top of page

Powerful, healing, antique Tilam Upih keris, kris - Mataram Sultan Agung-era (16th century) - Wilah with old version of pamor Uler Lulut and Tilam Upih dapur (shape) - Antique Nunggak semi handle.

(Article number: 1323)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This powerful, antique Tilam Upih keris dates from the Mataram Sultan Agung-era (16th century).

 

I acquired over this antique keris from an Indonesian lady who uses her keris in her 'Chakra healing' practice. Chakra healing is a way to balance the energy level of the different chakras. By opening the chakras again (or sometimes closing them a bit), physical and mental complaints can disappear and emotional ballast and old emotions will be lost. As a result, physical and mental complaints disappear.

 

The very old wilah is in excellent condition with an old wash. The wilah is forged with an old version of pamor Uler Lulut.

 

The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected to each other and resemble the body of a snake. This pamor resembles the nature of water as its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means 'tame snake' in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Thanks to this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superior or his business relations.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom kerises with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono. According to Sunan Kalijaga percussion symbol science, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as one who has loved his keris, his attitude is as a person who loves a woman who becomes a garwa where the memory of his mind is always fixed on him. Like a soldier who considers his firearm as a second wife, because a Javanese keris is like a second wife who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is like one of the symbols of real men. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that strengthen its owner in his manhood. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka and gandar which are painted with sunggingan art depicting pelet motifs.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Mataram Sultan Agung (16th century)

Warangka: Solo Gayaman

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 43.5 cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Krachtige, genezende, antieke Tilam Upih keris, kris - Mataram Sultan Agung-era (16de eeuw) – Wilah met oude uitvoering van pamor Uler Lulut en Tilam Upih dapur (vorm) – Antieke Nunggak semi greep.

 

Deze krachtige, antieke Tilam Upih keris dateert van de Mataram Sultan Agung-era (16de eeuw).

 

Ik heb deze oude keris mogen overnemen van een Indonesische dame die haar kerissen gebruikt in haar ‘Chakra healing’ praktijk. Chakra healing is een manier om het energieniveau van de verschillende chakra’s weer in balans te krijgen. Door de chakra’s weer open te stellen (of soms juist wat te sluiten) kunnen fysieke en mentale klachten verdwijnen en zal men emotionele ballast en oude emoties kwijtraken. Hierdoor verdwijnen lichamelijke en mentale klachten.

 

De stokoude wilah verkeert in uitstekende staat met een oude wassing. De wilah is gesmeed met een oude uitvoering van pamor Uler Lulut.

 

Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono. Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd. Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka en gandar die beschilderd zijn met sunggingan kunst dat pelet motieven uitbeelden.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Mataram Sultan Agung (16de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Powerful, healing, antique Tilam Upih keris, kris - pamor Uler Lulut

€ 295,00Price
    bottom of page