top of page

Ancient Pendawa Cinarita keris, kris - Mataram Panembahan Senapati Abad XVI (16th cent.) era - Pendawa Cinarita wilah with 5 luk and Beras Wutah Tretep pamor - Warangka of the noble Timoho Pelet Udan Riris wood.

 

The wilah of this old keris is forged with the special dapur (shape) Pendawa Cinarita. If one takes a good look at the dapur (shape) Pendawa Cinarita of this ancient keris, it can only be concluded that it is a mysterious beauty from the past. The sogokan slots on both the front and back of the wilah, the graceful five curves, the selection of Malela iron kendaga add to the almost sanctity of this wilah. This type of iron is said to have been favored by kings during the Mataram period for its effectiveness. Anyone hit by the wilah would fade away by the wilah's powerful magic. Pendawa Cinarita kerises therefore have strong magical powers that protect the owner and his family against malicious persons and evil spirits, diseases and epidemics.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a snow-white Beras Wutah Tretep pamor. Pamor Beras Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his needs. Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will help the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

Not only the wilah of this keris is special. The warangka (barge) and gandar (sheath) are carved from the noble Timoho Pelet Udan Riris wood. Fine dark veins run vertically across the golden-brown wood.

 

The gandar is covered with a copper Blewah (semi-open) pendok from Surakarta.

 

At the top of the keris is a Nunggak Semi Ukiran (handle) from Surakarta. Note the stylized silhouette of the crouching ancestor and the demonic Patra-Patra masks. Nunggak Semi means the trunk that sprouts again, it shows a combination of a guard, an ancestor and a plant. If one looks at the side face of the hilt, it has the shape of an ancestor in a crouching position. The demonic protective aspect is illustrated by the two demonic Patra-Patra masks, which are carved on the front of the handle.

 

I recently had the wilah ritually washed. The Isi (spirit) of this keris is very strong.

 

Characteristics:

Dapur: Pendawa Cinarita

Pamor: Beras Wutah Tretep

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati Abad XVI (16th century)

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Timoho Pelet Udan Riris

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm. / 18.7”

Length of the Keris: 42cm. / 16.5”

Length of the Wilah: 32cm. / 12.6”

 

Oude Pendawa Cinarita keris, kris - Mataram Panembahan Senapati Abad XVI (16e eeuw) era – Pendawa Cinarita wilah met 5 luk en Beras Wutah Tretep pamor – Warangka van het edele Timoho Pelet Udan Riris hout.

 

De wilah van deze oude keris is gesmeed met het bijzondere dapur (vorm) Pendawa Cinarita. Als men goed de dapur (vorm) Pendawa Cinarita van deze antieke keris bekijken dan kan alleen worden geconcludeerd dat het een mysterieuze schoonheid uit het verleden is. De sogokan gleuven aan zowel voor- als achterzijde van de wilah, de sierlijke vijf bochten, de selectie van Malela ijzeren kendaga draagt bij aan de haast heiligheid van deze wilah. Naar verluidt was dit soort ijzer gelieft bij koningen tijdens de mataram periode vanwege zijn doeltreffendheid. Iedereen die door de wilah werd getroffen zou door de krachtige magie van de wilah doen vervagen. Pendawa Cinarita kerissen hebben dan ook sterke magische krachten die de eigenaar en diens familie beschermen tegen kwaadwillende personen en kwade geesten, ziektes en epidemieën.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een hagelwit Beras Wutah Tretep pamor. Pamor Beras Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Niet alleen de wilah van deze keris is bijzonder. De warangka (schuit) en gandar (schede) zijn gesneden uit het edele Timoho Pelet Udan Riris hout. Fijne donkere aderen lopen in verticale richting over het goudbruine hout.

 

De gandar is bedekt met een koperen Blewah (halfopen) pendok van Surakarta.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak Semi Ukiran(greep) van Surakarta. Let op het gestileerde silhouet van de hurkende voorouder en de demonische Patra-Patra-maskers. Nunggak Semi betekent de stam die opnieuw ontspruit, het toont een combinatie van een bewaker, een voorouder en een plant. Als men naar het zijvlak van de greep kijkt, heeft het de vorm van een voorouder in hurkende positie. Het demonische beschermend aspect wordt geïllustreerd door de twee demonische Patra-Patra-maskers, die op de voorkant van de greep zijn gesneden.

 

Ik heb de wilah recentelijk, ritueel laten wassen. De Isi (geest) van deze keris is bijzonder sterk.

 

Kenmerken:

Dapur: Pendawa Cinarita

Pamor: Beras Wutah Tretep

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati Abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Gayaman Solo

Kayu: Timoho Pelet Udan Riris

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 32cm.

 

Pendawa Cinarita keris, kris - Mataram Panembahan Senapati Abad XVI (16th cent.)

€ 250,00Price
    bottom of page