top of page

Pendawa keris, kris – Wilah (blade) with rare Bulu Ayam pamor motif and Pendawa dapur (shape) with 5 luk (waves) – Warangka of Trembalo wood – Copper filigree selut.

 

The wilah (blade) of this keris is forged with the precious pamor motif Bulu Ayam. Pamor Bulu Ayam is a beautiful and precious pamor because it is very difficult to forge. Not all Empus possess the mastery of forging this pamor motif. Bulu Ayam is similar to pamor blarak sineret, which is believed to be Javanese spirituality for a human purpose, namely authority, perpetuating positions, being respected by superiors and subordinates, neutralizing the negative energy present, preserving evil and disasters and rejecting compromises of the 4 cardinal directions.

 

Pamor Bulu Ayam is classified in the earth element fire. Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from a first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the beautiful pamor, the wilah is forged to Pandawa dapur (shape) with 5 luk (waves). If one looks closely at the dapur (shape) Pendawa of this keris, one can only conclude that it is a mysterious beauty. The graceful five waves, the intricately forged Kembang Kacang and the selection of Malela iron kendaga add to the almost sanctity of this wilah. It is said that this type of iron was loved by kings during the pre-mataram period for its effectiveness. Anyone hit by the wilah would disappear due to the powerful magic of the wilah. Pendawa keris therefore have strong magical powers that protect the owner and his family from evil persons and evil spirits, diseases and epidemics.

 

At the top of the keris is a Nunggak semi hilt from Yogyakarta that is trimmed with a copper, detailed filigree selut.

 

The keris is housed in a Ladrang Yogyakarta warangka of gold Trembalo wood. A two-piece, brass slouch pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Pendawa, 5 luk.

Pamor: Bulu Ayam

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Ladrang Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.


Pendawa keris, kris – Wilah (kling) met zeldzaam Bulu Ayam pamor motief en Pendawa dapur (vorm) met 5 luk (golven) – Warangka van Trembalo hout – Koper filigraan selut.

 

De wilah (kling) van deze keris is gesmeed met het kostbare pamormotief Bulu Ayam. Pamor Bulu Ayam is een fraai en kostbare pamor omdat het zeer moeilijk te smeden is. Niet alle Empu’s bezitten het meesterschap om dit pamormotief te smeden. Bulu Ayam is vergelijkbaar met pamor blarak sineret, waarvan wordt aangenomen dat het Javaanse spiritualiteit is voor een menselijk doel, namelijk autoriteit, het bestendigen van posities, gerespecteerd worden door superieuren en ondergeschikten, het neutraliseren van de aanwezige negatieve energie, het behoden tegen onheil en rampen en het afwijzen van compromissen van de 4 windrichtingen.

 

Pamor Bulu Ayam wordt ingedeeld in de aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het fraaie pamor is de wilah gesmeed naar Pandawa dapur (vorm) met 5 luk (bochten). Als men goed kijkt naar de dapur (vorm) Pendawa van deze keris, kan alleen worden geconcludeerd dat het een mysterieuze schoonheid is. De sierlijke vijf golven, de ingewikkeld gesmede Kembang Kacang en de selectie van Malela ijzeren kendaga dragen bij aan de bijna heiligheid van deze wilah. Er wordt gezegd dat dit type ijzer geliefd was bij koningen tijdens de pre-mataram-periode vanwege zijn effectiviteit. Iedereen die door de wilah werd geraakt, zou verdwijnen door de krachtige magie van de wilah. Pendawa kerissen hebben daarom sterke magische krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen kwaadwillende personen en boze geesten, ziekten en epidemieën.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak semi greep van Yogyakarta dat is afgezet met een koperen, gedetailleerde filigraan selut.

 

De keris huist in een Ladrang Yogyakarta warangka van het goudkleurige Trembalo hout. Een tweedelige, koperen slorok pendok bedekt de gandar. 

 

Kenmerken:

Dapur: Pendawa, 5 luk.

Pamor: Bulu Ayam

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Ladrang Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

Pendawa keris, kris – Wilah (blade) with rare Bulu Ayam pamor motif

€ 325,00Price
    bottom of page