top of page

Powerful, antique Cirebon Kebo Dhengen keris, kris - Cirebon abad XII-era (12th century) - Wilah with the rare pamor Uler Lulut and Kebo Dhengen dapur with 5 luk - Antique Cirebon Pulungan hilt - Perahuan warangka of Trembalo wood - Cirebon Bunton pendok of mamas.

(Article number: 1938)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This powerful and antique Cirebon Kebo Dhengen keris dates from the Cirebon abad XII-era (12th century).

 

I acquired this keris from a man whose father worked as a secretary in the Kraton Kasepuhan. His father received this keris from the Sultan at the time of his retirement as thanks for his faithful service.

 

That this keris once belonged to a high-ranking person is evident from the beautifully carved Pulungan hilt. These hilts in historical times were reserved for rulers or at least someone of rank. The design is associated with "wahyu" = a sign from heaven in the form of a shooting star that indicates that the one on whom it falls is destined for a high position.

 

I had the ancient wilah professionally and ritually washed in Indonesia, so that the pure white and rare pamor Uler Lulut again stands out beautifully against the pitch-black background of the wilah. The pamor motif Uler Lulut has a pattern of pamor spheres that are connected to each other and resemble the body of a snake. This pamor resembles the nature of water as its flow is related to cumulative wealth and prosperity. Uler Lulut means 'tame snake' in Indonesian. It possesses magical powers that will bring good luck to the owner of the keris in the sense that it will become easy for him to generate income. In addition, it makes the owner flexible in entering into and maintaining both relational and business relationships. Thanks to this, the owner will be able to count on many friends. In the business or work field, the owner of the keris will be very popular with colleagues, his superior or his business relations.

 

In addition, the wilah is forged to the rare Kebo Dhengen dapur (shape) with 5 luk (waves). Kebo means buffalo in Indonesian and Dhengdheng or Dhandheng means like to travel (everywhere). The people of the archipelago have known buffaloes since the Neolithic age. After Hindu and Buddhist culture started to enter and be accepted in Indonesia, these animals are often mentioned in inscriptions, literary books, temple reliefs and ancient statues. In the past, the buffalo was a figure in morality and character in Javanese society. For the Javanese people, the buffalo is regarded as a wealthy king who brings many benefits as it can meet various needs of human life. A Kebo Dhengen keris possesses magical powers that bring good fortune to its owner. In addition, it ensures that the owner becomes a person with a strong character, so that he can count on a lot of respect and admiration from his environment.

 

The keris is housed in a Cirebon Perahuan warangka of the noble Trembalo wood. A mamas (silver alloy) bunton pendok covers the gandar.

 

The spiritual power of the isi of this keris is strong and vibrant. I am happy to tell you more on request.

 

Characteristics:

Dapur: Kebo Dhengen

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Cirebon abad XII (12th century)

Warangka: Perahuan

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Krachtige, antieke Cirebon Kebo Dhengen keris, kris - Cirebon abad XII-era (12de eeuw) – Wilah met het zeldzame pamor Uler Lulut en Kebo Dhengen dapur met 5 luk – Antieke Cirebon Pulungan greep – Perahuan warangka van Trembalo hout – Cirebon Bunton pendok van mamas.

 

Deze krachtige en antieke antieke Cirebon Kebo Dhengen keris datert van de Cirebon abad XII-era (12de eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een man wiens vader werkte als secretaris in de Kraton Kasepuhan. Zijn vader ontving deze keris van de Sultan ten tijde van zijn pensionering als dank voor zijn trouwe dienst.

 

Dat deze keris ooit heeft toebehoord aan een hooggeplaatst persoon blijkt onder andere uit de prachtig gesneden Pulungan greep. Deze grepen waren in historische tijden voorbehouden aan heersers of in ieder geval iemand van rang. De vormgeving wordt geassocieerd met "wahyu" = een teken uit de hemel in de vorm van een vallende ster die aangeeft dat degene op wie het valt, is bestemd voor een hoge functie.

 

Ik heb de oeroude wilah professioneel en ritueel in Indonesie laten wassen waardoor de spierwitte en zeldzame pamor Uler Lulut weer prachtig afsteekt tegen de pikzwarte achtergrond van de wilah. Het pamormotief Uler Lulut heeft een patroon van pamor sferen die met elkaar verbonden zijn en die eruitzien als het lichaam van een slang. Dit pamor lijkt op de aard van water, omdat de stroming ervan verband houdt met cumulatieve rijkdom en welvaart. Uler Lulut betekent in het Indonesisch ‘tamme slang’. Het bezit magische krachten die de eigenaar van de keris goed geluk zal brengen in de zin dat het makkelijk voor hem zal worden om inkomsten te genereren. Daarnaast maakt het de eigenaar flexibel in het aangaan en onderhouden van zowel relationele als zakelijke relaties. Hierdoor zal de eigenaar op veel vrienden kunnen rekenen. Op zakelijk- of werkgebied zal de eigenaar van de keris zeer geliefd worden bij collega’s, zijn meerdere of zijn zakelijke relaties.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar het zeldzame Kebo Dhengen dapur (vorm) met 5 luk (golven). Kebo betekent in het Indonesisch buffel en Dhengdheng of Dhandheng betekent graag (overal) reizen. De mensen van de archipel kennen buffels sinds het Neolithicum. Nadat de hindoeïstische en boeddhistische cultuur begon binnen te komen en geaccepteerd te worden in Indonesië, worden deze dieren vaak vermeld in inscripties, literaire boeken, tempelreliëfs en oude beelden. De buffel was in het verleden een figuur in de moraal- en karakterleer in de Javaanse samenleving. Voor het Javaanse volk wordt de buffel beschouwd als een rijke koning die veel voordelen biedt omdat hij in verschillende behoeften van het menselijk leven kan voorzien. Een Kebo Dhengen keris bezit magische krachten die de eigenaar voorspoed brengt. Daarnaast zorgt het ervoor dat de eigenaar een persoon met een sterk karakter wordt waardoor hij op veel respect en bewondering van zijn omgeving zal kunnen rekenen.

 

De keris huist in een Cirebon Perahuan warangka van het edele Trembalo hout. Een bunton pendok van mamas (zilverlegering) bedekt de gandar.

 

De spirituele kracht van de isi van deze keris is sterk en levendig. Op verzoek vertel ik u graag meer.

 

Kenmerken:

Dapur: Kebo Dhengen

Pamor: Uler Lulut

Tangguh: Cirebon abad XII (12de eeuw)

Warangka: Perahuan

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Powerful, antique Cirebon Kebo Dhengen keris, kris - pamor Uler Lulut

€ 375,00Price
    bottom of page