top of page

Antique Parungsari keris, kris - Madura abad XV (15th century) - Wilah with 13 luk (waves) and Banyu Mili pamor - Kinatah (gold) on the ganja and gandhik - Ornate Daunan Madura warangka and gandar of Trembalo wood - Complex carved Madura Donoriko hilt.

(Article number: 1345)

 

This antique Parungsari keris dates from the Madura abad XV era (165th century).

 

The old wilah is decorated with kinatah (gold plated) on the ganja and gandhik and shows a complex Banyu Mili pamor motif that covers the entire wilah.

 

Even though the name is simple, pamor Banyu Mili has a deep meaning in life. Namely life as flowing water and being a source of life on earth.

We can learn many lessons from the nature of water, including:

• The nature of water that always flows from a high place to a low place is a symbol of humility in man.

• Water always fills the empty spaces. A good person is someone who can fill the void/lack of other people. Like the nature of water, we as humans should be able to help others in need because the best people are the ones who can help others.

 

The most important thing that can be learned from the water journey to the estuary is a consistent and unyielding attitude. Because to get to the estuary, the water has to pass through various obstacles and obstacles along the way. And in its journey, water will bring benefits to every place it passes, namely to irrigate rice paddies and fields, for drinking animals and humans, and for the needs of all living things along the path it travels. The important thing is not the travel time that will be passed to get to the destination, but how much confidence to reach it and the lessons/experiences gained during the journey to the estuary. The prestige of Banyu Mili is so simple in words, but full of meaning in life.

 

Furthermore, the wilah is forged to Parungsari dapur with 13 luk (waves). Dapur Parungsari is a symbol of spiritual beauty or a form of sincerity. Although it is not planted, it grows, it is not watered, it blooms as if it accepts the situation as it is without demanding anything, on the other hand it gives many benefits to the environment and will always leave a beautiful impression. Summarized in the beauty of the proverbs; Elephants die from ivory, dead tigers leave stripes, dead people leave names.

 

The keris is housed in an ornate Daunan Madura warangka and gandar, carved from the rich Trembalo wood. An antique Topengan pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Parungsari, 13 luk (turns)

Pamor: Banyu Milic

Tangguh: Madura abad XV (15th century)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Parungsari keris, kris - Madura abad XV (15de eeuw) – Wilah met 13 luk (bochten) en Banyu Mili pamor – Kinatah (goud) op de ganja en gandhik - Sierlijke Daunan Madura warangka en gandar van Trembalo hout – Complex gesneden Madura Donoriko greep.

 

Deze antieke Parungsari keris dateert van de Madura abad XV-era (15de eeuw).

 

De oude wilah is versierd met kinatah (goud verguld) op de ganja en gandhik en vertoont een complexe Banyu Mili pamormotief dat de gehele wilah bedekt.

 

Ook al is de naam eenvoudig, pamor Banyu Mili heeft een diepe betekenis in het leven. Namelijk het leven als stromend water en een bron van leven zijn op aarde.

We kunnen veel lessen trekken uit de aard van water, waaronder:

• De aard van water dat altijd van een hoge plaats naar een lage plaats stroomt, is een symbool van nederigheid bij de mens.

• Water vult altijd de lege ruimtes. Een goed mens is iemand die de leegte/het gemis van andere mensen kan opvullen. Net als de aard van water, zouden we als mensen in staat moeten zijn om anderen in nood te helpen, omdat de beste mensen degenen zijn die anderen kunnen helpen.

 

Het belangrijkste dat kan worden geleerd van de waterreis naar het estuarium is een consistente en onverzettelijke houding. Want om bij het estuarium te komen, moet het water onderweg verschillende obstakels en obstakels passeren. En tijdens zijn reis zal water voordelen opleveren voor elke plaats die het passeert, namelijk het irrigeren van rijstvelden en velden, voor het drinken van dieren en mensen, en voor de behoeften van alle levende wezens langs het pad dat het aflegt. Het belangrijkste is niet de reistijd die zal worden gepasseerd om op de bestemming te komen, maar hoeveel vertrouwen om het te bereiken en de lessen/ervaringen die zijn opgedaan tijdens de reis naar het estuarium. Het prestige van Banyu Mili is zo eenvoudig in woorden, maar vol betekenis in het leven.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Parungsari dapur met 13 luk (bochten). Dapur Parungsari is een symbool van geestelijke schoonheid of een vorm van oprechtheid. Hoewel het niet geplant is, groeit het, wordt het niet bewaterd, bloeit het alsof het de situatie accepteert zoals het is zonder iets te eisen, aan de andere kant geeft het veel voordelen aan de omgeving en zal het altijd een mooie indruk achterlaten. Samengevat in de schoonheid van de spreekwoorden; ‘Olifanten sterven uit ivoor, dode tijgers laten strepen achter, dode mensen laten namen achter’.

 

De keris huist in een sierlijke Daunan Madura warangka en gandar, gesneden van het rijke Trembalo hout. Een antieke Topengan pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Parungsari, 13 luk (bochten)

Pamor: Banyu Mili

Tangguh: Madura abad XV (15de eeuw)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

Parungsari keris, kris - 15th century Wilah with 13 luk - Banyu Mili pamor

€ 375,00Price
    bottom of page