top of page

Noble and spiritually powerful Tilam Upih keris, kris - Sultan Agung - R.M Rangsang era (early 17th century) - Formidable Tilam Upih wilah with complex and clear Beras Wutah pamor - Nunggak Semi ukiran - Deep chased copper bunton pendok.

 

The wilah of this noble and spiritually powerful keris dates back to the Sultan Agung - R.M Rangsang era (early 17th century). These noble kerises bear the name of the famous Mataram kingdom king, namely Sultan Agung or also known as Raden Mas Rangsang. The noble keris of Pasikutan sultan Agung is harmonious and it is pleasing to the eye. The pamor of these kerises are complex. The iron looks raw. The forged pamor is usually Beras Wutah. The ganjanya is wulung. These kerises are approximately 35-40 cm long.

 

Furthermore, the keris is forged to Tilam Upih dapur with a clear and complex Beras Wutah pamor that covers almost the entire wilah. Pamor Wos Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately provide for his life needs. Beras Wutah possesses magical powers that bring serenity, prosperity and an abundance of natural resources to its owner. Owning this keris will allow the owner to promote his career faster or make his own business flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom kerises with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono. According to the science of Sunan Kalijaga percussion symbol, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as one who loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman who becomes a garwa, where the memory of his mind is always fixed on him. Like a soldier who considers his gun as a second wife, because a Javanese keris is like a second woman who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is like one of the symbols of real men.

 

A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with a Nunggak Semi ukiran (hilt) model Catheng that is set on a copper Surakarta Kendhit mendak set with cut stones.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka made of Trembalo wood. The gandar is covered with a copper bunton pendok which is decorated on the front with finely driven floral patterns.

 

The Isi (spirit) of this keris speaks to me as a motivator and supports me to focus optimally during meditation and my daily activities.

 

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Sultan Agung - R.M Rangsang (1613-1645)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm. / 19.7"

Length of the Keris: 42.5 cm. / 16.7"

Length of the Wilah: 32.5 cm. / 12.8"

 

Nobel en spiritueel krachtige Tilam Upih keris, kris - Sultan Agung – R.M Rangsang era (vroeg 17e eeuw) – Formidabele Tilam Upih wilah met complex en heldere Beras Wutah pamor – Nunggak Semi ukiran – Diep gedreven, koperen bunton pendok.

 

De wilah van deze nobel en spiritueel krachtige keris dateert van de Sultan Agung – R.M Rangsang era (vroeg 17e eeuw). Deze nobele kerissen dragen ​​ de naam van de beroemde Mataram koninkrijk koning, namelijk Sultan Agung of ook wel bekend als Raden Mas Rangsang en stammen van het midden van de 17de eeuw. De nobele keris van Pasikutan sultan Agung is harmonieus en het is een lust voor het oog. De pamor van deze kerissen zijn complex. Het ijzer oogt rauw. Het gesmede pamor is meestal Beras Wutah. De ganjanya is wulung. Deze kerissen zijn ongeveer 35-40 cm lang.

 

Verder is de keris gesmeed naar Tilam Upih dapur met een heldere en complexe Beras Wutah pamor dat bijna de gehele wilah bedekt. Pamor Wos Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono. Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd. Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Nunggak Semi ukiran (greep) model Catheng dat is gezet op een koperen Surakarta Kendhit mendak bezet met geslepen steentjes.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van Trembalo hout. De gandar is bedekt met een koperen bunton pendok die aan de voorzijde is gedecoreerd met fijn gedreven florale patronen.

 

De Isi (geest) van deze keris spreekt tot mij als motivator en steunt mij om optimaal te focussen tijdens meditatie en mijn dagelijkse werkzaamheden.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Sultan Agung – R.M Rangsang (1613-1645)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 42,5cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

 

Noble and spiritually powerful Tilam Upih keris, kris - Sultan Agung - 17 cent.

€ 325,00Price
    bottom of page