luk (bochten). Recent gemaakte kerissen met Kalawaijan dapur zijn te vinden, maar antieke exemplaren, zoals dit 15de eeuws exemplaar, zijn uiterst zeldzaam. . Ik heb de wilah professioneel en ritueel laten wassen in Indonesië zodat de ‘gligir sapir’ in het midden van de wilah dat de 29 luk volgt weer goed zichtbaar is. De wilah is gesmeed met 'wesi pulonasani' waardoor de wilah een nat uiterlijk heeft zonder geolied te zijn. Daarom is de wilah ondanks zijn behoorlijke leeftijd in zo'n goede staat.

 

Kalawaijan is eigenlijk niet de naam van een bepaalde keris dhapur. Kalawijan zelf is meer een classificatie voor bepaalde kerissen met veel luk (boven luk 13). In de oudheid had het Surakarta-paleis ook een rij Kalawijaanse hovelingen. Kalawijan genoemd omdat ze niet gewoon waren. Of, als je het subtieler zegt, ze hadden fysieke bouw of mentale of spirituele krachten die anders waren dan mensen in het algemeen. De sultan geloofden dat als hij hen het leven zou schenken (abdi kalawijan), dit bijzonder geluk en geluk zou brengen. Het Kalawijan-volk in de koloniale periode op het alledaagse Java verwees niet alleen naar bestaande fysieke verschillen, maar verwees ook naar mensen met speciale talenten, zoals; schilders, kunstenaars, dansers, gamelanspelers enzovoort. Kalawijan kerissen hebben niet slechts één specifieke, maar een brede skala aan magische en spirituele krachten. Ze zorgen ervoor dat de eigenaar van de keris verzekerd is van een goed maandelijks inkomen, ze weren slechte en/of negatieve mensen en entiteiten af, het geeft de eigenaar natuurlijke autoriteit en brengt waardigheid en veiligheid. Naast deze krachten zal deze Kalawaijan de krachten van zwakkere Kerissen versterken.

 

Naast de zeldzame dapur is de wilah gesmeed met Kelengan pamor. Keleng keris behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar hardnekkig is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden. Deze keris absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezitten deze keris magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De keris huist in een antieke Cirebon Walikat warangka van Sonokeling-hout. Aan de bovenzijde prijkt een Jawa Demam-greep.

 

Kenmerken:

Dapur: Kalawijan 29 luk (golven)

Pater: Kelengan

Tangguh: Cirebon abad XV (15e eeuw)

Warangka: Cirebon Walikat

Kayu: Sonokeling

 

Dimensies:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Rare, antique Cirebon Kalawaijan keris, kris - 29 luk - pamor Kelengan

€ 465,00Price
    bottom of page