top of page

Naga Sasra keris, kris – Surakarta Mataram-era (19th century) – Wilah (blade) with Naga Sasra dapur and Ngulit Semangka pamor – Beautiful warangka of pelet kendhit wutuh wood – Deeply driven, copper blewah pendok.

(Article number: 1506)

 

This antique keris dates from the Surakarta Mataram era (19th century).

 

The keris is housed in a beautiful warangka, carved from the rare and precious pelet kendhit wutuh wood. Dark flames cross the ocher wood.

 

A finely driven copper blewah (half open) pendok covers the gandar.

 

The old wilah is forged to Naga Sasra dapur. Naga Sasra, is one of the most sought after forms of keris with 7 luk (curves) in Indonesia, especially in Java. The gandik portion of this keris is forged in the shape of a dragon's head, with the dragon's body extending to the tip of the blade and following the curvature of the blade. Superior keris often come equipped with dragon stylization, as this creature is considered a protector and provides security for its owner from calamities. It is believed that a Nagasasra keris gives good luck and protects property and wealth and wards off evil elements that will afflict the owner and his family. Almost all wealthy people in Kotagede before 1945 owned this kind of keris. Keris Naga is considered in Javanese cultural as synonymous with the teachings of spiritualism, teachings of leadership and representation of power and government. The dragon motif is also considered a symbol of longevity because of its ability to change skin (mlungsungi), in addition to being able to live in all places: on earth (earth dragon), in the sky (air dragon) or on the seabed (antaboga dragon). It is therefore not surprising that the Dragon is considered to be the ruler of the earth, the ruler of the sea or the ruler of the sky. In the concept of Jawa Ratu, it is believed to be the incarnation of a god in the world.

 

Furthermore, the wilah is forged with a striking variant of pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

Although this keris is not centuries old, the isi is lively and strong. It enables the owner to optimally deal with changes in his life or career, so that he will be more and more successful.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Sasra, 5 luk (turns)

Pamor: Ngulit Smangka

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet kendhit wutuh

 

Dimensions:

Total length: 48cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Naga Sasra keris, kris – Surakarta Mataram-era (19de eeuw) – Wilah (kling) met Naga Sasra dapur en Ngulit Semangka pamor – Prachtige warangka van pelet kendhit wutuh hout – Dip gedreven, koperen blewah pendok.

 

Deza antieke keris dateert van de Surakarta Mataram-era (19de eeuw).

 

De keris huist in een prachtige warangka, gesneden van het zeldzame en kostbare pelet kendhit wutuh hout. Donkere vlammen doorkruisen het okerkleurige hout.

 

Een fijn gedreven, koperen blewah (half open) pendok bedekt de gandar.

 

De oude wilah is gesmeed naar Naga Sasra dapur. Naga Sasra, is een van de meest gewildste vormen van kerissen met 7 luk (bochten) in Indonesië, vooral op Java. Het gandik gedeelte van deze keris is gesmeed in de vorm van een drakenkop, waarbij het drakenlichaam zich uitstrekt naar de punt van het blad en de kromming van het blad volgt. Superieure kerissen zijn vaak uitgerust met drakenstilering, omdat dit wezen wordt beschouwd als een beschermer en veiligheid biedt voor de eigenaar tegen calamiteiten. Er wordt geloofd dat een Nagasasra keris geluk geeft en eigendom en rijkdom beschermt en kwade elementen afweert die de eigenaar en zijn gezin zullen treffen. Bijna alle rijke mensen in Kotagede vóór 1945 bezaten dit soort keris. Keris Naga wordt in Javaanse culturele beschouwd als synoniem met de leringen van spiritualisme, leringen van leiderschap en representatie van macht en regering. Het drakenmotief wordt ook beschouwd als een symbool van een lang leven vanwege zijn vermogen om van huid te veranderen (mlungsungi), naast het feit dat het op alle plaatsen kan leven: op aarde (aardedraak), in de lucht (luchtdraak) of op de zeebodem (antaboga-draak). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Draak wordt beschouwd als de heerser van de aarde, de heerser van de zee of de heerser van de lucht. In het concept van Jawa Ratu wordt aangenomen dat het de incarnatie is van een god in de wereld.

 

Verder is de wilah gesmeed met een opvallende variant van pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

Ondanks dat deze keris niet eeuwen oud is, is de isi levendig en sterk. Het stelt de eigenaar instaat om met veranderingen in zijn leven of carriere optimaal op te gaan waardoor hij steeds succesvoller zal zijn.  

Kenmerken:

Dapur: Naga Sasra, 5 luk (bochten)

Pamor: Ngulit Smangka

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet kendhit wutuh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

Naga Sasra keris, kris – Surakarta Mataram-era (19th century) Naga Sasra dapur

€ 225,00Price
    bottom of page