top of page

Spectacular Naga Siluman keris, kris - Kamardikan era (mid 20th century) - Wilah with kinatah (gold plated) Naga and Beras Wutah pamor motif - Antique Nunggak semi hilt with filigree open worked selut.

(Article number: 1932)  

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This spectacular keris dates from the Kamardikan era (mid 20th century). It is forged to Naga Siluman dapur with no less than 13 luk (waves). A gold-plated dragon's head adorns the ganja, surrounded by detailed, also gilded floral motifs. The top of the ganja is also adorned with kinatah (gold plated) decorations. Naga Siluman is one of the most sought-after forms of keris with 13 luk (waves) in Indonesia, especially in Java. The gandik portion of this keris is forged in the shape of a dragon's head with a golden ball in its mouth.

 

Naga Siluman or stealth in Sanskrit means imagination (sight), which is the shadow generated by magical powers. Another meaning is masculine, which means magical and fascinating. So, the definition of the Naga Siluman (stealth dragon) can be interpreted literally as an invisible dragon or a dragon that exists in the imaginary (magical and spiritual) world, but it awakens magical powers that are fascinating and charismatic. Keris with dapur Naga Siluman were worn by religious figures or people eager to explore the spiritual world.

The people of the ancient Indian archipelago tried to harmonize their little self (bhuwana alit) with the big world (bhuwana agung). The demon that exists in the big world actually resides in the small universe, within yourself. That "veil within" is the most dangerous. The "six-faced" self-stealth or sad ripu who is the enemy of the self is painted in the form of a tongue sticking out like the number 6, namely lust (kama), greed (lobha), anger (krodha), confusion of mind (moha) drunkenness (mada) and envy (matsarya). The way to overcome or avoid it is to control the elements of Sad Ripu himself and direct it to positive actions so that his life is safe.

 

Furthermore, the wilah is forged with a striking Beras Wutah pamor which contrasts beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

An antique Nunggak semi hilt set on a selut with open worked filigree adorns the top of the keris.

 

The keris is housed in a Solo Gaya,am warangka of the noble Pelet Tulak wood.

 

Despite its relatively young age the isi of this keris is lively and powerful. Upon request I will gladly tell you more about the spiritual powers of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Siluman. 13 Luk (waves)

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Kamardikan era (mid 20th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Tulak

 

Dimensions:

Total length: 52,5cm.

Length of the Keris: 49cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Spectaculaire Naga Siluman keris, kris - Kamardikan era (midden 20e eeuw) - Wilah met kinatah (verguld) Naga en Beras Wutah pamor motief - Antiek Nunggak semi greep met filigraan opengewerkte selut.

 

Deze spectaculaire keris dateert uit het Kamardikan-era (midden 20e eeuw). Het is gesmeed naar Naga Siluman dapur met maar liefst 13 luk (golven). Een vergulde drakenkop siert de ganja, omgeven door gedetailleerde, eveneens vergulde bloemmotieven. De bovenkant van de ganja is ook versierd met kinatah (vergulde) decoraties. Naga Siluman is een van de meest gewilde vormen van keris met 13 luk (golven) in Indonesië, vooral op Java. Het gandik-gedeelte van deze keris is gesmeed in de vorm van een drakenkop met een gouden bal in zijn bek.

 

Naga Siluman of stealth in het Sanskriet betekent verbeelding (zicht), de schaduw die wordt gegenereerd door magische krachten. Een andere betekenis is mannelijk, wat magisch en fascinerend betekent. Dus de definitie van de Naga Siluman (stealth-draak) kan letterlijk worden geïnterpreteerd als een onzichtbare draak of een draak die bestaat in de denkbeeldige (magische en spirituele) wereld, maar het wekt magische krachten op die fascinerend en charismatisch zijn. Keris met dapur Naga Siluman werden gedragen door religieuze figuren of mensen die graag de spirituele wereld wilden verkennen.

De mensen van de oude Indische archipel probeerden hun kleine zelf (bhuwana alit) in harmonie te brengen met de grote wereld (bhuwana agung). De demon die in de grote wereld bestaat, bevindt zich eigenlijk in het kleine universum, in jezelf. Die "sluier van binnen" is het gevaarlijkst. De "zes-faced" self-stealth of trieste ripu die de vijand van het zelf is, is geschilderd in de vorm van een tong die uitsteekt zoals het getal 6, namelijk lust (kama), hebzucht (lobha), woede (krodha), verwarring van geest (moha) dronkenschap (mada) en afgunst (matsarya). De manier om het te overwinnen of te vermijden, is door de elementen van Sad Ripu zelf te beheersen en het op positieve acties te richten, zodat zijn leven veilig is.

 

Verder is de wilah gesmeed met een opvallende Beras Wutah pamor die prachtig afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Een antiek Nunggak semi greep op een selut met opengewerkt filigraan siert de bovenkant van de kris.

 

De keris huist in een Solo Gaya,am warangka van het edele Pelet Tulak hout.

 

Ondanks zijn relatief jonge leeftijd is de isi van deze keris levendig en krachtig. Op verzoek vertel ik graag meer over de spirituele krachten van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Siluman. 13 Luk (golven)

Pamor: Beras Wutah

Tangguh: Kamardikan-tijdperk (midden 20e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Tulak

 

Dimensies:

Totale lengte: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 49cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

 

 

Naga Siluman keris, kris - Wilah with kinatah Naga and Beras Wutah pamor motif

€ 325,00Price
    bottom of page