top of page

Rare and antique Lombok Pedaleman Pedang - Lombok abad XIX-era (19th century) – Blade with full pamor Ngulit Semangka – Hilt of horn – Copper scabbard with complexly driven decorations.   

(Article number: 2021)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare Lombak Pedang, also called Pedaleman in Lombok, dates to the Lombok abad XIX-era (19th century) and originates from North Lombok, Indonesia.

 

The name pedang is a collective name for sabers and swords of different origins in the different Indonesian regions. Depending on the origin, a pedang can be provided with a blade of European, Turkish, Arabic or Anglo-Indian.

 

Most Pedangs originate from Sumatra but this Pedaleman Pedang originates from Lombok. Pedalemans are scarce and thus hard to find.

 

The blade measures 44,5 cm and is Damascus forged with a coplex and full Ngulit Semangka pamor which covers the entire blade. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase both his assets and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The top of the Pedang is adorned with a hilt made of horn. The scabbard is a true work of art. It is decorated with complex and deeply driven floral motifs.

 

The isi of this Pedaleman is extremely strong and active. Whilst meditating with this Pedaleman it revealed itself as a spirit animal, the Komodo dragon. When the Komodo Dragon comes to you as a Spirit Animal get ready for some changes and experiences of epic proportions. While Komodo walks with you, he inspires your creativity especially in areas of your life that build toward the future. While all this momentum and activity takes place around you, Komodo also instructs you to look within (maintain balance). Reevaluate your intention and goals, seeking out the most positive and long-lasting ones before acting. Komodo Dragon Spirit Animal doesn’t always stay long. In fact, she may appear only until you make an urgent decision. You can’t wait around, and if Komodo has awakened your awareness things are even more pressing than you thought. Some opportunities are rare and require immediate action.

 

Characteristics:

Dapur: Pedaleman

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Lombok abad XIX-era (19th century)

 

Dimensions:

Total length: 60cm.

Length of the Pedaleman: 58,5cm.

Length of the Wilah: 44,5cm.

 

Zeldzame en antieke Lombok Pedaleman Pedang - Lombok abad XIX-tijdperk (19e eeuw) - Kling met volledig pamor Ngulit Semangka - Greep van hoorn - Koperen schede met complexe, diep gedreven decoraties.

 

Deze zeldzame Lombak Pedang, ook wel Pedaleman genoemd in Lombok, dateert uit het Lombok abad XIX-tijdperk (19e eeuw) en is afkomstig uit Noord-Lombok, Indonesië.

 

De naam pedang is een verzamelnaam voor sabels en zwaarden van verschillende herkomst in de verschillende Indonesische regio's. Afhankelijk van de herkomst kan een pedang worden voorzien van een lemmet van Europees, Turks, Arabisch of Anglo-Indisch.

 

De meeste Pedangs komen van Sumatra maar deze Pedaleman Pedang komt van Lombok. Pedalemans zijn dan ook schaars en dus moeilijk te vinden.

 

De kling  is 44,5 cm lang en is Damascus gesmeed met een complex en full Ngulit Semangka pamor dat de hele bedekt. Het prestigieuze pamormotief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij erg populair is binnen dit netwerk, waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en gemakkelijker zullen worden bereikt. De deur van het lot gaat immers steeds verder open zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een greep van hoorn. De schede is een waar kunstwerk. Het is versierd met complexe en diep gedreven bloemmotieven.

 

De isi van deze Pedaleman is extreem sterk en actief. Tijdens het mediteren met deze Pedaleman openbaarde hij zich als een geestdier, de Komodovaraan. Wanneer de Komodovaraan naar je toe komt als een Spirit Animal, bereid je dan voor op enkele veranderingen en ervaringen van epische proporties. Terwijl Komodo met je meeloopt, inspireert hij je creativiteit, vooral op gebieden van je leven die bouwen aan de toekomst. Terwijl al deze dynamiek en activiteit om je heen plaatsvindt, instrueert Komodo je ook om naar binnen te kijken (evenwicht bewaren). Evalueer uw intentie en doelen opnieuw, zoek naar de meest positieve en langdurige voordat u handelt. Komodo Dragon Spirit Animal blijft niet altijd lang. In feite kan ze alleen verschijnen totdat u een dringende beslissing neemt. Je kunt niet wachten, en als Komodo je bewustzijn heeft gewekt, zijn de dingen nog dringender dan je dacht. Sommige kansen zijn zeldzaam en vereisen onmiddellijke actie.

 

Kenmerken:

Dapur: Pedaleman

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Lombok abad XIX-tijdperk (19e eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte: 60cm.

Lengte van de Pedaleman: 58,5cm.

Lengte van de Wilah: 44,5cm.

 

 

Rare and antique Lombok Pedaleman Pedang - full pamor Ngulit Semangka

€ 250,00Price
    bottom of page