top of page

Protective Cirebon Brojol keris, kris – The Star - Cirebon abad XVIII-era (18th century) – Wilah with 2 pamors and Brojol dapur – Rare Gajahan trusmi hilt – Cirebon Kudhup Kenanga warangka of Terbaru wood.

(Article number: 1953)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This small but extremely spiritually protective Cirebon Brojol keris dates from the Cirebon abad XVIII-era (18th century).

 

Whilst meditating with this powerful keris a beautiful and bright Star appeared. It brings renewed hope and faith and a sense that you are truly blessed by the Universe and the Supernatural. You are entering a peaceful, loving phase in your life, filled with calm energy, mental stability and more in-depth understanding of both yourself and others around you. This is a time of significant personal growth and development as you are now ready to receive the many blessings. In the presence of this keris you will feel that anything is possible and that magic is constantly flowing around you. Your heart is full of hope, and your soul is being uplifted to the highest of highs as you realize that your dreams really can come true. Allow yourself to dream, to aspire, to elevate in any way possible so you can reach the stars. They are right here waiting for you.

 

The wilah is forged with two pamors. At the base of the wilah pamor Nunggak-semi can be admired. It is believed that the supernatural power brings amplification for another pamor that exists on the Keris. It is sought after by traders because it is believed that it has the magic power to help them in their dealings. This pamor flows into pamor Ngulit Semangka as secondary pamor. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that we should not be discouraged in this life to reach our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to go on without being discouraged, struggling and never giving up.

 

Furthermore, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and tranquil way. By living in this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distraction which will help him achieve his goals in life.

 

The top of the keris is adorned with a rare Gajahan trusmi hilt.

 

The keris is housed in a beautifully carved Cirebon Kudhup Kenanga warangka of Terbaru wood.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Nunggak-semi and Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

Warangka: Cirebon Kudhup Kenanga

Kayu: Terbaru

 

Dimensions:

Total length: 33,5cm.

Length of the Keris: 31,5cm.

Length of the Wilah: 24cm.

 

Beschermende Cirebon Brojol keris, kris – The Star - Cirebon abad XVIII-tijdperk (18e eeuw) – Wilah met 2 pamors en Brojol dapur – Zeldzame Gajahan trusmi greep – Cirebon Kudhup Kenanga warangka van Terbaru-hout.

 

Deze kleine maar uiterst spiritueel beschermende Cirebon Brojol keris dateert van het Cirebon abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

Tijdens het mediteren met deze krachtige keris verscheen er een prachtige en heldere ster. Het brengt hernieuwde hoop en geloof en het gevoel dat je werkelijk gezegend bent door het universum en het bovennatuurlijke. Je gaat een vredige, liefdevolle fase in je leven binnen, gevuld met rustige energie, mentale stabiliteit en een diepgaander begrip van zowel jezelf als anderen om je heen. Dit is een tijd van aanzienlijke persoonlijke groei en ontwikkeling, aangezien je nu klaar bent om de vele zegeningen te ontvangen. In de aanwezigheid van deze keris zul je voelen dat alles mogelijk is en dat er voortdurend magie om je heen stroomt. Je hart is vol hoop en je ziel wordt naar de hoogste hoogten verheven terwijl je beseft dat je dromen echt kunnen uitkomen. Sta jezelf toe te dromen, te streven, je op welke manier dan ook te verheffen, zodat je de sterren kunt bereiken. Ze wachten hier op je.

 

De wilah is gesmeed met twee pamors. Aan de basis van de wilah pamor is Nuggak-semi te bewonderen. Er wordt aangenomen dat de bovennatuurlijke kracht versterking brengt voor een andere pamor die op de Keris is gesmeed. Het is gewild bij handelaren omdat men gelooft dat het de magische kracht heeft om hen te helpen bij hun transacties. Deze pamor vloeit als secundaire pamor over in pamor Ngulit Semangka. De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende wegen die naar een richting leiden. Het is een boodschap dat we ons in dit leven niet moeten laten ontmoedigen om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het vertrouwen van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te gebruiken om zijn doelen en idealen te bereiken en door te gaan zonder ontmoedigd te raken, te worstelen en nooit op te geven.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is de kracht ervan complex. Het geeft de eigenaar de kracht om zijn leven op een pure, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, wordt de eigenaar beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding, wat hem zal helpen zijn doelen in het leven te bereiken.

 

Aan de bovenzijde prijkt een zeldzaam Gajahan trusmi-greep.

 

De keris huist in een prachtig gesneden Cirebon Kudhup Kenanga warangka van Terbaru-hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Nunggak-semi en Ngulit Semangka

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Cirebon Kudhup Kenanga

Kayu: Terbaru

 

Dimensies:

Totale lengte: 33,5cm.

Lengte van de Keris: 31,5cm.

Lengte van de Wilah: 24cm.

 

Protective Cirebon Brojol keris, kris – 2 pamors - Gajahan trusmi hilt

€ 195,00Price
    bottom of page