top of page

Panimbal keris, kris - Wilah with clear Melati Sinebar pamor and Panimbal dapur with 9 luk - Mataram Sultan Agung era (17th century) - Copper blewah pendok - Gandar iras from Sono Keling wood.

 

This Panimbal keris dates from the Mataram Sultan Agung era (17th century). It is forged to Panimbal dapur with 9 luk (turns). In Indonesian history, kerises with dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner to become a person chosen or to gain the trust of his superiors or even the king and thus be trusted to carry out important functions of the kingdom.

This dapur has magical powers that give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. This made the Panimbal keris one of the kerises with its own class. The Panimbal keris provides wisdom and power. It reminds us that people are always responsible for their duties and obligations as human beings, to others. A Panimbal keris is believed to pull the powers of other kerises to aid its owner.

 

Furthermore, the wilah is forged with a complex Melati Sinebar pamor. This pamor possesses magical powers that will bring the greatest happiness to its owner. It makes it easy for the owner to find a fortune and helps him to be respected by his work and private environment. Melati Sinebar means scattered or scattered jasmine flowers. The philosophy of this pamor is the hope that Keris owners who own this pamor will get a fragrant name in society, such as the scent of scattered jasmine flowers. But to have a good name in the community, you must of course strive for good behavior in the environment, do good to others, and do things that are good for others and the environment. Like jasmine plants that must first be planted, watered, cared for until they thrive and eventually produce beautiful and fragrant flowers.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka. The gandar is of the gandar Iras type. The warangka and gandar are carved from a single piece of solid wood.

 

A Blewah (half open) copper pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal 9 Luk

Pamor: Melati Sinebar

Tangguh: Mataram Sultan Agung (17th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Sono Keling

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Keris length: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Panimbal keris, kris – Wilah met heldere Melati Sinebar pamor en Panimbal dapur met 9 luk - Mataram Sultan Agung era (17de eeuw) – Koperen blewah pendok – Gandar iras van Sono Keling hout.

 

Deze Panimbal keris stamt van de Mataram Sultan Agung era (17de eeuw). Het is gesmeed naar Panimbal dapur met 9 luk (bochten). In de Indonesische geschiedenis waren kerissen met dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur in staat zou zijn om de eigenaar te helpen een persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen van zijn meerderen of zelfs van de koning won en dat hij aldus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren.

Deze dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure geeft in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd worden gehoord en hij zal worden vertrouwd en gehoorzaamd. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen met een eigen klasse. De Panimbal keris geeft wijsheid en macht. Het herinnert ons eraan dat mensen altijd verantwoordelijk zijn voor hun plichten en verplichtingen als mens, jegens anderen. Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen trekt om de eigenaar ervan te helpen.

 

Verder is de wilah gesmeed met een complexe Melati Sinebar pamor. Dit pamor bezit magische krachten die het grootste geluk zal brengen aan de eigenaar. Het maakt het de eigenaar makkelijk om een fortuin te vinden en draagt ertoe bij dat hij door zijn werk- en privéomgeving gerespecteerd wordt. Melati Sinebar betekent verspreide of verspreide jasmijnbloemen. De filosofie van dit pamor is de hoop dat Keris-eigenaren die dit pamor bezitten een geurige naam in de samenleving krijgen, zoals de geur van verspreide jasmijnbloemen. Maar om een ​​goede naam in de gemeenschap te hebben, moet je natuurlijk streven naar goed gedrag in de omgeving, goed doen aan anderen en dingen doen die goed zijn voor anderen en het milieu. Zoals jasmijnplanten die eerst moeten worden geplant, bewaterd, verzorgd totdat ze gedijen en uiteindelijk mooie en geurige bloemen produceren.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka. De gandar is van het type gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een stuk massief hout gesneden.

 

Een Blewah (half open), koperen pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal 9 Luk

Pamor: Melati Sinebar

Tangguh: Mataram Sultan Agung (17de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Sono Keling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Panimbal keris, kris - Wilah with clear Melati Sinebar pamor and Panimbal dapur

€ 265,00Price
    bottom of page