top of page

Rangga Pasung Bali keris, kris - Bali Rangga Pasung wilah with 15 luk (waves) - Bali abad XIX era (19th century) - Rare Sebrangatan warangka - Robust Bobondolan hilt.

 

The wilah (blade) of this Bali keris is forged to Rangga Pasung dapur (shape). A Rangga Pasing keris is forged with 15 luks (waves). In ancient times these kerises were reserved for the loyal companions of the sultan and his family. These companions accompanied the sultan during wartime, arrests, and other cases that took place outside the palace walls. A Rangga Pasung keris possesses magical properties that act as a guard, healer, advisor, dream interpreter and comedian for the owner of the keris.

 

In addition to this special dapur, the wilah is gemseed with a clear Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing his power and achieving his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and utilize different ways to achieve his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

An old Bobondolan handle adorns the top of the keris.

 

The keris is housed in a Sebrangatan sheath. In the past, this beautiful sheath shape was exclusively reserved for priests of the highest Balinese caste and now belongs to the relatively rare sheath shapes.

 

Characteristics:

Dapur: Rangga Pasung 15 luk.

Pamor: Ngulit Semangka.

Tangguh: Bali abad XIX (19th century).

Warangka: Sebrangatan.

Kayu: Trembalo Lamen.

 

Dimensions:

Total length: 61.5 cm. / 24.2”

Length of the Keris: 52cm. / 20.5”

Length of the Wilah: 41cm. / 16.1”

 

Rangga Pasung Bali keris, kris – Bali Rangga Pasung wilah met 15 luk (bochten) – Bali abad XIX era (19e eeuw) – Zeldzame Sebrangatan warangka – Robuuste Bobondolan greep.

 

De wilah (kling) van deze Bali keris is gesmeed naar Rangga Pasung dapur (vorm). Een Rangga Pasing keris is gesmeed met 15 luk (bochten). In de oudheid werden deze kerissen voorbehouden aan de loyale metgezellen van de sultan en diens familie. Deze metgezellen vergezelden de sultan tijdens oorlogstijd, arrestaties en andere zaken die buiten de paleismuren plaatsvonden. En Rangga Pasung keris bezit magische eigenschappen die fungeren als bewaker, genezer, adviseur, droomtolk en komiek voor de eigenaar van de keris.

 

Naast dit bijzondere dapur is de wilah gemseed met een duidelijke Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een oude Bobondolan greep.

 

De keris huist in een Sebrangatan schede. Deze fraaie schedevorm was in het verleden uitsluitend voorbehouden aan priesters van de hoogste Balinese kaste en behoort thans nog tot de vrij zeldzame schede vormen.

 

Kenmerken:

Dapur: Rangga Pasung 15 luk.

Pamor: Ngulit Semangka.

Tangguh: Bali abad XIX (19e eeuw).

Warangka: Sebrangatan.

Kayu: Trembalo Lamen.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 61,5cm.

Lengte van de Keris: 52cm.

Lengte van de Wilah: 41cm.

 

Rangga Pasung Bali keris, kris - Bali Rangga Pasung wilah with 15 luk (waves)

€ 295,00Price
    bottom of page