top of page

Old Bali Kidang Mas keris, kris - Bali Abad XVIII era (18th century) - Bunton Poh sheath made of the beautiful and very rare Timoho pelet Lafadz Allah wood - Old cenangan hilt with silver pendek wewer.

 

The beautiful wilah (blade) of this Bali Kidang Mas keris dates from the Bali Abad XVIII era (18th century).

 

The wilah is forged to dapur Kidang Mas with 9 luk (waves). Kidang Mas is a symbol of something to be hunted, something to be chased, something to be coveted. It can thus be interpreted as symbolizing a desire (ideal) that one wants to achieve. It is also a reminder that in our lives we are not tempted by the brilliance of worldly things (property), because wealth is, in fact, ultimately a science that is beneficial to others, as are our acts of worship. This keris has mystical powers that will help its owner to achieve his ideals and goals in life with integrity without losing sight of the loved ones around him.

 

In addition, the wilah is forged with a very complex Wusing wutah gedhegan bulat pamor that covers the entire wilah (blade). The light silver pamor stands out beautifully against the jet-black background of the wilah. Pamor Wusing Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. It possesses magical powers that bring serenity, prosperity and an abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will allow the owner to promote his career faster or his own business to flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

An old cenangan hilt adorns the top of the keris. These hilts are derived from the Loncengan. The projections represent the remnants of thorns. These hilts are considered the first type of Bali grips.

 

The hilt is set on a silver pendek wewer in which 8 colored stones are placed.

 

The keris is housed in a Bunton warangka and gandar carved from the beautiful and very rare Timoho pelet lafadz Allah wood.

 

The Isi of this keris is strong and vibrant. It revealed itself to me as an old priest eager to teach me more about the supernatural and spiritual world. In addition, it has turned out that he is a wise counselor in both business and personal matters.

 

Characteristics:

Dapur: Kidang Mas

Pamor: Wusing wutah gedhegan bulat

Tangguh: Bali Abad XVIII (18th century)

Warangka: Bali batun poh

Kayu: Timoho pelet lafadz Allah

 

Dimensions:

Total length: 64.5 cm.

Length of the Keris: 54cm.

Length of the Wilah: 40cm.

 

Oude Bali Kidang Mas keris, kris – Bali Abad XVIII era (18de eeuw) – Bunton Poh schede van het prachtige en zeer zeldzame Timoho pelet lafadz Allah hout – Oude cenangan greep met zilveren pendek wewer.

 

De prachtige wilah (kling) van deze Bali Kidang Mas keris stamt van de Bali Abad XVIII era (18de eeuw).

 

De wilah van deze keris is gesmeed naar dapur Kidang Mas met 9 luk (bochten). Kidang Mas is een symbool van iets waarop wordt gejaagd, iets dat wordt achtervolgd, iets dat wordt begeerd. Het kan dus worden geïnterpreteerd als een ​​verlangen (ideaal) te symboliseren dat men wil bereiken. Het is ook een herinnering dat we in ons leven niet in de verleiding komen door de glans van wereldse dingen (eigendom), omdat rijkdom uiteindelijk in feite een wetenschap is die gunstig is voor anderen, evenals onze daden van aanbidding. Deze keris heeft mystieke krachten die de eigenaar zal helpen om zijn idealen en doelstellingen in het leven te bereiken op een integere wijze zonder oog te verliezen voor de dierbaren om hem heen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een zeer complexe Wusing wutah gedhegan bulat pamor dat de gehele wilah (kling) bedekt. De licht zilveren pamor steekt prachtig af tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah. Pamor Wusing Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Het bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een oude cenangan greep. Deze grepen zijn afgeleid van de Loncengan. De uitsteeksels stellen de restanten van doornen voor. Deze grepen worden gezien als de eerste type Bali grepen.

 

De greep is gezet op een zilveren pendek wewer waarin 8 gekleurde steentjes zijn gezet.

 

De keris huist in een Bunton warangka en gandar dat gesneden is uit het prachtige en zeer zeldzame Timoho pelet lafadz Allah hout.

 

De Isi van deze keris is sterk en levendig. Het openbaarde zich aan mij als een oude priester die mij graag meer wil leren over de bovennatuurlijke en spirituele wereld. Daarnaast is gebleken dat hij een wijze raadgever is op zowel zakelijk als persoonlijk gebied.

 

Kenmerken:

Dapur: Kidang Mas

Pamor: Wusing wutah gedhegan bulat

Tangguh: Bali Abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Bali batun poh

Kayu: Timoho pelet lafadz Allah

 

Afmetingen:

Totale lengte: 64,5cm.

Lengte van de Keris: 54cm.

Lengte van de Wilah: 40cm.

 

 

Old Bali Kidang Mas keris, kris - Bali Abad XVIII era (18th century)

€ 650,00Price
    bottom of page