top of page

Powerful Mundarang keris, kris - Mundarang wilah Kerajaan Tuban Kuno era (15th century) -Ngulit Semangka pamor - Daunan Madura warangka - Madura Donoriko grip.

 

The wilah of this powerful Mundarang keris dates from the Kerajaan Tuban Kuno era (15th century). It is forged with the rare dapur Mundarang.

 

A Mundarang keris or mendarang is a keris that belongs to one of the pusaka groups that are very rare and difficult to find. A mundarang or mendarang keris naturally has positive and good energy. Although rare and difficult to find, Mundarang kerises are much sought after by lovers of old and special kerises.

 

A Mundarang keris has mystical properties that are multifunctional:

They have powers that are excellent for solving business problems, strengthening and improving relationships, bringing in khodam fortifications, opening the inner eye, opening the sixth sense, bringing wealth, generating energy, domestic peace, career, fortune, bringing the advent of livelihood, career success, business, commerce, business, disaster repellant and disease healing.

 

Mundarang literally means some kind of mace like rujak polo mace used by Bima or seen in dwarapala / gupala / reco penthung sculptures. The great mace symbolizes strength and resilience as well as policy, meaning those who hold onto it are people who are tough and wise in the light of life. Fearless and strong in the face of all obstacles.

 

Characteristics of dapur Mundarang:

Ricikan: Sekar Kacang Pogok, Jalen, Lambe Gajah, Pejetan, Tikel Alis, Sraweyan, Greneng

 

In addition to this rare dapur, the wilah is forged with a silver-white Ngulit Semangka pamor that stands out beautifully against the black background. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, increasing his assets and achieving his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The keris is housed in a beautiful, old Daunan Madura warangka made of Sono Keling wood. An antique bunton pendok covers the gandar. The pendok has an open groove on the underside that is due to the considerable age of the pendok. I chose to leave the original pendok intact to preserve the keris's authenticity.

 

On the top is a detailed Madura Donoriko handle.

 

This keris comes from a collection of kerises that I took over from an elderly Indonesian gentleman. He emphasized highly charged kerises for the kerises he collected.

 

Characteristics:

Dapur: Mundarang

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Kerajaan Tuban Kuno (15th century)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Sono Keling

 

Dimensions:

Total length: 47cm.

Length of the Keris: 42cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Krachtige Mundarang keris, kris – Mundarang wilah Kerajaan Tuban Kuno era (15de eeuw) -Ngulit Semangka pamor – Daunan Madura warangka – Madura Donoriko greep.

 

De wilah van deze krachtige Mundarang keris stamt van de Kerajaan Tuban Kuno era (15de eeuw). Het is gesmeed met het zeldzame dapur Mundarang.

 

Een Mundarang keris of mendarang is een keris die behoort tot een van de pusaka groepen die zeer zeldzaam en moeilijk te vinden zijn. Een mundarang of mendarang keris heeft natuurlijk positieve en goede energie. Hoewel zij zeldzaam en moeilijk te vinden is zijn Mundarang kerissen veel gezocht door liefhebbers van oude en bijzondere kerissen.

Een Mundarang keris heeft mystieke eigenschappen die multifunctioneel zijn:

Zij hebben krachten die uitstekend zijn om zakelijke problemen op te lossen, relaties te versterken en te verbeteren, khodam-versterkingen binnen te brengen, het innerlijke oog te openen, het zesde zintuig te openen, rijkdom brengen, energie opwekken, huiselijke rust, carrière, fortuin, waardoor de komst van levensonderhoud, carrièresucces, zaken, handel, zaken, rampenafweermiddel en ziekte genezing.

 

Mundarang betekent letterlijk een soort strijdknots, zoals een rujakpolo-knots die door Bima wordt gebruikt of wordt gezien in de sculpturen van dwarapala / gupala / reco penthung. De grote strijdknots symboliseert zowel kracht en veerkracht als beleid, wat betekent dat degenen die het vasthouden, mensen zijn die hard en wijs zijn in het licht van het leven. Onverschrokken en sterk in het licht van alle obstakels.

 

Kenmerken van dapur Mundarang:

Ricikan:  Sekar Kacang Pogok, Jalen, Lambe Gajah, Pejetan, Tikel Alis, Sraweyan, Greneng

 

Naast dit zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een zilverwitte Ngulit Semangka pamor dat prachtig afsteekt tegen de zwarte achtergrond. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De keris huist in een prachtige, oude Daunan Madura warangka van Sono Keling hout. Een antieke bunton pendok bedekt de gandar. De pendok heeft aan de onderzijde een open gleuf dat door de aanzienlijke leeftijd van de pendok is ontstaan. Ik heb gekozen om de originele pendok intact te laten om de authenticiteit van de keris te bewaren.  

 

Aan de bovenzijde prijkt een gedetailleerde Madura Donoriko greep.

 

Deze keris is afkomstig van een collectie kerissen die ik mocht overnemen van een Indonesische heer op leeftijd. Hij legde de nadruk op sterk geladen kerissen voor de kerissen die hij verzamelde.

 

Kenmerken:

Dapur: Mundarang

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Kerajaan Tuban Kuno (15de eeuw)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Sono Keling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

Powerful Mundarang keris, kris - Mundarang wilah Kerajaan Tuban era 15th cent.

€ 225,00Price
    bottom of page