top of page

Parungsari keris, kris - Wilah with compexe Pendaringan Kebak pamor and 15 luk (curves) - Mataram Senopaten Abad XV era (15th century) - Complex carved hilt (INCLUDING CITES CERTIFICATE) - Antique Gayaman Madura warangka and silver pendok.

 

The wilah of this antique Parungsari keris dates from the Mataram Senopaths Abad XV era (15th century). It is forged to dapur Parungsari with 13 luk (turns).

 

Dapur Parungsari is a symbol of spiritual beauty or a form of sincerity. Although it is not planted it grows, it is not watered, it blooms as if it accepts the situation as it is without demanding anything, on the other hand it gives many benefits to the environment and will always leave a beautiful impression. Summarized in the beauty of the proverbs; "Elephants die from ivory, dead tigers leave stripes, dead people leave names". Parung is defined as a valley and sari is known as flowers by many. A valley full of flowers, perhaps that is the simplest meaning of this keris dapur. In this life, people must always realize their hopes and dreams, strive for them. For most people, the last door to the expected stage of their life's journey is sometimes success, glory, wealth, family, abundant wealth, position and more all material things. A Parung Sari keris has magical powers that help its owner achieve success and disaster.

 

The beauty of this Wilah is enhanced by the complex pamor Pedaringan Kebak with which the wilah is forged. This pamor is very similar to Beras Wutah with the difference that the detail ornaments are much smaller and more complicated, which makes it more highly valued and therefore belongs to the much sought after pamor motifs. Pendaringan Kebak means a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and in the family, it makes the owner grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

At the top of the keris is an antique Madura hit that is carved in great detail. A CITES certificate is supplied with this keris that shows that the hilt was made well before 1948. Unfortunately, the right side of the handle has a small damage (see detailed photo).

 

The warangka is carved from Timoho wood in Gayaman Madura style. An antique silver pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Parungsari

Pamor: Pedaringan Kebak

Tangguh: Mataram Senopaths Abad XV (15th century)

Warangka: Gayaman Madura

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 44.5 cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Parungsari keris, kris – Wilah met compexe Pendaringan Kebak pamor en 15 luk (bochten) - Mataram Senopaten Abad XV era (15de eeuw) – Complex gesneden greep (INCLUSIEF CITES CERTIFICAAT) – Antieke Gayaman Madura warangka en zilveren pendok.

 

De wilah van deze antieke Parungsari keris stamt van de Mataram Senopaten Abad XV-era (15de eeuw). Het is gesmeed naar dapur Parungsari met 13 luk (bochten).

 

Dapur Parungsari is een symbool van geestelijke schoonheid of een vorm van oprechtheid. Hoewel het niet geplant is, groeit het, wordt het niet bewaterd, bloeit het alsof het de situatie accepteert zoals het is zonder iets te eisen, aan de andere kant geeft het veel voordelen aan de omgeving en zal het altijd een mooie indruk achterlaten. Samengevat in de schoonheid van de spreekwoorden; ‘Olifanten sterven uit ivoor, dode tijgers laten strepen achter, dode mensen laten namen achter’. Parung wordt gedefinieerd als een vallei en sari staat bij velen bekend als bloemen. Een vallei vol bloemen, misschien is dat de eenvoudigste betekenis van deze keris dapur. In dit leven moeten mensen altijd hun hoop en dromen verwezenlijken, ernaar streven. Voor de meeste mensen is de laatste deur naar de verwachte fase van hun levensreis soms succes, glorie, rijkdom, familie, overvloedige rijkdom, positie en meer alle materiële zaken. Een Parung Sari keris bezit magische krachten die de eigenaar helpen in het realiseren van succes en walvaart.

 

De schoonheid van deze Wilah wordt versterkt door het complexe pamor Pedaringan Kebak waarmee de wilah is gesmeed. Deze pamor lijkt veel op Beras Wutah met dat verschil dat de detailornamenten veel kleiner en ingewikkelder zijn waardoor het hoger aangeslagen wordt en behoort daardoor tot de veel gezochte pamormotieven.  Pendaringan Kebak betekent een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van dit pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Madura greep dat zeer gedetailleerd is gesneden van ivoor. Een CITES-certificaat wordt bij deze keris geleverd dat aantoont dat de greep ver voor 1948 is gemaakt. Helaas is vertoont de rechterzijde van de greep een kleine beschadiging (zie detail foto).

 

De warangka is naar Gayaman Madura stijl gesneden uit Timoho hout. Een antieke, zilveren pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Parungsari

Pamor: Pedaringan Kebak

Tangguh: Mataram Senopaten Abad XV (15de eeuw)

Warangka: Gayaman Madura

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

Parungsari keris, kris - Wilah with compexe Pendaringan Kebak pamor

€ 425,00Price
    bottom of page