top of page

Antique Palembang Carang Soka keris, kris –  Sumatra, Palembang Abad XVII era (17th century) - Beautiful, antique Jawa Demam hilt – Carang Soka wilah (blade) with Ilining Warih

Pamor.

(Article number: 1360)

 

This antique keris originates from Palembang, Sumatra, Indonesia and dates from the Sumatra, Palembang Abad XVII era (17th century).

 

The beautiful Jawa Demam hilt which is carved in the form of a highly abstracted crouching or squatting figure which is holding its sides as if in distress immediately attracts the attention. The position is known as jawa demam (fever stricken). Considerable speculation concerns its origin – whether it is indeed an aspect of the Hindu bird-god Garuda, carrier of Visnu or a variation of the cockatoo hilt which can be found in many types of Malay and Philippine blades. 

 

The wilah is forged with pamor Ilining Warih. Pamor lines run along the length of the keris, starting at the base of the Wilah (blade) and continuing to the tip of the Wilah (blade). Some of the pamor lines are intact, others are broken or branched. Ilining Warih means "steaming water" in Javanese. The pamor lines of this pamormotive rotate or wave along the length of the Wilah and symbolize flowing water. Water is a symbol of life. The nature of water adapts to the environment around it and can flow where there is space.

This pamor has magical powers that will bring new situations and possibilities to its owners in difficult times in his life. Like the philosophy of water that always flows to find its own way from the mountain to the ocean. Ilining Warih also has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful in life. This pamor is much sought after because it brings its owner good luck. 

 

Furthermore the wilah is forged to Carang Soka dapur (shape) with 9 luk (waves). Carang is a branch of a tree which, although small but large in number, makes the tree appear lush, while Soka is a rapture from Ashoka, derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means that the asoka flower is the flower of the savior / antidote to sorrow. Soka / asoka is a popular ornamental plant due to its unique morphological characteristics and different types. A Carang Soka keris therefore has magical powers that take away sorrow and bring happiness. In addition, this keris also has powers to cast out and keep away negative spirits.

 

The keris is housed in a Palembang warangka and gandar. The gandar is adorned with decorated silver and copper bands.

 

Characteristics:

Dapur: Carang Soka, 9 luk.

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Sumatra, Palembang Abad XVII (17th century)

Warangka: Palembang

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 44cm.

Length of the Keris: 41cm.

Length of the Wilah: 32,5cm.

 

Antieke Palembang Carang Soka keris, kris - Sumatra, Palembang Abad XVII-tijdperk (17e eeuw) - Prachtige, antieke Jawa Demam greep - Carang Soka wilah (kling) met Ilining Warih

Pamor.

 

Deze antieke keris is afkomstig van Palembang, Sumatra, Indonesië en dateert uit het Sumatra, Palembang Abad XVII tijdperk (17e eeuw).

 

Het prachtige Jawa Demam greep is gesneden in de vorm van een sterk geabstraheerde gehurkte figuur die zijn zijden vasthoudt alsof hij in nood verkeert, trekt onmiddellijk de aandacht. De positie staat bekend als jawa demam (koorts geslagen). Er wordt veel gespeculeerd over de oorsprong ervan - of het inderdaad een aspect is van de hindoe-vogelgod Garuda, drager van Visnu, of een variant van de greep van de kaketoe dat in veel soorten Maleisische en Filippijnse klingen te vinden is.

 

De wilah is gesmeed met pamor Ilining Warih. Pamorlijnen lopen over de lengte van de keris, beginnend bij de basis van de Wilah  en doorlopend tot aan de punt van de Wilah. Sommige pamorlijnen zijn intact, andere zijn gebroken of vertakt. Ilining Warih betekent "stomend water" in het Javaans. De pamorlijnen van dit pamormotief draaien langs de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is een symbool van het leven. De aard van water past zich aan de omgeving aan en kan stromen waar er ruimte is.

Dit pamor heeft magische krachten die zijn eigenaar in moeilijke tijden in zijn leven nieuwe situaties en mogelijkheden zullen bieden. Zoals de filosofie van water dat altijd stroomt om zijn eigen weg van de berg naar de oceaan te vinden. Ilining Warih heeft ook krachten die het de eigenaar van de keris gemakkelijk maken om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden die zijn carrière of bedrijf doen bloeien en hem succesvol maken in het leven. Dit pamor is zeer gewild omdat het de eigenaar geluk brengt.

 

Verder is de wilah gesmeed tot Carang Soka dapur (vorm) met 9 luk (golven). Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is van Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser / tegengif voor verdriet. Soka / asoka is een populaire sierplant vanwege zijn unieke morfologische kenmerken en verschillende soorten. Een Carang Soka keris heeft dus magische krachten die verdriet wegnemen en geluk brengen. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

De keris huist in een Palembang warangka en gandar. De gandar is versierd met gedreven zilveren en koperen banden.

 

Kenmerken:

Dapur: Carang Soka, 9 luk.

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Sumatra, Palembang Abad XVII (17e eeuw)

Warangka: Palembang

Kayu: Sonokeling

 

Dimensies:

Totale lengte: 44cm.

Lengte van de Keris: 41cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

Palembang Carang Soka keris, kris - 17th century - Jawa Demam

€ 550,00Price
    bottom of page