top of page

Panimbal keris, kris - Jet black wilah (blade) with two pamors and 9 luk (curves) - Mataram Sultan Agung - R.M Rangsang era (17th century) - Nunggak Semi grip - Silver bunton krawang templek pendok.

 

The old wilah of this keris dates from the Mataram Sultan Agung - R.M Rangsang era (17th century). Two silver pamor motifs contrast beautifully against the jet-black background of the wilah (blade). Pamor Tunggak semi starts at the base of the wilah and continues on as Pamor Beras Wutah.

 

In addition to the mystical powers of the pamor and dapur, a powerful keris also has its own unique isi that has been added to the keris by the Empu. The isi of this keris has revealed itself to me as a motivator that allows me to focus optimally on important matters that concern me. In addition, it strengthens my perseverance to finish tasks that I risk easily put on hold.

 

Kerissen with Pamor Tunggak Semi give the owner a lot of happiness and an extraordinary success aura on both a personal and spiritual level. This keris gives its owner positive energy to stay disciplined, straightforward and optimistic, never to relapse and to keep trying to pursue dreams and hope. Effort is the foundation of every person's success. A keris with Pamor Tunggak Semi can be an alternative mental effort (metaphysics) to aid the owner's success. Tunggak is the base of a tree that once lived but was cut down. Semi means spring. So, the tree that has been felled does not die, but lives again by making new trunks and starting a completely new life.

 

Pamor Beras Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity, and abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will allow the owner to promote his career more quickly or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

This slender keris certainly bears the name of the famous Mataram kingdom king, namely Sultan Agung or also known as Raden Mas Rangsang. Pasikutan sultan Agung's keris is harmonious and harmonious, so it is pleasing to the eye. The prestige of this keris is great. The iron used is still raw because the forging process is not optimal. The forged pamor is usually beras watah. Keris luck is classified as rengkol with several characteristic Mataram influences.

 

At the top is a Nunggak Semi grip model Pakubuwanan with deeply carved patra-patras (masks) at the bottom trimmed with a silver mendak model Parijatha Surakarta.

 

The gandar is covered with a silver bunton krawang templek pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal, 9 Luk

Pamor: Tunggak semi and beras wutah

Tangguh: Mataram Sultan Agung - R.M Rangsang (17th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Keris length: 41cm.

Length of the Wilah: 30.5 cm.

 

Panimbal keris, kris – Gitzwarte wilah (kling) met twee pamors en 9 luk (bochten) - Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang era (17de eeuw) – Nunggak Semi greep - Zilveren bunton krawang templek pendok.

 

De oude wilah van deze keris dateert van de Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang era (17de eeuw). Twee zilveren pamor motieven contrasteren mooi tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah (kling). Pamor Tunggak semi begint aan de basis van de wilah en gaat over op pamor Beras Wutah.

 

Naast de mystieke krachten van de pamor en dapur bezit een krachtige keris ook een eigen, unieke isi die door de Empu is toegevoegd aan de keris. De isi van deze keris heeft zich aan mij geopenbaard als een motivator die mij optimaal laat focussen op belangrijke zaken die mij bezighouden. Daarnaast versterkt het mijn doorzettingsvermogen om taken af te maken die ik makkelijk op de lange baan dreig te schuiven.

 

Kerissen met Pamor Tunggak Semi geven de eigenaar veel geluk en een buitengewoon succes aura op zowel persoonlijk als spitituele vlak. Deze keris geeft de eigenaar positieve energie om gedisciplineerd, rechtlijnig en optimistisch te blijven, nooit terug te vallen en te blijven proberen dromen en hoop na te jagen. Inspanning ligt ten grondslag van het succes van iedere mens. Een keris met Pamor Tunggak Semi kan een alternatieve mentale inspanning zijn (metafysica) om het succes van de eigenaar te helpen. Tunggak is de basis van een boom die ooit leefde maar werd gekapt. Semi betekent lente. Dus de boom die is gekapt gaat niet dood, maar leeft weer door nieuwe stammen te maken en een compleet nieuw leven te beginnen.

 

Pamor Beras Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Deze ranke keris draagt zeker de naam van de beroemde Mataram koninkrijkskoning, namelijk Sultan Agung of ook wel bekend als Raden Mas Rangsang. De keris van Pasikutan sultan Agung is harmonieus en harmonieus, dus het is een lust voor het oog. Het prestige van deze keris is groot. Het gebruikte ijzer is nog rauw omdat het smeedproces niet optimaal is. Het gesmede pamor is meestal beras watah. De luk van de keris wordt geclassificeerd als rengkol met verschillende kenmerkende Mataram-invloeden.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Nunggak Semi greep model Pakubuwanan met diep gesneden patra-patra’s (maskers) aan de onderzijde afgezet met een zilveren mendak model Parijatha Surakarta.

 

De gandar is bedekt met een zilveren bunton krawang templek pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal, 9 Luk

Pamor: Tunggak semi en beras wutah

Tangguh: Mataram Sultan Agung – R.M Rangsang (17de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang       

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 41cm.

Lengte van de Wilah: 30,5cm.

 

Panimbal keris, kris - two pamors - Mataram Sultan Agung era

€ 295,00Price
    bottom of page