top of page

Very detailed carved Naga and Garuda blawong - Surakarta Indonesia - Image of a Naga and a Garuda and the seal of Solo.

 

This particular blawong comes from Surakarta, Indonesia. On the left side of the Blawong is an artfully carved Naga and on the right side a Garuda. Solo's seal adorns the top

 

This blawong comes from the collection of the well-known author of books about keris, Jean Greffioz and has space for a keris.

 

Naga (Sanskrit: 'snake or serpent') in Hinduism, Buddhism, and Jainism, is a member of a class of mythical half-divine beings, half-human and half-cobra. It is a strong, handsome species that can take either fully human or fully serpentine form and is potentially dangerous, but often beneficial to humans. They live in an underground kingdom called Naga-loka or Patala-loka, which is filled with magnificent palaces, beautifully decorated with precious gems. The creator deity Brahma relegated the nagas to the lower regions when they became too populous on Earth and ordered them to bite only the really bad people or those who were destined to die prematurely. They are also associated with waters - rivers, lakes, seas and springs - and are keepers of treasure.

 

Garuda is a spiritually powerful being in addition to being the national symbol of Indonesia. He possesses unlimited power, he can even shatter parts of a planet, he can even match the superpower of the atlas and the phoenix itself. He can feed your emotions such as fear, anger, hatred, jealousy and aggression to increase your stamina, strength and speed depending on the level. He has the power and strength of the Divine and draws strength from it.

 

 The keris pictured is for sale separately and is for illustrative purposes only.

 

Dimensions:

Height: 62cm.

Width: 25cm.

 

Zeer gedetailleerd gesneden Naga en Garuda blawong – Surakarta Indonesië – Afbeelding van Een Naga en een Garuda en de zegel van Solo.

 

Deze bijzondere blawong is afkomstig van Surakarta, Indonesië. Aan de linkerzijde van de Blawong is een kunstig gesneden Naga en aan de rechterzijde een Garuda te bewonderen. De zegel van Solo siert de bovenzijde

 

Deze blawong is afkomstig van de collectie van de bekende auteur van boeken over kerissen, Jean Greffioz en biedt plaats aan een keris.

 

Naga (Sanskriet: 'slang of serpent') in het hindoeïsme, het boeddhisme en het jaïnisme, is een lid van een klasse van mythische half goddelijke wezens, half mens en half cobra. Het is een sterke, knappe soort die ofwel volledig menselijke of volledig kronkelige vorm kan aannemen en potentieel gevaarlijk is, maar vaak gunstig voor de mens. Ze leven in een ondergronds koninkrijk genaamd Naga-loka of Patala-loka, dat gevuld is met schitterende paleizen, prachtig versierd met kostbare edelstenen. De scheppende godheid Brahma degradeerde de naga's naar de lagere regionen toen ze op aarde te dichtbevolkt werden en beval hen alleen de echt slechte mensen te bijten of degenen die voorbestemd waren om voortijdig te sterven. Ze worden ook in verband gebracht met wateren - rivieren, meren, zeeën en bronnen - en zijn bewakers van schatten.

 

Garuda is naast het nationale symbool van Indonesië een spiritueel krachtig wezen. Hij bezit een onbeperkte kracht, hij kan zelfs delen van een planeet verbrijzelen, hij kan zelfs de superkracht van de atlas en de feniks zelf evenaren. Hij kan je emoties voeden, zoals angst, woede, haat, jaloezie en agressie om je uithoudingsvermogen, kracht en snelheid te vergroten, afhankelijk van het niveau. Hij heeft de macht en kracht van het Goddelijke en put hier kracht uit.

 

 De afgebeelde keris is los te koop en dient slechts ter illustratie.

 

Afmetingen:

Hoogte: 62cm.

Breedte: 25cm.

Naga and Garuda blawong, ploncon - kris holder - keris, kris

€ 125,00Price
    bottom of page