top of page

Very rare, antique and spiritually powerful Sempana, Pari Sawuli keris, kris – Madura abad XVII-era (17th century) – Wilah with the very rare and precious pamor Pari Sawuli and Sempana dapur with 9 luk (waves) – Yogya Nunggak semi model Taman Ngabehan hilt – Yogya Gayaman warangka of Pelet Sembur wood.

(Article number: 1980)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This very rare, antique, spiritually powerful Sempana keris dates from the Madura abad XVII era (17th century).

 

The wilah is forged with the very rare and precious pamor Pari Sawuli. The pamor motif Pari Sawuli is very rare because not many Empu’s possess the skills and spiritual powers needed to forge this pamor.  The image of this pamor resembles strands of rice spikes. This pamor has magical and spiritual powers that bring luck, especially in terms of inner peace and the smoothing of the path of fortune of its owner. It also assists the owner in troubled times to solve problems encountered in his life.  This pamor is classified in the element fire (rekan). The element is the most powerful of the 5 elements. Fire provides heat, energy and has a transformative effect. A devastating fire can emerge from a first small flame. It keeps changing and "eats up" all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire". Which means something like being very enthusiastic. Our "inner fire" consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

Further, the wilah is forged to Sempana dapur with 9 waves. Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because in history Sempana kerises were reserved for royal servants, higher government officials and nobles. Sempana literally means 'true dreams' or dreams come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang among the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. This dapur will help the owner of the keris realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

The top of the keris is adorned with an antique Yogya Nunggak semi, model Taman Ngabehan hilt that is trimmed with a silver Widhengan mendak. The keris is housed in a Yogya Gayaman warangka of the noble Pelet Sembur wood. An antique Yogya bunton pendok with engraved decorations covers the gandar.

 

I had the honor of also acquiring this keris from a fortune teller and healer from Trenggalek, East Java. This lady has an impressive collection of kerisses that she uses in her practice to help people with health and spiritual problems. On request, I am happy to tell you about the spiritual and magical powers of this rare keris.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk (waves)

Pamor: Pari Sawuli

Tangguh: Madura abad XVII-era (17th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Zeer zeldzame, antieke en spiritueel krachtige Sempana, Pari Sawuli keris, kris - Madura abad XVII-tijdperk (17e eeuw) - Wilah met de zeer zeldzame en kostbare pamor Pari Sawuli en Sempana dapur met 9 luk (golven) - Yogya Nunggak semi model Taman Ngabehan greep - Yogya Gayaman warangka van Pelet Sembur-hout.

 

Deze zeer zeldzame, antieke, spiritueel krachtige Sempana keris dateert uit het Madura abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

De wilah is gesmeed met de zeer zeldzame en kostbare pamor Pari Sawuli. Het pamor-motief Pari Sawuli is zeer zeldzaam omdat niet veel Empu's de vaardigheden en spirituele krachten bezitten die nodig zijn om dit pamor te smeden. Het beeld van deze pamor lijkt op strengen rijstaren. Deze pamor heeft magische en spirituele krachten die geluk brengen, vooral in termen van innerlijke rust en het effenen van het pad van fortuin van de eigenaar. Het helpt de eigenaar ook in moeilijke tijden om problemen in zijn leven op te lossen. Dit pamor is ingedeeld in het element vuur (rekan). Het element is het krachtigste van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerend effect. Uit een eerste kleine vlam kan een verwoestende brand ontstaan. Hij blijft veranderen en 'eet' alle brandstof op die hij onderweg tegenkomt. Het heeft echter ook een zuiverende en creatieve werking. Na bosbranden ontstaan nieuwe ruimtes. De subtielere betekenis van het element vuur is te vinden in het spreekwoord "in brand". Dat betekent zoiets als heel enthousiast zijn. Ons "innerlijke vuur" bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als het element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Maken.

 

Verder wordt de wilah gesmeed tot Sempana dapur met 9 golven. Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (golven). Hoewel het uiterlijk van deze dapur vrij eenvoudig is, is hij erg populair omdat in de geschiedenis Sempana-kersen gereserveerd waren voor koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen komen uit. Sempana in een diepere zin is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer gebaseerd op een echt begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die kennis symboliseerde en altijd kennis inademde met haar slurf. Deze dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antieke Yogya Nunggak semi, model Taman Ngabehan greep dat is afgezet met een zilveren Widhengan mendak. De keris is huist in een Yogya Gayaman warangka van het edele Pelet Sembur hout. Een antieke Yogya bunton pendok met gegraveerde versieringen bedekt de gandar.

 

Ik had de eer om ook deze keris te mogen overnemen van een waarzegster en genezer uit Trenggalek, Oost-Java. Deze dame heeft een indrukwekkende collectie kerissen die ze in haar praktijk gebruikt om mensen met gezondheids- en spirituele problemen te helpen. Op verzoek vertel ik u graag over de spirituele en magische krachten van deze zeldzame keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk (golven)

Pamor: Pari Sawuli

Tangguh: Madura abad XVII-tijdperk (17e eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Sembur

 

Dimensies:

Totale lengte: 48,5 cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

Rare, antique and spiritually powerful Pari Sawuli keris, kris - Pari Sawuli

€ 575,00Price
    bottom of page