top of page

Antique Palembang Sempana keris, kris - Palembang Abad XVII-era (17th century) – Sempana wilah (blade) with ganja Iras and two pamors – Barung hilt with silver cup with repoussé patterns.

(Article number: 1456)

 

This antique Palembang Sempana keris dates from the Palembang Abad XVII era (17th century).

 

The old wilah (blade) is forged with a ganja Iras. Most keris have a loose ganja but with a ganja Iras the ganja is forged in the wilah.

 

Furthermore, the wilah is forged with two pamor motifs. At the base of the wilah (blade) the pamor motif begins with pamor titipan Putri Kinurung (caged princess). Putri Kinurung possesses magical powers that help its owner earn a living and tame the owner's wasteful abilities. It is ideal for treasurers, merchants and entrepreneurs.

 

This pamor motif transitions into pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sempana dapur (shape) with 9 luk (waves). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 luk (waves). Although the appearance of this dapur is quite simple, it is very popular because historically Sempana keris was reserved for royal servants, senior government officials and nobles.

Sempana literally means 'true dreams' or dreams that come true. Sempana in a deeper sense is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when they are based on a true understanding that they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes an elephant's trunk. In the old Indonesian folklore the god Ganesha, the god of the elephant, who symbolized knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Keris with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly acquiring knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

At the top of the keris is a detailed Barung grip set on a silver cup with repoussé patterns.

 

The keris is housed in a Gaya Palembang warangka of Trembalo wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – Ganja Iras

Pamor: Putri Kinurung and Ngulit Semangka

Tangguh: Palembang Abad XVII (17th century)

Warangka: Gaya Palembang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 46cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Antieke Palembang Sempana keris, kris - Palembang Abad XVII-era (17de eeuw) – Sempana wilah (kling) met ganja Iras en twee pamors – Barung greep met zilveren cup met repoussé-patronen.

 

Deze antieke Palembang Sempana keris dateert van de Palembang Abad XVII-era (17de eeuw).

 

De oude wilah (kling) is gesmeed met een ganja Iras. De meeste kerissen hebben een losse ganja maar bij een ganja Iras is de ganja in de wilah gesmeed.

 

Verder is de wilah gesmeed met twee pamormotieven. Aan de basis van de wilah (kling) begint het pamormotief met pamor titipan Putri Kinurung (gekooide prinses). Putri Kinurung bezit magische krachten die de eigenaar helpen in zijn levensonderhoud te voorzien en de verkwistende vermogens van de eigenaar te temmen. Het is ideaal voor penningmeesters, handelaren en ondernemers.

Dit pamormotief gaat over in pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sempana dapur (vorm) met 9 luk (bochten). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 luk (bochten). Hoewel het uiterlijk van dit dapur vrij eenvoudig is, is het zeer populair omdat in de historie Sempana kerissen voorbehouden waren aan koninklijke dienaren, hogere regeringsfunctionarissen en edelen.

Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze gebaseerd zijn op een waar begrip dat ze werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore de God Ganesha, de god van de olifant, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inhalerend met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Barung greep dat gezet is op een zilveren cup met repoussé-patronen.

 

De keris huist in een Gaya Palembang warangka van Trembalo hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – Ganja Iras

Pamor: Putri Kinurung en Ngulit Semangka

Tangguh: Palembang Abad XVII (17de eeuw)

Warangka: Gaya Palembang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Palembang Sempana kris, keris - 2 pamors - 17th century - Ganja Iras

€ 325,00Price
    bottom of page