top of page

Stately and powerful Sengkelat keris, kris - Nom Noman-era (1st half 20th century) – Impressive wilah with the rare pamor Mayang Mekar and Sengkelat dapur with 13 luk – Zeldzame Jawa Timur Nunggak-semi hilt – Gayaman warangka and gandar of Timoho Pelet Ceplok wood.

(Article number: 2192)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This stately and powerful Sengkelat keris dates from the Nom Noman-era (1st half 20th century).

 

The impressive wilah (blade) is forged with the rare pamor Mayang Mekar. Pamor Mayang Mekar is a very rare and beautiful pamor. It is a popular pamor and highly demanded by many people mainly because of its good looks and immense spiritual powers. Pamor Mayang Mekar looks a lot like pamor Ron Genduru but is more elegant with more details. Because it is expensive to forge and because only high and spiritual powerful empu’s possess the power and mastership to forge it, it is extremely rare. The pamor pattern resembles the shape of a celery leaf. It possesses magical and spiritual powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sengkelat dapur with 13 luk (waves). A Sengkelat keris looks quite simple, apparently innocent with few decorations, it is like a jet black dragon without a crown. But behind the simplicity, Sengkelat is a keris that chooses to compete and has its own place in the hearts of Tosan Aji lovers. There are many legends that accompany this sengkelat so that it became a very famous kris. Sultan Harto, who won six elections and reigned for 32 years, owned a pusaka with dhapur sengkelat as one of his pusakas. It is no wonder that before and election this keris is addressed by political candidates to become a successful representative of the people. The keris sengkelat story that we can read in Demak's writings contains high spiritual values. Historically, keris with Sengkelat dapur were reserved for high officials and politicians because a Sengkelat keris gives the owner natural authority. Sengkelat kerises possess spiritual powers that enhance the owner's authority and leadership skills. In the Javanese version of numerology, thirteen (telulas: Java), telulas las-lasan means ing urip, eating a meal that has the nuance of an invitation to return to the direction of the spiritual path. Keris Luk 13 also symbolizes a stable and peaceful life.

 

The top of the keris is adorned with a rare Jawa Timur Nunggak-semi hilt. The keris houses in a Gayaman warangka of stunning Timoho Pelet Ceplok wood.

 

The spiritual and magical powers of the isi is powerful and alive. During my mediation with this keris the isi revealed itself as a person of nobility. He represents air of fire. He is passionate, powerful and versatile, and also very stable, secure and grounded. He encourages the owner of the keris to take courageous and bold steps, and not to be afraid to venture out into the unknown. He increases the self-confidence of the owner and is a strong motivator in troubled times. His red robe signifies passion and energy. He lets the owner bounce back from any negative situation simply on the strength of his inner powers.

 

Characteristics:

Dapur: Sengkelat – 13 luk

Pamor: Mayang Mekar

Tangguh: Nom Noman (1st half 20th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Ceplok

 

Dimensions:

Total length: 56,5cm.

Length of the Keris: 47,5cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Statige en krachtige Sengkelat keris, kris - Nom Noman-tijdperk (1e helft 20e eeuw) – Indrukwekkende wilah met de zeldzame pamor Mayang Mekar en Segkelat dapur met 13 luk – Zeldzame Jawa Timur Nunggak-semi greep – Gayaman warangka en gandar van Timoho Pelet Ceplok hout.

 

Deze statige en krachtige Sengkelat keris dateert uit het Nom Noman-tijdperk (1e helft 20e eeuw).

 

De indrukwekkende wilah (kling) is gesmeed met de zeldzame pamor Mayang Mekar. Pamor Mayang Mekar is een zeer zeldzame en mooie pamor. Het is een populaire pamor en door veel mensen zeer gevraagd, vooral vanwege zijn knappe uiterlijk en enorme spirituele krachten. Pamor Mayang Mekar lijkt veel op pamor Ron Genduru, maar is eleganter met meer details. Omdat het duur is om het te smeden en omdat alleen hoge en spiritueel krachtige empu’s de kracht en het meesterschap bezitten om het te smeden, is het uiterst zeldzaam. Het pamorpatroon lijkt op de vorm van een selderieblad. Hij beschikt over magische en spirituele krachten die de eigenaar tot een natuurlijke leider maken, die veel gezag en respect zal genieten vanuit zijn zakelijke of privéomgeving. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel werknemers en managers.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sengkelat dapur met 13 luk (golven). Een Sengkelat keris ziet er vrij eenvoudig uit, ogenschijnlijk onschuldig met weinig versieringen, het is als een gitzwarte draak zonder kroon. Maar achter de eenvoud is Sengkelat een keris die ervoor kiest om te concurreren en een eigen plekje heeft in de harten van Tosan Aji-liefhebbers. Er zijn veel legendes die deze sengkelat vergezellen, zodat het een zeer beroemde kris werd. Sultan Harto, die zes verkiezingen won en 32 jaar regeerde, bezat een pusaka met dhapur sengkelat als een van zijn pusaka's. Het is geen wonder dat deze keris vóór en bij de verkiezingen door politieke kandidaten wordt aangesproken om een succesvolle vertegenwoordiger van het volk te worden. Het Keris Sengkelat-verhaal dat we in Demaks geschriften kunnen lezen, bevat hoge spirituele waarden. Historisch gezien waren keris met Sengkelat dapur gereserveerd voor hoge functionarissen en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijk gezag geeft. Sengkelat kerises bezitten spirituele krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. In de Javaanse versie van de numerologie, dertien (telulas: Java), betekent telulas las-lasan ing urip, het eten van een maaltijd die de nuance heeft van een uitnodiging om terug te keren naar de richting van het spirituele pad. Keris Luk 13 symboliseert ook een stabiel en vredig leven.

 

OP de bovenzijde prijkt een zeldzame Jawa Timur Nunggak-semi greep. De keris huist in een Gayaman warangka van prachtig Timoho Pelet Ceplok-hout.

 

De spirituele en magische krachten van de isi zijn krachtig en levend. Tijdens mijn meditatie met deze keris openbaarde de isi zich als een adellijk persoon. Hij vertegenwoordigt lucht en vuur. Hij is gepassioneerd, krachtig en veelzijdig, maar ook zeer stabiel, veilig en gegrond. Hij moedigt de eigenaar van de keris aan om moedige en gedurfde stappen te zetten, en niet bang te zijn om het onbekende in te gaan. Hij vergroot het zelfvertrouwen van de eigenaar en is een sterke motivator in roerige tijden. Zijn rode gewaad staat voor passie en energie. Hij laat de eigenaar uit elke negatieve situatie opveren, simpelweg op basis van zijn innerlijke krachten.

 

Kenmerken:

Dapur: Sengkelat – 13 luk

Pamor: Mayang Mekar

Tangguh: Nom Noman (1e helft 20e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Ceplok

 

Dimensies:

Totale lengte: 56,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

Powerful Sengkelat keris, kris - pamor Mayang Mekar - Wilah with 13 luk

€ 375,00Price
    bottom of page