top of page

Superb and very powerful Lombok – Bali Carita keris, kris - Lombok abad XX-era (20th century) – Imposing wilah with the very rare pamor Kembang Laos and Carita dapur with 21 luk  – Sebrangatan warangka of Kemuning Berut wood – Tapukan hilt.

(Article number: 2189)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This superb and spiritually very powerful Lombok keris dates to the Lombok abad XX-era (20th century). All aspects of this superb keris are proof that not only antique kerisses are magnificent and spiritually powerful. To begin, the imposing wilah is forged with a beautifully forged example of pamor Kembang Laos. The image of this rare and beautiful pamor motif looks a lot like a stretched version of pamor Ron Genduru. It is indigenous to the island of Lombok and is a very expensive and rare pamor because not many Empu’s have the skill and finances to forge it. It possesses magical and spiritual powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers. Pamor Kembang Laos is classified to the earthly element of fire. Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives warmth, energy and has a transformative effect. From a first small flame a big fire can arise. It is always changing and also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The more subtle meaning of element fire can be found in the proverb 'on fire'. Which means something like being very excited. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When element fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

Furthermore, the wilah is forged to Carita dapur (shape) with no less than 21 luk (waves). Another proof of the mastership of the Empu who forged this keris. People are like players playing the drama of their own life in the mortal world. In a world that doesn't know when this human ending is just an actor playing over a time frame that keeps running with a screenplay or path written by the Creator. Carita means something that runs or is an event, or a description of human nature in everyday human life. People in their lives play the storyline (carito) and their own plays. The life we live now is the result of one's choice of decisions and the role of the life they will live. In history, only those who had blue or noble blood were allowed to own a keris with more than 11 luk. It can be said that this keris is a noble keris of the priyayi.

 

The keris is housed in an equally magnificent Sebrangatan warangka of the ivory-colored Kemuning Berut wood. This warangka form was once reserved for the highest Lombok priests. The gandar is carved from contrasting Pelet Nyamel wood.

 

The spiritual power of this keris transcends its beauty. Upon request I will gladly tell you all about its powers.

 

Characteristics:

Dapur: Carita – 21 luk (waves)

Pamor: Kembang Laos

Tangguh: Lombok abad XX (20th century)

Warangka: Sebrangatan

Kayu: Kemuning Berut and Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 67cm.

Length of the Keris: 57cm.

Length of the Wilah: 44,5cm.

 

Schitterende en zeer krachtige Lombok – Bali Carita keris, kris - Lombok abad XX-tijdperk (20e eeuw) – Imposante wilah met de zeer zeldzame pamor Kembang Laos en Carita dapur met 21 luk – Sebrangatan warangka van Kemuning Berut hout – Tapukan greep.

 

Deze prachtige en spiritueel zeer krachtige Lombok keris dateert uit het Lombok abad XX-tijdperk (20e eeuw). Alle aspecten van deze prachtige keris zijn het bewijs dat niet alleen antieke kerissen prachtig en spiritueel krachtig zijn. Om te beginnen is de imposante wilah gesmeed met een prachtig gesmeed exemplaar van pamor Kembang Laos. De afbeelding van dit zeldzame en prachtige pamormotief lijkt veel op een uitgerekte versie van pamor Ron Genduru. Het is inheems op het eiland Lombok en is een zeer dure en zeldzame pamor omdat niet veel Empu’s de vaardigheden en financiën hebben om het te smeden. Het beschikt over magische en spirituele krachten die de eigenaar tot een natuurlijke leider maken, die veel gezag en respect zal genieten vanuit zijn zakelijke of privéomgeving. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel werknemers en managers. Pamor Kembang Laos is geclassificeerd als het aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerend effect. Uit een eerste kleine vlam kan een grote brand ontstaan. Het verandert voortdurend en heeft bovendien een zuiverende en creatieve werking. Na bosbranden ontstaan nieuwe woonruimtes. De subtielere betekenis van het element vuur vind je in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Dat betekent zoiets als heel opgewonden zijn. Ons ‘innerlijke vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Wanneer element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om te ondernemen, om dingen te doen. Maken.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Carita dapur (vorm) met maar liefst 21 luk (golven). Nog een bewijs van het meesterschap van de Empu die deze keris heeft gesmeed. Mensen zijn als spelers die het drama van hun eigen leven in de sterfelijke wereld spelen. In een wereld die niet weet wanneer dit menselijke einde slechts een acteur is die een tijdsbestek speelt dat blijft doorlopen met een scenario of pad geschreven door de Schepper. Carita betekent iets dat een gebeurtenis is of een gebeurtenis is, of een beschrijving van de menselijke natuur in het dagelijks leven van de mens. Mensen spelen in hun leven de verhaallijn (carito) en hun eigen toneelstukken. Het leven dat we nu leiden is het resultaat van iemands keuze van beslissingen en de rol van het leven dat hij of zij zal leiden. In de geschiedenis mochten alleen degenen die blauw of edel bloed hadden een keris bezitten met meer dan 11 luk. Er kan worden gezegd dat deze keris een nobele keris van de priyayi is.

 

De keris huist in een al even prachtige Sebrangatan warangka van het ivoorkleurige Kemuning Berut-hout. Deze warangka-vorm was ooit voorbehouden aan de hoogste Lombok-priesters. De gandar is gesneden uit contrasterend Pelet Nyamel-hout.

 

De spirituele kracht van deze keris overstijgt zijn schoonheid. Op verzoek vertel ik u graag alles over de krachten ervan.

 

Kenmerken:

Dapur: Carita – 21 luk (golven)

Pamor: Kembang Laos

Tangguh: Lombok abad XX (20e eeuw)

Warangka: Sebrangatan

Kayu: Kemuning Berut en Pelet Nyamel

 

Dimensies:

Totale lengte: 67cm.

Lengte van de Keris: 57cm.

Lengte van de Wilah: 44,5cm.

Powerful Lombok – Bali Carita keris, kris - Carita dapur with 21 luk

€ 495,00Price
    bottom of page