top of page

Panimbal kris, keris - Beautiful and rare Toya Mambeg pamor with 9 luk - Tangguh Kamardikan - Gayaman Yogyakarta warangka carved from the exclusive pelet Nyamel wood - Silver Yogyakarta Bunton pendok - finely carved, antique Banaran ukiran - Silver mendak.

 

The wilah of this Panimbal keris is without a doubt a masterpiece. It is forged with the rare pamor motif Toya Mambeg. Pamor Toya Mambeg has many different variations from sparse to very complex. This keris is forged with a very complex variant of this special pamor. The striped white, silver pamor covers the entire wilah. A sign that a very experienced Empu forged this keris.

 

Pamor Toya Mambeg possesses magical powers that facilitate earning monthly income for the keris owner. It also allows the owner to acquire wealth and protects the owner from problems.

 

In addition to this rare pamor, the wilah is forged to Panimbal dapur with 9 luk (waves). In Indonesian history, kerises with dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner to become a person chosen or to gain the trust of his superiors or even the king and thus be trusted to carry out important functions of the kingdom.

 

This dapur has magical powers that give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. This made the Panimbal keris one of the kerises with its own class. The Panimbal keris provides wisdom and power. It reminds us that people are always responsible for their duties and obligations as human beings, to others. A Panimbal keris is believed to amplify the powers of other kerises to help its owner.

 

At the top of the keris is a finely carved, antique Banaran ukiran trimmed with a silver mendak.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka made of the striking Nyamel pelet wood. A silver Yogyakarta Bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal, 9 Luk

Pamor: Toya Mambeg

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: platelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm. / 18.7”

Length of the Keris: 46.5 cm. / 18.3”

Length of the Wilah: 37.5 cm. / 14.8”

 

Panimbal kris, keris – Prachtige en zeldzame Toya Mambeg pamor – Tangguh Kamardikan – Gayaman Yogyakarta warangka van het bijzondere pelet Nyamel hout – Zilveren Yogyakarta Bunton pendok - fijn gesneden, antieke Banaran ukiran – Zilveren mendak.

 

De wilah van deze Panimbal keris is zonder twijfel een meesterwerk. Het is gesmeed met het zeldzame pamor motief Toya Mambeg. Pamor Toya Mambeg kent veel verschillende variaties van spaarzaam tot zeer complex. Deze keris is gesmeed met een zeer complexe variant van dit bijzondere pamor.  Het gestreepte wit, zilveren pamor beslaat de gehele wilah. Een teken dat een zeer ervaren Empu deze keris heeft gesmeed.

 

Pamor Toya Mambeg bezit magische krachten die het verdienen van maandelijkse inkomen voor de eigenaar van de keris vergemakkelijkt. Het zorgt er ook voor dat de eigenaar vermogen kan vergaren en het beschermt daarnaast de eigenaar tegen problemen.

 

Naast dit zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Panimbal dapur met 9 luk (bochten). In de Indonesische geschiedenis waren kerissen met dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur in staat zou zijn om de eigenaar te helpen een persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen van zijn meerderen of zelfs van de koning won en dat hij aldus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren.

 

Deze dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure geeft in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd worden gehoord en hij zal worden vertrouwd en gehoorzaamd. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen met een eigen klasse. De Panimbal keris geeft wijsheid en macht. Het herinnert ons eraan dat mensen altijd verantwoordelijk zijn voor hun plichten en verplichtingen als mens, jegens anderen.

Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen versterkt om de eigenaar ervan te helpen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een fijn gesneden, antieke Banaran ukiran afgezet met een zilvern mendak.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van het opvallende pelet Nyamel hout. Een zilveren Yogyakarta Bunton pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal, 9 Luk

Pamor: Toya Mambeg

Tangguh: Kamardikan

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: pelet Nyamel

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Panimbal kris, keris - Beautiful and rare Toya Mambeg pamor with 9 luk

€ 365,00Price
    bottom of page