top of page

Naga Manten (double Naga) keris, kris – Nom Noman era (Early 20th century) – Wilah with the rare Naga Manten (double Naga) dapur and two pamors – Solo Ladrang warangka of stunning Akasia wood – 2 piece antique Slorok pendok – Solo Nunggak semi hit with selut with fine filigree.

(Article number: 1979)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This Naga Manten keris dates from the Nom Noman era (Early 20th century).

 

The imposing wilah (blade) is forged to Naga Manten dapur (shape) with 9 luk (waves).

 

The base of the wilah is adorned with two Naga’s (dragons) on each side of the wilah. The left Naga has a red stone it its mouth and the right Naga a golden ball. Naga Manten symbolizes a pair of dragon brides. The twin dragons on the sor-soran are like a bridal couple. In Indonesia, Java is an area with a long wedding procession. In the eyes of the Javanese, the bride is king and queen for a day. The completeness of the royal dress on the bridal dragon motif can be interpreted as meaning that a household built by a marriage relationship is a kingdom for a husband and wife and their children in the future. The husband is the king and the wife is the consort. As a kingdom, the household must maintain its sovereignty and honor. They are on the same side in every problem, trial, temptation and challenge.

A Naga Manten keris possesses the following spiritual powers:

– Building authority presence

– Increase your position or make your company more successful

– Power of Influence

– Increase your social circle

– Success in every attempt you make

– Empower someone to tackle and resolve difficult individual/personalities.

- Assisting in all aspects of career development

 

Furthermore, the wilah is forged with two different pamors. The middle of the wilah is forged with pamor Biji Timun, flanked by pamor Korowelang. The image of Biji Timun resembles a row of cucumber seeds in the middle of the blade. The magical power has a positive influence on the owner. There are elements of authority. The owner gets along well with everyone. The image of pamor Korowelang resembles a mottled snakeskin.  It is a very rare and difficult to forge pamor. This pamor motif possesses spiritual powers that promote the existence of good luck which increases the authority and spirit of leadership of the owner of the keris. It enhances his popularity both privately and in business. As a result, his business or career will flourish.

 

The keris is housed in a Solo Ladrang warangka of stunning Acacia wood. A two-piece slorok pendok covers the gandar. The top of the keris is adorned with a Solo Nunggak-semi hilt set on a elaborate selut with filigree.

 

The isi is strong and lively, it revealed itself as a somewhat arrogant, wealthy person, but soon the arrogance disappeared and gave way to intelligence and helpfulness. Upon request I will gladly tell you more.

 

Characteristics:

Dapur: Naga Manten, 9 luk (waves)

Pamor: Biji Timun and Korowelang

Tangguh: Nom Noman (Early 20th century)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Acacia

 

Dimensions:

Total length: 58cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Naga Manten (dubbele Naga) keris, kris – Nom Noman tijdperk (begin 20e eeuw) – Wilah met de zeldzame Naga Manten (dubbele Naga) dapur en twee pamors – Solo Ladrang warangka van prachtig Akasia hout – 2 Delige antieke Slorok pendok – Solo Nunggak semi-greep met selut met fijn filigraan.

 

Deze Naga Manten kris dateert uit het Nom Noman tijdperk (begin 20e eeuw).

 

De imposante wilah (kling) is gesmeed tot Naga Manten dapur (vorm) met 9 luk (golven).

 

De basis van de wilah is versierd met twee Naga's (draken) aan elke kant van de wilah. De linker Naga heeft een rode steen in zijn mond en de rechter Naga een gouden bal. Naga Manten symboliseert een paar drakenbruiden. De tweelingdraken op de sor-soran zijn als een bruidspaar. In Indonesië is Java een gebied met een lange trouwstoet. In de ogen van de Javanen is de bruid een dag koning en koningin. De volledigheid van de koninklijke jurk op het bruidsdraakmotief kan zo worden geïnterpreteerd dat een huishouden dat is opgebouwd door een huwelijksrelatie een koninkrijk is voor een man en vrouw en hun kinderen in de toekomst. De man is de koning en de vrouw is de gemalin. Als koninkrijk moet het huishouden zijn soevereiniteit en eer behouden. Ze staan aan dezelfde kant bij elk probleem, beproeving, verleiding en uitdaging.

Een Naga Manten keris bezit de volgende spirituele krachten:

– Aanwezigheid van autoriteit opbouwen

– Vergroot uw positie of maak uw bedrijf succesvoller

– Kracht van invloed

– Vergroot uw sociale kring

– Succes bij elke poging die u doet

– Iemand in staat stellen moeilijke individuen/persoonlijkheden aan te pakken en op te lossen.

- Assisteren bij alle aspecten van loopbaanontwikkeling

 

Verder is de wilah gesmeed met twee verschillende pamors. Het midden van de wilah is gesmeed met pamor Biji Timun, geflankeerd door pamor Korowelang. Het beeld van Biji Timun lijkt op een rij komkommerzaden in het midden van het blad. De magische kracht heeft een positieve invloed op de eigenaar. Er zijn elementen van autoriteit. De eigenaar kan met iedereen goed opschieten. Het beeld van pamor Korowelang lijkt op een gevlekte slangenhuid. Het is een zeer zeldzame en moeilijk te smeden pamor. Dit pamor-motief bezit spirituele krachten die het bestaan van geluk bevorderen, wat het gezag en de geest van leiderschap van de eigenaar van de keris vergroot. Het vergroot zijn populariteit zowel privé als zakelijk. Als gevolg hiervan zal zijn bedrijf of carrière floreren.

 

De keris huist in een Solo Ladrang warangka van prachtig acaciahout. Een tweedelige slorok pendok bedekt de gandar. Aan de bovenzijde prijkt een Solo Nunggak-semi greep, geplaatst op een complexe selut met filigraan.

 

De isi is sterk en levendig, het ontpopte zich als een ietwat arrogante, rijke man, maar al snel verdween de arrogantie en maakte plaats voor intelligentie en behulpzaamheid. Op verzoek vertel ik u graag meer.

 

Kenmerken:

Dapur: Naga Manten, 9 luk (golven)

Pamor: Biji Timun en Korowelang

Tangguh: Nom Noman (begin 20e eeuw)

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Acacia

 

Dimensies:

Totale lengte: 58cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

Naga Manten keris, kris – Wilah with two pamors - Rare naga manten dapur

€ 295,00Price
    bottom of page